2014 m. kovo 4 d., antradienis

Vadovaujantis sveiko proto logika, mažų valstybių saugumo ir gerbūvio garantas yra geri santykiai su kaimynais.

Liūdnai pagarsėjusi buvusi krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė pareikalavo šalies gynybai skirti papildomai 100 milijonų litų.

Jai antrina ir konservatorių „aksakalo“ anūkas – „Kuo skubiau pasiekti ir įgyvendinti nacionalinį partijų susitarimą dėl tinkamo gynybos finansavimo ir jau nuo 2015 m. sausio 1 d. skirti 2% BVP gynybai. „.

 Tuo tarpu geras klausimas – kas gi yra tas tinkamas gynybos finansavimas ???

Ar DU procentai nuo BVP, ar gerai pamatuotas kariuomenės apginklavimas ??

Vadovaujantis sveiko proto logika, tiktai gerai visapusiškai pamatuotas kariuomenės apginklavimas turėtų būti krašto apsaugos  garantas, o ne tie du procentai nuo BVP, kurių didžioji dalis vis tiek  pavagiama, įvertinat didelį korupcijos lygį uždaroje šalies struktūroje.

Vadovaujantis sveiko proto logika, pagrindinė šalies apsaugos jėga turėtų būti gerai  apginkluota, mobili Nacionalinė gvardija, su savanorių rezervu,  panaši  į  JAV, o  ne profesionali kariuomenė iš samdinių.
Vadovaujantis sveiko proto logika   yra akivaizdu, kad Lietuva pajėgtų išlaikyti tiktai tokias ginkluotas pajėgas, kurios galėtų kariauti nebent tik su Latvija.

Tiek Rusija, tiek Baltarusija buvo ir liks nepalyginamai kariniu požiūriu galingesnės už Lietuvą.
Pasikliauti NATO gali tiktai  tamsi liaudis, su konservatorių  vadukų „numelioruotais“ smegenimis.
 Ir jeigu jos dar nepaprotino Čečėnijos ir  Gruzijos karai, NATO saugumo  zona paskelbtos Serebrenicos žūdynės, tai ir vargu ar ją paprotins ir Ukrainos situacija.

Po Serebrenicos žūdynių tikėti, kad NATO mus apgins, jeigu kas nors užpultų,  gali tiktai visiški nebrendylos.

O ką gi jau kalbėti apie tuos, kurie įtikinėja liaudį, kad  NATO mus apgins, ir   reikalauja  ginkluotis be jokios strategijos ir plano ????

Jeigu jie pareikalautų 100 milijonų litų nusipirkti pavyzdžiui kokius 25  šiuolaikinius, žiemos sąlygom pritaikytus,  tankus, tai jau galima būtų ir patikėti jų nuoširdumu.


Dabar gi jie su tokiu savo pasiūlymu tiktai, kaip sakoma,  pila vandenį ant Putino malūno.
(Neveltui Lietuva, kaip Rusijos priešas,  jos liaudies supratimu, yra pirmame sąrašo penketuke ....)
Patikėti, kad jie   nesuvokia ką daro,  kai kas  ir gali.

Tačiau, jeigu  visus konservatorių veiksmus nuo pat nepriklausomybės pradžios sudėjus  įvertini sistemiškai ir kompleksiškai, vaizdelis, kaip pasakytų ponas Viktoras, taptų oi kaip NIKOKS ...


Vadovaujantis sveiko proto logika, mažų valstybių saugumo ir gerbūvio garantas yra geri santykiai su kaimynais.


O geriausias pavyzdys yra Suomija.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą