2014 m. kovo 18 d., antradienis

Kaip Valstybės saugumo departamentas „informaciją kaupė“ penkias dienas ....
Valstybės saugumo departamentas 2014 03 012 savo interneto svetainėje paskelbė:

Dėl internete skelbiamų provokacijų

 Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad peticija dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Rusijos yra paskelbta Niujorke registruotame interneto portale „avaaz.org“. 

Jame anoniminiai vartotojai kuria įvairiausio – kartais net ir absurdiško turinio – peticijas. 

Tame tinklalapyje jau ir anksčiau buvo keltos provokatyvaus pobūdžio iniciatyvos, tačiau minėta svetainė yra beveik nežinoma, todėl jos nepasiekė jokio tikslo. 

Šį kartą peticiją dėl Klaipėdos internete „surado“ ir paviešino Rusijos interesus Lietuvoje propaguojantys veikėjai.

Akivaizdu, kad anoniminiai peticijų kūrėjai siekia išprovokuoti viešas diskusijas politiškai jautriais klausimais ir vėliau jas eskaluoti tam tikra (šiuo atveju priešiška Lietuvai) linkme. 

Valstybės saugumo departamentas ragina interneto vartotojus ir žiniasklaidą blaiviai ir pragmatiškai vertinti tokias iniciatyvas ir nepasiduoti provokacijoms. Vertėtų sekti pažangių Ukrainos piliečių elgesiu – jie adekvačiai reaguoja į nepalyginamai aršesnes Kremliaus provokacijas.

Valstybės saugumo departamentas primena, kad vieši raginimai pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą arba pažeisti teritorijos vientisumą yra traktuojami kaip nusikaltimas.

Už jį gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų.
**************************************************************************
2014 03 12
Buitinių vartotojų sąjunga ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, Valstybės saugumo departamento paprašė  informacijos:

Ø  Koks Baudžiamojo kodekso straipsnis  nustato, kad už paminėtos peticijos paviešinimą  gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų.

*************************************************************************
2014 03 17
Valstybės saugumo departamentas atsakė:

Atsakydami į kreipimąsi Nr. 80 informuojame, kad VSD   nėra iki teisminio tyrimo įstaiga ir nėra įgaliotas aiškinti baudžiamojo įstatymo.

*******************************************************************************
 Betgi  Valstybės saugumo departamentas, teigdamas, kad  jis  „nėra iki teisminio tyrimo įstaiga ir nėra įgaliotas aiškinti baudžiamojo įstatymo“, akivaizdžiai ir nepaneigiamai tai darė  skelbdamas:

„  Valstybės saugumo departamentas primena, kad vieši raginimai pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą arba pažeisti teritorijos vientisumą yra traktuojami kaip nusikaltimas.

Už jį gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų“

   O kas svarbiausia, kad jis tai darė nekvalifikuotai, nes už   „anoniminių absurdiško turinio  peticijų“  skelbimą   baudžiamoji atsakomybė nenustatyta.

O jeigu įrodoma,kad veikiama padedant kitai valstybei,  tada  BK 118  straipsnis  ir bausmė laisvės atėmimas iki septynerių metų .....

  Sumoje tokios VSD  Baudžiamojo kodekso „žinios“   neturėtų stebinti, prisiminus Kusaitės bylą, kur pastarasis kartu su Rusijos spectarnybomis sukurpė jai bylą, kur jinai buvo kaltinama teroro akto rengimu ...... Rusijos strateginiame objekte .....

     Ir argi po to turėtų stebinti toks menkniekis,  kad prašomą informaciją, kurią VSD turėjo pateikti tą pačią dieną, nes jos kaupti nereikia, jinai „kaupė“ penkias dienas ...

 O gal ir iš tikro „kaupė“ .......  študijavo ir Baudžiamąjį kodeksą, ir  Visuomenės informavimo įstatymą ....
*********************************************************************************
      LIETUVOS RESPUBLIKOS     BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią,
baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Tas, kas viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiems tikslams kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus šiame skyriuje numatytus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę,
baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

***************************************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą