2014 m. kovo 30 d., sekmadienis

Stalinizmo filosofijos kritikui laikas į užtarnautą poilsį ......


    Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 35 ir 36 straipsniais ir pagal pateiktus dokumentus nustačiusi, kad Artūras Paulauskas, kurį iškėlė ir Darbo partija, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 straipsnyje ir Prezidento rinkimų įstatymo reikalavimus, nusprendė registruoti  Darbo partijos narį Artūrą PAULAUSKĄ pretendentu būti kandidatu į Respublikos Prezidentus.

  Tuo tarpu, visai nesenai, ne bet kas,  o Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pagal LR Konstituciją:
·         Šalies vadovas,
·         Valstybės gynimo komiteto pirmininkė,
·         Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas
pareiškė, kad Darbo partija yra Rusijos  įtakojama.
 
    Kol jos pareiškimas nepaneigtas, vertinant jos užimamas ypatingai valstybei  svarbias pareigas, juo reikia tikėti ir jį labai, ir labai  atsakingai  vertinti.
  
  Nes kas žino, LR Prezidentu gali  būti  išrinktas Kremliaus įtakojamas asmuo ???

   Ryšium su tuo Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, Vyriausioji rinkiminė komisija buvo paprašyta    informacijos, kaip į šį Prezidentės pranešimą reaguoja  Komisija.

 Vienkart, tais pačiais terminais, Vyriausioji rinkiminė komisija  buvo paprašyta  informacijos:

Ø  Ar gauta signataro Zigmo Vaišvilos informacija apie kandidatę į prezidentus Dalią Grybauskaitę.

Ø  Ir jeigu TAIP, tai ar su ja supažindinta Dalia Grybauskaitė ir ar jai  pasiūlyta pateikti  paaiškinimus.

  
   Nesulaukus atsakymo Visuomenės informavimo  įstatymo nustatytais terminais ( tą pačią dieną, jeigu informacijos nereikia kaupti) Komisijai buvo nusiųstas priminimas,  nesulaukus atsakymo pagalbos buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

 Pajutusi negera Vyriausioji rinkiminė komisija skubiai sukurpė atsakymą, kuriame rašoma, kad „paklausimą Komisija gavo iš Buitinių vartotojų sąjungos prezidento, o ne iš visuomenės informavimo priemonės atstovo (Vyr. redaktoriaus, žurnalisto ir pan.), todėl Komisija mano, kad tokiam pareiškėjui neprivalo pateikti informaciją per vieną dieną.“

 Ką mano Komisija, kas žino, nes vargu ar visi Komisijos nariai skaitė Buitinių vartotojų sąjungos laišką.

Tačiau, kad Komisijos pirmininko supratimas apie visuomenės informavimo priemones atitinka sovietinį lygį, tai akivaizdu.

BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
Nepriklausoma  visuomeninė organizacija
Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121
8-686-65887,8-5-2764865,antanas1940@gmail.com ,

http://krantai.blogspot.com


 Tokia Buitinių vartotojų sąjungos firminio blanko antraštė Komisijos pirmininkui, Aukštosios partinės mokyklos klausytojui, o po to dėstytojui,  pasirodė  NEPRIEINAMA ......

Ir kas paneigs, kad kaip liaudis sako, jis į ją žvelgė taip, kaip ožys į afišą ......

Iš tikrųjų, kas paneigs, kad  negalima iš  Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kritiko  reikalauti supratimo apie šiuolaikines visuomenės informavimo priemones, kad jis žinotų, kad jos visos suregistruotos Kultūros ministerijoje, kad tarp jų ir Buitinių vartotojų sąjunga, kad  visos valdžios institucijos tai žino ...............

Betgi yra, kaip yra .......ponas Vaigauskas jau 20 metų valdo Vyriausiąja rinkinę komisiją ................

Vadovaujantis sveiko proto logika, kada galų gale valdžia pripažino, kad valstybinių įstaigų vadovų rotacija yra būtina, jisai turėtų būti iškilmingai išleistas į užtarnautą poilsį.
Beje ir sunkus, kaip šlapias maišas, Komisijos tinklapis  tam pritaria ...

O  Komisijos pirmininko atsakymas, kad Komisija Respublikos Prezidentės viešų pasisakymų nevertina, atrodo gana keistokai.

   O tai, kad signataro Z. Vaišvilos  rašte  informacija atseit „pateikta ne pagal  Prezidento rinkimų įstatymo 3 straipsnį“  ir todėl pretendentė į Prezidentus su ja nesupažindinta.   atrodo visiškai keistai .....

Nes Prezidento rinkimų įstatymas nustato:

 Išnagrinėjusi gautą informaciją, Vyriausioji rinkimų komisija privalo priimti vieną iš šių sprendimų:
1) gautą informaciją pripažinti nepagrįsta;
2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu nustatyti faktą, kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje nurodė neteisingus duomenis apie savo darbą, mokymąsi šio straipsnio 1 dalyje išvardytose tarnybose (struktūrose) ar bendradarbiavimą su jomis arba tokius duomenis nuslėpė.
  

******************************************************

Zenonas Vaigauskas

Gimė 1951 m. liepos 24 d. Kelmės rajono Svirnių kaime valstiečių šeimoje.

1966 m. įstojo ir 1970 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1969 m. pradėjo dirbti Vilniaus radijo komponentų gamykloje techniku.
1970 m. įstojo ir 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1974 m. – studentų komiteto, surengusio Fizikų dieną, vadovas. Baigęs universitetą, pagal paskirstymą dirbo Fizikos fakultete.

Nuo 1973 m. – TSKP narys. 1977–1985 m. dirbo administracinį darbą: Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe,
1978–1985 m. – LLKJS CK sekretoriate.

1985–1987 m. – Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, po to dėstytojas. 

1988 m. tapo Visuomenės mokslų akademijos aspirantu.

1991 m. Visuomenės mokslų akademijoje (Maskvoje) apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Filosofijos istorijos tematikos disertacija skirta J. Stalino veikalo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kritikai. Joje atskleidžiama, kaip panaudojant administracines priemones ir prievartą, įsiviešpatauja stalinizmo filosofija, šio proceso socialinis idėjinis kontekstas.

1991 m. dirbo Lietuvos demokratinės darbo partijos sekretoriato konsultantu.
1992 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu. Po Seimo rinkimų dirbo Seimo Pirmininko sekretoriate.
1993 m. buvo Respublikos Prezidento rinkimų komisijos narys.
1993–1994 m. – Respublikos Prezidento vyresnysis referentas valstybės ir teisės klausimais.

1994 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku, ir jo narystė LDDP buvo sustabdyta.

1996, 2000, 2004, 2008 ir 2012 metais Lietuvos Respublikos Seimo buvo pakartotinai skiriamas Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku.

Nuo 1997 m. iki šiol yra Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos Direktorių valdybos narys; 1998– 2001 m. Europos tarptautinės rinkimų organizatorių asociacijos Direktorių valdybos vadovas.

Daug kartų stebėjo rinkimus valstybėse, turinčiose šimtametes demokratinių rinkimų tradicijas, ir besikuriančios demokratijos valstybėse.

Nuolat dalyvauja įvairių tarptautinių organizacijų rengiamose tarptautinėse konferencijose rinkimų klausimais, jose skaito pranešimus.

Kartu su žmona Aukse išaugino dvi dukras – Laimą ir Justę. Auga du vaikaičiai – Liepa ir Lukas.

Moka anglų ir rusų kalbas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą