2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Tapęs prezidentu A. Skvernelis elgtųsi taip pat, ar ne ???


    Manymas, kad advokatų   ir  teisėjų būrio suėmimas buvo nederintas su Prezidente, visiškai akivaizdžiai ir nepaneigiamai neatitinka sveiko proto logikos.

  O kad didelė dalis žmonių  mano, kad prokuratūra ir STT  veikė nepriklausomai,  tai čia jau nieko naujo, nes pilietinė šalies visuomenė labai silpna, ir daugumą šalies gyventojų sudaro liaudis ...

   Vienkart liaudis mano, kad advokato pareiga yra išsukti kaltinamąjį nuo bausmės, pasiekti jiems tinkama teismo sprendimą.

   Ir čia  nieko naujo nebus pasakyta, kad už tai advokatui ir mokama,

  Vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs, kad tokiu atveju advokato (mulo pagal N. Puteikį)  veikimo schema sekanti: policijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, prokurorui, teisėjui.   

  Ir jeigu ši schema išlaikyta,  problemų tikrai nebus,

  O jeigu ji bus pažeista, tikrai lauk nemalonumų, kaip kad ir nutiko.

  Bet toliau ne apie tai, o apie Valstybinį reketą ir jį, viena ar kita forma  teisinančias  neskundžiamas  teismų nutartis.

  O kadangi Valstybinio reketo tėvai yra Prezidentūra ir tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas (šiuo metu Seimo Nacionalinio saugumo ir Gynybos komiteto pirmininko patarėjas) tai tokias nutartis priėmę teisėjai gali jaustis ramiai...

O tuo tarpu  kiek teismų priimdami nutartis  dėl karšto vandens „tiekimo“ daugiabučiuose namuose,   vadovaujasi Energetikos ministro A. Sekmoko patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis,  neišsiaiškinę, kas gi yra  tas  karšto vandens tiekimas pagal Šilumos ūkio įstatymą:   Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

    Akivaizdu, kad jiems, kaip sakoma, dzin... kad tokiu, būdu daugiabučiuose namuose,  kur  karštas vanduo ruošiamas tenai esančiuose šilumos punktuose, kalbėti apie centralizuotai paruoštą, į daugiabučius namus   lauko tinklais ar atvira šildymo sistema, pristatytą ir tenai parduotą karštą vandenį,  yra visiškas NONSENSAS.

Nonsensas nonsensu, bet visa tai vien Vilniaus šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 3 000 000 € už nesiteiktą paslaugą, kas vadinama Valstybiniu reketu ...

 O šilumos vartotojų tylėjimą tenka aiškinti ne tik informacijos stoka, bet   baime, ir panašiomis fobijomis.

Ir kaip gi į tokią  situaciją  reaguoja Prezidentė, Seimo pirmininkas, Premjeras, Teisėjų taryba, Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra ......

O gi niekaip kitaip, kaip  - TYLA GERA BYLA .....

 Štai greit  įvyks  merų rinkimai – kandidatai apie Valstybinį reketą, kurio dalyviai yra savivaldybėms priklausantys šilumos tiekėjai ir pačios savivaldybės  – taip pat   - TYLA GERA BYLA ...

O kaip gi kandidatai į prezidentus ??

  Štai Premjeras S. Skvernelis – meta, kaip sakoma, į šiukšlių dėžę, informaciją  ir apie Valstybinį reketą, jo daromą milijoninę skriaudą vartotojams,    apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos totalinį įstatymų reikalavimų nepaisymą, apie kurioziškas teismų nutartis  ......

Betgi  LR Konstitucija nustato: Valstybė gina vartotojo interesus. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

  O Premjeras yra prisiekęs:
  gerbti ir vykdyti  Lietuvos Konstituciją ir įstatymus,
  sąžiningai tarnauti   Lietuvos žmonių gerovei.

Jeigu dabar  taip yra, tai neabejotina, kad jeigu jis bus išrinktas prezidentu, tikrai kitaip nebus ....

(Apie Dievo pagalbą geriau patylėti...)

 .

2019 m. vasario 26 d., antradienis

Kodėl nevyksta Valstybinio reketo aukcionai ??


                                  
   Lietuvos rytas paviešino savo korespondento   Vakario  Deksnio straipsnį  su daug žadančiu pavadinimu „Sostinės šilumininkai nuleido šilumos kainą“.

  Jame rašoma, kad  šie metai yra  pirmieji, kai šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai vienodomis sąlygomis, įskaičiavę visas savo sąnaudas, konkuruoja dėl to, kieno pagaminta šiluma bus nupirkta.

   Kadangi konkurencija yra naudinga šilumos vartotojams, todėl tam reikia tik  pritarti.

  Tačiau su vienu bet -   Kodėl  nerengiami  Valstybinio reketo aukcionai, kodėl dėl to skriaudžiami nepriklausomi šilumos gamintojai.

Štai Vilniuje jų net aštuoni:

 AB „Vilniaus Baldai“
UAB "Forest Investment",   Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 1
UAB "Forest Investment",   Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 2
AB „Grigeo“
 UAB „Kirtimų katilinė“
UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 1 gamybos blokas
UAB „Danpower Baltic Paneriškių“  2 gamybos blokas
UAB „Danpower Baltic Zietelos“   Kodėl gi jie negali dalyvauti Valstybinio reketo aukcione ir gauti  savo dalį iš kasmetinės  AB Vilniaus šilumos tinklai   ~ 3 000 000 € duoklės.

  Ir jiems, ir šilumos vartotojams būtų tiktai nauda, o Valstybinio reketo duoklė tikrai sumažėtų.

  Deja Konkurencijos taryba šioje vietoje  turėtų  prisiminti savo konstitucinę priedermę:

Ø  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Ø  Valstybė gina vartotojo interesus.
.

Kokia „force majore“ juos valdo ????


                                          
Kaip ten bebūtų  liūdna ir tragikomiška, su tuo Valstybiniu reketu,  teisėjų ir prokurorų suėmimo fone, tačiau menami centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai daugiabučiuose namuose  įrengė karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

Už ką juos šioje vietoje tikrai verta pagirti, nes nebereikia deklaruoti karšto vandens apskaitos  prietaisų butuose parodymų.

Juo labiau, kad pats prietaisų parodymų deklaravimas, kada tai turi įtakos viso namo vartotojų mokėjimams, visiškai neatitinka sveiko proto logikos ...

 Tačiau yra, kaip yra .....   mūsų „teisinėje valstybėje“   energetikos srityje teisės aktus ruošia  Riomerio teisės universiteto  išugdyti socialinių mokslų teisinės krypties specialistai.

 Todėl   labai dažni atvejai, kada ne kurie butų savininkai tyčia neleidžia įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų parodymų nuėmimu, nes jiems tai yra naudinga, nes tokiu atvejų jiems karšto vandens  sunaudojimas apskaičiuojamas pagal normas atitinkamai butuose deklaruotų asmenų  skaičiui.

O jų virš normatyvo sunaudotą karštą vandenį ir šilumą jam sušildyti, apmoka kiti daugiabučio namo butų savininkai.

Tokiu būdu, iš Aplinkos ministerijos ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos malonės vyksta dar vienas reketas.

   O visai nesenai nuspręsta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  prijungti Valstybinę energetikos inspekciją.

Kam, kokiu tikslu, prie totališkai LR Įstatymų nesilaikančios valdžios institucijos prijungiama  dar ne visiškai jos tuometinio  vadovo,  sovietinio statybininko, nustekenta inspekcija  ?

 „Į vieną instituciją - Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą  jungiamos Kainų komisija ir VEI iš esmės vykdo glaudžiai susijusias funkcijas – ekonominį energetikos rinkos bei techninio energetikos sektoriaus reguliavimą.

   Tarybos įsteigimas ne tik leis optimizuoti bei supaprastinti veiklą, atsisakant besidubliuojančių funkcijų, bet ir stiprinti institucijos darbuotojų kompetencija.“

  Taip mano energetikos ministras, pridurdamas kažką tai  apie „efektyviau ginamas vartotojų teises“ ...

  Tikrai taip.

  Ponas ministras žino, ką sako, nes tai iš  jo vadovaujamos ministerijos 2010 metais   „išplasnojo“ Valstybinis reketas.

   Tai jo vadovaujama ministerija atsisako paskelbti negaliojančiais tuometinio energetikos ministro nurodymus vykdyti Valstybinį reketą.

    Tai jo vadovaujama ministerija atsisako pateikti tuometinio energetikos ministro pasirašytus dokumentus dėl Valstybinio reketo.

  Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, teisėjų ir advokatų suėmimo pateikimas, kaip sistemos apsivalymas,  yra tiktai  menkavertės propagandos, skirtos neišprususiai liaudžiai mulkinti,   burbulas.

  O kad tokia propaganda yra nepalyginamai pavojingesnė už rusišką, tai gal atsiras kas nors tai paneigti ...

Ir vienkart paaiškinti, kodėl    Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui patarinėja Valstybinio reketo tėvas,  kodėl  tai toleruoja ir Seimo pirmininkas, ir valstiečių frakcijos vadovas,  kodėl  tai nutyli opozicijos aršusis „gavnomiotas“  , kodėl tai nesudomina kad ir LRT tyrimo skyriaus, ar Laisvės TV .....

Argi niekam neįdomu sužinoti, kas  juos vienija,  kokia „force majore“ juos valdo ????


Nes,  vadovaujantis sveiko proto logika, ta pati „ force majore“  yra susijusi ir  su prezidento rinkimais ...


.

.

2019 m. vasario 23 d., šeštadienis

Seimo narys Raimundas Martinėlis prisijungė prie Valstybinį reketą inicijavusios partijos (Energetikos ministras konservatorius A. Sekmokas 2010 m.)


  Seimo narys, išrinktas Sėlos vienmandatėje apygardoje, Raimundas Martinėlis nutarė palikti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją Seime bei prisijungti prie opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos.

„Esu tiesiogiai Rokiškio krašto žmonių išrinktas politikas, todėl vienas svarbiausių mano veiklos principų – tinkamai atstovauti savo apygardos žmonių interesams“  -  teigė Seimo narys Raimundas Martinėlis.

    Betgi jeigu Seimo narys ruošiasi atstovauti  rokiškėnų interesus, tai jis privalo žinoti, kad rokiškio  rajono šilumos vartotojai moka Valstybinio reketo mokestį, kurį 2010 metais inicijavo tuometinės konservatorių vyriausybės energetikos ministras  Arvydas Sekmokas.

    O šis Valstybinis reketas – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos prievartinis mokestis  pvz.  Vilniaus šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 3 000 000 eurų...

    Kiek šis reketas atsieina rokiškėnams, Seimo narys, jeigu jis yra nusiteikęs būti sąžiningus ir teisingu savo rinkėjams, turėtų paskaičiuoti ir paviešinti ir imtis atitinkamų priemonių.

     Priešingu atveju, kas paneigs, bus tai, kas, vadovaujantis sveiko proto logika, yra savaime suprantama.
      Nes   ypatingų  protinių pastangų tikrai nereikia tam, kad  suvokti:  jeigu daugiabučiuose namuose   karštas vanduo  ruošiamas tenai esančiuose šilumos punktuose (jų šilumokaičiuose),   tai jis neruošiamas  centralizuotai ir centralizuotai paruošto karšto vandens kaina yra akivaizdžiai neteisėta ir  korupcinė.
*****************************************************************************K

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Nepriklausoma žiniasklaida, jeigu tokia yra, turi generaliniam prokurorui padėti ištirti prokuratūros sąsajas su Valstybiniu reketu


                                                     
LRT.LT  rašo:

 Dienos temoje” – generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Specialiųjų tyrimų tarnybos vadas Žydrūnas Bartkus ir Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.
– Prašysiu pirmiausia STT vadovo, o gal generalinio prokuroro pačiais bendriausiais bruožais, kiek leidžia tyrimas, atskleisti: kaip atrodė ta schema?
E. Pašilis: 
Tai gali būti sistema – prekyba teisingumu, bet turime gerbti nekaltumo prezumpciją.
Negalime sakyti, kad šiandien jau kalti ir teisėjai, labai nesinorėtų pristatyti tokios bylos vien tik skambiais žodžiais, kol neturime rezultatų.
 Tai labai didelis smūgis teismų sistemai.
 Manau, kad pamokų yra kiekvienai institucijai – ir prokurorams –  kad turime kiekvienas dirbti sąžiningai savo darbą. 
                                                                ------------------
Ir kas gali paneigti, kad prokurorai turi dirbti sąžiningai savo darbą.

Bet gi yra, kaip yra, ponas generalini prokurore, ir tai Jums turi būti žinoma.

  Štai Vilniaus apygardos prokuratūra teisina Valstybinį reketą – Vilniaus šilumos tiekėjo taikomą neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens paslaugos kainų prievartinį taikymą.

Kad  karštas vanduo ruošiamas  daugiabučiuose namuose  esančiuose šilumos punktuose, yra akivaizdu ir nepaneigiama.

Kad Vilniuje jau nebėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo,  patvirtina pats Vilniaus šilumos tiekėjas  klipu https://youtu.be/yTmnl6-HMiU, kuris patalpintas jo interneto svetainėje.

Galima būtų  sutikti, kad, kaip sakoma, šioje vietoje Vilniaus prokuratūra yra ir baisiai  nekompetentinga, ir baisiai neveiksni.

   Betgi jeigu  Vilniaus apygardos prokuratūra teisina Valstybinį reketą   atsisakydama apklausti Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą, kaip viešąjį interesą ginančios visuomeninės organizacijos vadovą – tai jau, vadovaujantis sveiko proto logika, vien nekompetencija ir pan. to paaiškinti neišeina.

 O plius dar tai, kad Generalinė prokuratūra  sistemingai ignoruoja jai siunčiamą informaciją apie Vilniaus prokuratūros teisinamą Valstybinį reketą, ir prašymą tokius Vilniaus prokuratūros veiksmus ištirti, tai  jau, kaip sakoma,  REIKALAS LABAI RIMTAS ....

O  pranešama, kad teisėjų bylą tirs Generalinės ir Vilniaus apygardos prokurorai.

Betgi labai galimas atvejis, kad jų tarpe gali būti ir mokančių Valstybinio reketo mokestį .....

O kiek aplamai  prokurorų moka Valstybinio reketo mokestį .........................

 Todėl sumoje, sistemingai ir kompleksiškai įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,  vietoje ir labai vietoje klausimas – ar   galima  aklai patikėti, kad prokurorai tinkamai  atliks savo pareigas teisėjų byloje.

Į tai ir turi sąžiningai atsakyti generalinis prokuroras, visų pirma įvertinęs Valstybinio reketo sąsajas su prokuratūra.


O nepriklausoma žiniasklaida, jeigu tokia yra, turi jam padėti.

.

2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Teisėjų tarybos pirmininkas, jeigu jam rūpi teismų autoritetas, turėtų paaiškinti kodėl nereaguojama į informaciją apie Valstybinio reketo įteisinimą teismo sprendimais.


  lrt.lt    rašo:

  Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas:

Laikas parodys.
 Leidžiu sau juokauti, nors situacija iš tikrųjų visiškai nejuokinga ir mūsų sistema labai stipriai nukentėjo.
 Pasitikėjimas auginamas metų metais, o sugriaunamas per sekundę.
Bijau, kad trečiadienį kažkas tokio ir atsitiko, bet labai noriu patikinti ir padrąsinti tuos teisėjus, kurie nėra įtariami: mums reikia susitelkti ir padaryti tuos darbus, kuriuos turėjome daryti visi, bet, deja, mūsų gretos gerokai praretėjo.

Pone Teismų tarybos pirmininke, tokiu būdu Jūs teigiate, kad pasitikėjimas teismais auginamas metais, o sugriaunamas per sekundę.

Betgi ar tikrai   taip yra ??

Štai Jums geras pavyzdys, kaip „teisingumą“ vykdo teismai:

Administracinė byla Nr. A­2681­822/2016
Teisminio proceso Nr. 3­61­3­00126­2011­6
Procesinio sprendimo kategorija 28
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. sausio 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų ArūnoSutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gretai Kapačinskaitei,
dalyvaujant pareiškėjams B. C., J. I. (Seimo narys), pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atstovams advokatui R. S., advokatui R. Č., A. S. (A. S.), A. G., pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentei A. A., advokatui A. S. ir atstovui K. J. J., atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams P. K. ir V. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovei R. M.,
teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ir atsakovo Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos
nacionalinės vartotojų federacijos, J. I., B. C. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus
energija“ skundus atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tretieji
suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl nutarimų panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus.
------------------------------------------------
   Tokiu būdu šioje byloje ši teisėjų kolegija priėmė neskundžiamą nutartį įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją perskaičiuoti Vilniaus šilumos tiekėjo AB Vilniaus energija  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, nustatytas 2010 metais.

  Būtent taip, o ne kitaip,  ši teisėjų kolegija savo neskundžiama nutartimi įteisino Valstybinį reketą –neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens  kainų prievartinį taikymą, kas vien per metus Vilniaus šilumos vartotojams padaro ~ 3 000 000 eurų žalą.

  Galima sutikti, kad teisėjai, būdami šilumos tiekimo srityje nekompetentingi, aklai pasitikėjo tokiu pačiu ekspertu.

 Galima sutikti, kad teisėjus tyčia, ar dėl savo nekompetencijos,  suklaidino vienas Seimo narys su savo dviem sėbrais.

  Betgi į Buitinių vartotojų sąjungos informaciją apie šį teisinį nonsensą visiškai nereagavo tiek Vyriausiasis administracinis teismas, tiek Jūsų vadovaujama teisėjų taryba.

    Todėl ir klausimas  Jums ponas Teisėjų tarybos pirmininke – Kaip tai suprasti  - gal kaip teismų sistemos atliekamą Valstybinio reketo dangstymą??   Kaip suprasti, kad tikrai yra teisėjų, kurie gyvena daugiabučiuose namuose  su šilumos punktais ir moka Valstybinio reketo mokestį ir dar vykdo teisingumą...?

     O kadangi toks teismo sprendimas ne vienintelis, tai   apie pasitikėjimu teismais,  jų kompetenciją, apie teisinę valstybę, geriau jau gal patylėti bent  iki tol, kol Jūs, kaip Teisėjų tarybos pirmininkas, išdrįsite   viešai įvertinti  aukščiau pateiktą Vyriausiojo administracinio teismo nutartį ir imsitės priemonių teisingumui ir teismų autoritetui atstatyti, didžiulei  Lietuvos valdžios, STT, prokuratūros ir teismų  gėdai pašalinti.

   Iš kitos pusė galima  ir „pasididžiuoti“  -   Europoje ( o gal ir  visame pasaulyje)  tikrai esame vienintelė tokia šalis ...........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Teisingumas iš arčiau .......

      Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra atlieka išskirtinį ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo stambaus masto kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo ir piktnaudžiavimo teismų sistemoje.

      Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretais buvo sustabdyti įgaliojimai ir leista patraukti baudžiamojon atsakomybėn 8 teisėjus:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėją Egidijų Laužiką,
 Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjus Viktorą Kažį ir Valdimarą Bavėjaną,
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėją Konstantiną Guriną,
 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėją Henrichą Jaglinskį,
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Robertą Rainį,
 Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėją Arūną Kaminską,
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėją Gintarą Čekanauską.

 Šiandien anksti ryte taip pat buvo sulaikyti asmenys, suinteresuoti atitinkamais teismų sprendimais bei asmenys, įtariami papirkimu, tarpininkavimu paperkant ir kitomis nusikalstamomis veikomis.

Tarp jų – 5 praktikuojantys advokatai: Drąsutis Zagreckas, Romualdas Mikliušas, Giedrė Cimbolienė, Aivaras Surblys, Marius Navickas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėjas, teisininkai bei kiti asmenys.

Iš viso šiandien sulaikyti 26 asmenys.

Sulaikytieji įtariami padarę apysunkius ir sunkius nusikaltimus bendrininkaujant ir veikiant organizuotose grupėse. Įtariama, kad už įvairius palankius teisėjų sprendimus galimai buvo žadėti ir mokėti kyšiai, kurių sumos svyruoja nuo 1000 iki 100 000 Eur.

Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, sutartų kyšių suma gali siekti 400 000 Eur.

      Šiandien nuo ryto įvairiose Lietuvos vietose atliekami suplanuoti proceso veiksmai. Dalis jų vyksta ir šiuo metu. 

Atliekamos kratos sulaikytų asmenų darbo bei gyvenamosiose vietose, automobiliuose. 

Proceso veiksmuose dalyvauja daugiau nei šimtas STT, kitų institucijų pareigūnų, prokurorų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja, jį organizuoja ir kontroliuoja speciali Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento bei Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus penkių prokurorų grupė.

Vadovaujantis Prokuratūros įstatyme nustatytais kriterijais trims Generalinės prokuratūros ONKTD prokurorams suteiktas specialiojo prokuroro statusas.

„Šis ikiteisminis tyrimas – tai signalas visai teismų sistemai, kad turi būti imtasi kardinalių sprendimų ir pokyčių, siekiant užkirsti kelią bet kokiai galimai korupcijos apraiškai.
Lietuvoje turi būti užtikrinamas skaidrus teisingumo vykdymas – tai, visų pirma, mūsų visų pilietinė pareiga, teisinės valstybės pamatas“,
 – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis pabrėžia, kad šis atvejis yra išskirtinis ne tik dėl korupcijos masto ar kyšių dydžių, bet dėl pasekmių visai visuomenei:
Korupcija, kyšininkavimas, prekyba poveikiu siekiant kažkam palankių neteisėtų sprendimų verčia kalbėti ne tik apie tą žalą, kurią galima nustatyti suskaičiavus gautų kyšių sumas.
 Tai teismo vardu „prastumti" kažkieno savanaudiški, neteisėti sprendimai, nukentėjusių žmonių likimai, neįvykdytas teisingumas.
 Tai prarastas žmonių pasitikėjimas teisingumu.
Todėl gavus duomenis apie galimai padarytas nusikalstamas veikas buvo galimas tik vienas sprendimas - pradėti ikiteisminį tyrimą ir atsakyti į visus klausimus."

Tokiu būdu sutartų kyšių suma gali siekti 400 000 Eur.

O Valstybinio reketo, kuris vyksta nuo 2010 metų, vien Vilniaus gyventojams per metus padaryta žala daugiau kaip 7 kartus didesnė -  arti 3 000 000 eurų.

O faktas yra tas, kad ir  Specialiųjų tyrimų tarnyba,  ir Vilniaus apygardos  prokuratūra   ne tik kad yra informuotos apie Valstybinį reketą, bet ir jį dar dangsto ...................

   O kiek įvairių spectarnybų darbuotojų, mokančių Valstybinio reketo  mokestį, dalyvauja proceso veiksmuose, tokios informacijos neturime, bet kad tokių yra,  kas paneigs ....

    Vienkart pažymėtina, kad  pagal Seimo nario Juozo Imbraso ir dviejų jo sėbrų ieškinį  Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai:

 Arūnas  Sutkevičius (kolegijos pirmininkas),
Romanas Klišauskas
 Skirgailė Žalimienė (pranešėja)

priėmė neskundžiamą nutartį perskaičiuoti Valstybinio reketo (  AB Vilniaus energija neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos) kainas  ............................

Todėl ir klausimas STT direktoriui  Žydrūnui  Bartkui kaip STT vadovybės  požiūris į Valstybinį reketą derinasi su     ---   Lietuvoje turi būti užtikrinamas skaidrus teisingumo vykdymas – tai, visų pirma, mūsų visų pilietinė pareiga, teisinės valstybės pamatas“,

Todėl ir klausimas generaliniam prokurorui – Kas yra Valstybinio reketo dangstymas, jei ne  prarastas žmonių pasitikėjimas teisingumu.

O kiek įvairių spectarnybų darbuotojų, mokančių Valstybinio reketo  mokestį, dalyvauja proceso veiksmuose, tokios informacijos neturime, bet kad tokių tikrai  yra,  kas paneigs ....

 Štai taip ir atrodo teisingumo vykdymas, kaip sakoma, iš arčiau 

Juo labiau, kad ir Prezidentūra savo laiku prisidėjo prie Valstybinio reketo gimimo .............


O vienkart, kas paneigs, kad tokių situacijų yra ir baudžiamųjų bylų teisėjų tarpe. 

Betgi tokiose bylose dalyvauja ir prokurorai,  palaikydami  valstybinį kaltinimą ...

******************************************** 

Teisėjų biografijos


Egidijus Laužikas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Pareigos: Teisėjas
Bendras teismo telefonas: (8-5) 2627763
Elektroninis paštas: lat@teismas.lt

Biografija

 • Gimimo metai ir vieta: 1959 m. Anykščių r.
 • Išsilavinimas: 1982 m. Vilniaus universitetas Teisės fakultetas
 • 1982-1984 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros asistentas.
 • 1984–1988 Teisingumo ministerijos konsultantas
 • 1988–1995 Vilniaus rajono teismas,  teisėjas, pirmininko pavaduotojas
 • 1995–1997 Vilniaus apygardos teismas, teisėjas
 • 1997–1999 Lietuvos apeliacinio teismas, teisėjas.
 • 1999 m. iki šiol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyrius, teisėjas
 • 1982–1984 m. ir nuo 1993 m. iki šiol – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius
  Buvo naujojo Civilinio proceso kodekso (CPK) projekto, kitų įstatymų projektų rengimo darbo grupių narys,CPK priežiūros komiteto narys, CPK komentaro bendraautorius
 • Nuo 2008-11 iki šiol Teisėjų taryba, nuo 2010-11  -  2014-12 pirmininko pavaduotojas; nuo 2014-12-05 - 2016-11 Teisėjų tarybos pirmininkas
  2016-11–iki šiol Teisėjų taryba, narys
 • ******************************************** 

.