2019 m. vasario 6 d., trečiadienis

Abi žvalgybos institucijos ramios, kaip belgai .....GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS
ANTRASIS OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOSLIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS

skelbiama:
-------------------------------------------
Didinti įtaką Lietuvoje sąlygos Rusijai yra nepalankios, tačiau Kremlius neatsisako siekių paveikti Lietuvos vidaus politinius procesus ir visuomenę.
Tikėtina, kad artimiausioje perspektyvoje suintensyvės Rusijos siekiai diskredituoti ir didinti nusivylimą demokratija, valdžios institucijomis ir šalies pareigūnais.
2019–2020 m. vyksiantis rinkimų ciklas, tikėtina, taps pagrindiniu Rusijos domėjimosi objektu.
Neatmestina, kad Rusija bandys paveikti rinkimų eigą turimomis informacinėmis ir kibernetinėmis priemonėmis.
----------------------------------- 

    Jeigu didinti įtaką Lietuvoje sąlygos Rusijai yra nepalankios, tai kaip tada paaiškinti tebestūgsiantį paminklą Tėvynės išdavikui, gatvių pavadinimus Tėvynės išdavikų vardais, Nacionalinės literatūros ir meno   premijos suteikimą partizanų atminimo niekintojui, kaip tada suprasti, kad buvo panaikinta vietinė savivalda – demokratijos pagrindas, kad nebėra „institucijos, kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką“, kad šalies vadovė –vyriausiasis kariuomenės vadas sistemingai laužo savo priesaiką, o Seimas, jo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tam visiškai abejingi .....

Ir „kaip tada suprasti“ galima tęsti ir tęsti ....

  Tikrai keista, kad  žvalgybos tarnybos mano, kad neatmestina, kad Rusija tik bandys paveikti rinkimų eigą turimomis informacinėmis ir kibernetinėmis priemonėmis.

Negi jos nežino, kad šalyje iš esmės neatlikta liustracija, kad liko  neišaiškinti „KGB agentai ypatingam laikotarpiui“, kurie tikrai nemiega.

Negi jos nesuvokia, kad Lietuva buvo, yra  ir liks Rusijos įtakos zonoje, ir kad   tam pasipriešinti yra beviltiška, nes pagalbos iš esmės nėra iš kur sulaukti, ką rodo istorinė Lietuvos patirtis.

Negi jos nežino, kad Rusijos ambasada užima trijų aukštų beveik 4800 kv. m ploto pastatą Žvėryne, ir ką gi ten veikia neseniai Vilniaus GRU rezidentūrai paskirtas vadovauti Viktoras Čačinas – jau anksčiau viešai skelbtas, kaip GRU karininkas. 

O gal jos mano, kad Rusijos žurnalistas, pasitraukęs į Lietuvą, neteisus teigdamas: "GRU rezidentūra yra, agentų tinklas taip pat."  

  Negi jos nesuvokia, kad, vadovaujantis sveiko  proto logika, Rusijos įtaka jau  keliant kandidatus į prezidentus yra neišvengiama.

   O tuo tarpu Valstybės saugumo departamento vadovas paklaustas, ar „Rusija turi sau palankių kandidatų prezidento rinkimuose viešai pareiškia: „Kaip ir minėjau, nefiksuojame dabar tokių kandidatų.“

   Ima ir pareiškia net nesusipažinęs su jų programomis, neturėdamas informacijos ar būsimas prezidentas sistemingai laužys savo priesaiką, kokia bus jo užsienio politika, ar jis diskriminuos premjerą santykiuose su ES, koks jo požiūris į vietos savivaldos atstatymą, į Valstybinį reketą  ir  t.t.

     Gal ponas Valstybės saugumo departamento vadovas galėtų paaiškinti kodėl Rusijos propagandos priemonės nutyli Valstybinį reketą, akivaizdžia rodantį kad Lietuva nėra teisinė valstybė, kodėl Valstybės kontrolė nuo 1997 metų nė karto neatliko Kainų komisijos veiklos audito, kodėl ji ignoravo informaciją apie Kainų komisijos vykdomus teisės aktų pažeidimus, kodėl Valstybinį  reketą teisina Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, kodėl jį ignoruoja Seimo pirmininkas, kaip beje  ir pats Valstybės saugumo departamentas .......................

   Gal abi žvalgybos institucijos nežino, kad šiuo metu Rusijoje kali du Lietuvos piliečiai nuteisti už šnipinėjimą Lietuvos naudai  – Eugenijus Mataitis (2016 m. nuteistas 13 m.  laisvės atėmimo griežto rėžimo kolonijoje.)  ir  Aristidas Tamošaitis (2016 metais nuteistas 12 metų laisvės atėmimo griežto rėžimo kolonijoje).

 Savaime suprantam, kad Lietuvos garbės reikalas yra iškeisti juos į Lietuvoje sulaikytus Rusijos šnipus, kaip kad padarė Estija.

 Tačiau, sprendžiant iš žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, Lietuvos institucijoms jų likimas iš esmės nerūpi .....

 Taigi yra, kaip yra, o abi žvalgybos institucijos, kaip sakoma, ramios kaip belgai ....
                                                                                         

  Beje Valstybės saugumo pagrindų įstatymas dar prieš 15 metų nustatė nustatė:

    "Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.  “

  Tiktai kurgi tas Centras ????

   Kodėl jo iki šiol nėra  ir kieno interesus, jei ne Rusijos tai tenkina???

  Čia jau klausimas  visų pirma Seimo pirmininkui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, ypatingai konservatorių vedliui G. Landsbergiui ir ultra patriotei konservatorei R. Juknevičienei  - kodėl Jums nereikalinga  išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčių analizė ir prognozė,   informacija apie rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir atitinkami pasiūlymai.

Na o apie Prezidentūrą, kaip apie mirusį šioje vietoje objektą - geriau patylėti ....

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą