2019 m. vasario 26 d., antradienis

Kokia „force majore“ juos valdo ????


                                          
Kaip ten bebūtų  liūdna ir tragikomiška, su tuo Valstybiniu reketu,  teisėjų ir prokurorų suėmimo fone, tačiau menami centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai daugiabučiuose namuose  įrengė karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

Už ką juos šioje vietoje tikrai verta pagirti, nes nebereikia deklaruoti karšto vandens apskaitos  prietaisų butuose parodymų.

Juo labiau, kad pats prietaisų parodymų deklaravimas, kada tai turi įtakos viso namo vartotojų mokėjimams, visiškai neatitinka sveiko proto logikos ...

 Tačiau yra, kaip yra .....   mūsų „teisinėje valstybėje“   energetikos srityje teisės aktus ruošia  Riomerio teisės universiteto  išugdyti socialinių mokslų teisinės krypties specialistai.

 Todėl   labai dažni atvejai, kada ne kurie butų savininkai tyčia neleidžia įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų parodymų nuėmimu, nes jiems tai yra naudinga, nes tokiu atvejų jiems karšto vandens  sunaudojimas apskaičiuojamas pagal normas atitinkamai butuose deklaruotų asmenų  skaičiui.

O jų virš normatyvo sunaudotą karštą vandenį ir šilumą jam sušildyti, apmoka kiti daugiabučio namo butų savininkai.

Tokiu būdu, iš Aplinkos ministerijos ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos malonės vyksta dar vienas reketas.

   O visai nesenai nuspręsta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  prijungti Valstybinę energetikos inspekciją.

Kam, kokiu tikslu, prie totališkai LR Įstatymų nesilaikančios valdžios institucijos prijungiama  dar ne visiškai jos tuometinio  vadovo,  sovietinio statybininko, nustekenta inspekcija  ?

 „Į vieną instituciją - Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą  jungiamos Kainų komisija ir VEI iš esmės vykdo glaudžiai susijusias funkcijas – ekonominį energetikos rinkos bei techninio energetikos sektoriaus reguliavimą.

   Tarybos įsteigimas ne tik leis optimizuoti bei supaprastinti veiklą, atsisakant besidubliuojančių funkcijų, bet ir stiprinti institucijos darbuotojų kompetencija.“

  Taip mano energetikos ministras, pridurdamas kažką tai  apie „efektyviau ginamas vartotojų teises“ ...

  Tikrai taip.

  Ponas ministras žino, ką sako, nes tai iš  jo vadovaujamos ministerijos 2010 metais   „išplasnojo“ Valstybinis reketas.

   Tai jo vadovaujama ministerija atsisako paskelbti negaliojančiais tuometinio energetikos ministro nurodymus vykdyti Valstybinį reketą.

    Tai jo vadovaujama ministerija atsisako pateikti tuometinio energetikos ministro pasirašytus dokumentus dėl Valstybinio reketo.

  Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, teisėjų ir advokatų suėmimo pateikimas, kaip sistemos apsivalymas,  yra tiktai  menkavertės propagandos, skirtos neišprususiai liaudžiai mulkinti,   burbulas.

  O kad tokia propaganda yra nepalyginamai pavojingesnė už rusišką, tai gal atsiras kas nors tai paneigti ...

Ir vienkart paaiškinti, kodėl    Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui patarinėja Valstybinio reketo tėvas,  kodėl  tai toleruoja ir Seimo pirmininkas, ir valstiečių frakcijos vadovas,  kodėl  tai nutyli opozicijos aršusis „gavnomiotas“  , kodėl tai nesudomina kad ir LRT tyrimo skyriaus, ar Laisvės TV .....

Argi niekam neįdomu sužinoti, kas  juos vienija,  kokia „force majore“ juos valdo ????


Nes,  vadovaujantis sveiko proto logika, ta pati „ force majore“  yra susijusi ir  su prezidento rinkimais ...


.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą