2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Tapęs prezidentu A. Skvernelis elgtųsi taip pat, ar ne ???


    Manymas, kad advokatų   ir  teisėjų būrio suėmimas buvo nederintas su Prezidente, visiškai akivaizdžiai ir nepaneigiamai neatitinka sveiko proto logikos.

  O kad didelė dalis žmonių  mano, kad prokuratūra ir STT  veikė nepriklausomai,  tai čia jau nieko naujo, nes pilietinė šalies visuomenė labai silpna, ir daugumą šalies gyventojų sudaro liaudis ...

   Vienkart liaudis mano, kad advokato pareiga yra išsukti kaltinamąjį nuo bausmės, pasiekti jiems tinkama teismo sprendimą.

   Ir čia  nieko naujo nebus pasakyta, kad už tai advokatui ir mokama,

  Vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs, kad tokiu atveju advokato (mulo pagal N. Puteikį)  veikimo schema sekanti: policijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, prokurorui, teisėjui.   

  Ir jeigu ši schema išlaikyta,  problemų tikrai nebus,

  O jeigu ji bus pažeista, tikrai lauk nemalonumų, kaip kad ir nutiko.

  Bet toliau ne apie tai, o apie Valstybinį reketą ir jį, viena ar kita forma  teisinančias  neskundžiamas  teismų nutartis.

  O kadangi Valstybinio reketo tėvai yra Prezidentūra ir tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas (šiuo metu Seimo Nacionalinio saugumo ir Gynybos komiteto pirmininko patarėjas) tai tokias nutartis priėmę teisėjai gali jaustis ramiai...

O tuo tarpu  kiek teismų priimdami nutartis  dėl karšto vandens „tiekimo“ daugiabučiuose namuose,   vadovaujasi Energetikos ministro A. Sekmoko patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis,  neišsiaiškinę, kas gi yra  tas  karšto vandens tiekimas pagal Šilumos ūkio įstatymą:   Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

    Akivaizdu, kad jiems, kaip sakoma, dzin... kad tokiu, būdu daugiabučiuose namuose,  kur  karštas vanduo ruošiamas tenai esančiuose šilumos punktuose, kalbėti apie centralizuotai paruoštą, į daugiabučius namus   lauko tinklais ar atvira šildymo sistema, pristatytą ir tenai parduotą karštą vandenį,  yra visiškas NONSENSAS.

Nonsensas nonsensu, bet visa tai vien Vilniaus šilumos vartotojams kasmet atsieina ~ 3 000 000 € už nesiteiktą paslaugą, kas vadinama Valstybiniu reketu ...

 O šilumos vartotojų tylėjimą tenka aiškinti ne tik informacijos stoka, bet   baime, ir panašiomis fobijomis.

Ir kaip gi į tokią  situaciją  reaguoja Prezidentė, Seimo pirmininkas, Premjeras, Teisėjų taryba, Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra ......

O gi niekaip kitaip, kaip  - TYLA GERA BYLA .....

 Štai greit  įvyks  merų rinkimai – kandidatai apie Valstybinį reketą, kurio dalyviai yra savivaldybėms priklausantys šilumos tiekėjai ir pačios savivaldybės  – taip pat   - TYLA GERA BYLA ...

O kaip gi kandidatai į prezidentus ??

  Štai Premjeras S. Skvernelis – meta, kaip sakoma, į šiukšlių dėžę, informaciją  ir apie Valstybinį reketą, jo daromą milijoninę skriaudą vartotojams,    apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos totalinį įstatymų reikalavimų nepaisymą, apie kurioziškas teismų nutartis  ......

Betgi  LR Konstitucija nustato: Valstybė gina vartotojo interesus. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

  O Premjeras yra prisiekęs:
  gerbti ir vykdyti  Lietuvos Konstituciją ir įstatymus,
  sąžiningai tarnauti   Lietuvos žmonių gerovei.

Jeigu dabar  taip yra, tai neabejotina, kad jeigu jis bus išrinktas prezidentu, tikrai kitaip nebus ....

(Apie Dievo pagalbą geriau patylėti...)

 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą