2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Teisėjų tarybos pirmininkas, jeigu jam rūpi teismų autoritetas, turėtų paaiškinti kodėl nereaguojama į informaciją apie Valstybinio reketo įteisinimą teismo sprendimais.


  lrt.lt    rašo:

  Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas:

Laikas parodys.
 Leidžiu sau juokauti, nors situacija iš tikrųjų visiškai nejuokinga ir mūsų sistema labai stipriai nukentėjo.
 Pasitikėjimas auginamas metų metais, o sugriaunamas per sekundę.
Bijau, kad trečiadienį kažkas tokio ir atsitiko, bet labai noriu patikinti ir padrąsinti tuos teisėjus, kurie nėra įtariami: mums reikia susitelkti ir padaryti tuos darbus, kuriuos turėjome daryti visi, bet, deja, mūsų gretos gerokai praretėjo.

Pone Teismų tarybos pirmininke, tokiu būdu Jūs teigiate, kad pasitikėjimas teismais auginamas metais, o sugriaunamas per sekundę.

Betgi ar tikrai   taip yra ??

Štai Jums geras pavyzdys, kaip „teisingumą“ vykdo teismai:

Administracinė byla Nr. A­2681­822/2016
Teisminio proceso Nr. 3­61­3­00126­2011­6
Procesinio sprendimo kategorija 28
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. sausio 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
susidedanti iš teisėjų ArūnoSutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),
sekretoriaujant Gretai Kapačinskaitei,
dalyvaujant pareiškėjams B. C., J. I. (Seimo narys), pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atstovams advokatui R. S., advokatui R. Č., A. S. (A. S.), A. G., pareiškėjo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentei A. A., advokatui A. S. ir atstovui K. J. J., atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams P. K. ir V. S.,
trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovei R. M.,
teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal
pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ir atsakovo Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos
nacionalinės vartotojų federacijos, J. I., B. C. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus
energija“ skundus atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tretieji
suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl nutarimų panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus.
------------------------------------------------
   Tokiu būdu šioje byloje ši teisėjų kolegija priėmė neskundžiamą nutartį įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją perskaičiuoti Vilniaus šilumos tiekėjo AB Vilniaus energija  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, nustatytas 2010 metais.

  Būtent taip, o ne kitaip,  ši teisėjų kolegija savo neskundžiama nutartimi įteisino Valstybinį reketą –neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens  kainų prievartinį taikymą, kas vien per metus Vilniaus šilumos vartotojams padaro ~ 3 000 000 eurų žalą.

  Galima sutikti, kad teisėjai, būdami šilumos tiekimo srityje nekompetentingi, aklai pasitikėjo tokiu pačiu ekspertu.

 Galima sutikti, kad teisėjus tyčia, ar dėl savo nekompetencijos,  suklaidino vienas Seimo narys su savo dviem sėbrais.

  Betgi į Buitinių vartotojų sąjungos informaciją apie šį teisinį nonsensą visiškai nereagavo tiek Vyriausiasis administracinis teismas, tiek Jūsų vadovaujama teisėjų taryba.

    Todėl ir klausimas  Jums ponas Teisėjų tarybos pirmininke – Kaip tai suprasti  - gal kaip teismų sistemos atliekamą Valstybinio reketo dangstymą??   Kaip suprasti, kad tikrai yra teisėjų, kurie gyvena daugiabučiuose namuose  su šilumos punktais ir moka Valstybinio reketo mokestį ir dar vykdo teisingumą...?

     O kadangi toks teismo sprendimas ne vienintelis, tai   apie pasitikėjimu teismais,  jų kompetenciją, apie teisinę valstybę, geriau jau gal patylėti bent  iki tol, kol Jūs, kaip Teisėjų tarybos pirmininkas, išdrįsite   viešai įvertinti  aukščiau pateiktą Vyriausiojo administracinio teismo nutartį ir imsitės priemonių teisingumui ir teismų autoritetui atstatyti, didžiulei  Lietuvos valdžios, STT, prokuratūros ir teismų  gėdai pašalinti.

   Iš kitos pusė galima  ir „pasididžiuoti“  -   Europoje ( o gal ir  visame pasaulyje)  tikrai esame vienintelė tokia šalis ...........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą