2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Nepriklausoma žiniasklaida, jeigu tokia yra, turi generaliniam prokurorui padėti ištirti prokuratūros sąsajas su Valstybiniu reketu


                                                     
LRT.LT  rašo:

 Dienos temoje” – generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Specialiųjų tyrimų tarnybos vadas Žydrūnas Bartkus ir Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.
– Prašysiu pirmiausia STT vadovo, o gal generalinio prokuroro pačiais bendriausiais bruožais, kiek leidžia tyrimas, atskleisti: kaip atrodė ta schema?
E. Pašilis: 
Tai gali būti sistema – prekyba teisingumu, bet turime gerbti nekaltumo prezumpciją.
Negalime sakyti, kad šiandien jau kalti ir teisėjai, labai nesinorėtų pristatyti tokios bylos vien tik skambiais žodžiais, kol neturime rezultatų.
 Tai labai didelis smūgis teismų sistemai.
 Manau, kad pamokų yra kiekvienai institucijai – ir prokurorams –  kad turime kiekvienas dirbti sąžiningai savo darbą. 
                                                                ------------------
Ir kas gali paneigti, kad prokurorai turi dirbti sąžiningai savo darbą.

Bet gi yra, kaip yra, ponas generalini prokurore, ir tai Jums turi būti žinoma.

  Štai Vilniaus apygardos prokuratūra teisina Valstybinį reketą – Vilniaus šilumos tiekėjo taikomą neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens paslaugos kainų prievartinį taikymą.

Kad  karštas vanduo ruošiamas  daugiabučiuose namuose  esančiuose šilumos punktuose, yra akivaizdu ir nepaneigiama.

Kad Vilniuje jau nebėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo,  patvirtina pats Vilniaus šilumos tiekėjas  klipu https://youtu.be/yTmnl6-HMiU, kuris patalpintas jo interneto svetainėje.

Galima būtų  sutikti, kad, kaip sakoma, šioje vietoje Vilniaus prokuratūra yra ir baisiai  nekompetentinga, ir baisiai neveiksni.

   Betgi jeigu  Vilniaus apygardos prokuratūra teisina Valstybinį reketą   atsisakydama apklausti Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą, kaip viešąjį interesą ginančios visuomeninės organizacijos vadovą – tai jau, vadovaujantis sveiko proto logika, vien nekompetencija ir pan. to paaiškinti neišeina.

 O plius dar tai, kad Generalinė prokuratūra  sistemingai ignoruoja jai siunčiamą informaciją apie Vilniaus prokuratūros teisinamą Valstybinį reketą, ir prašymą tokius Vilniaus prokuratūros veiksmus ištirti, tai  jau, kaip sakoma,  REIKALAS LABAI RIMTAS ....

O  pranešama, kad teisėjų bylą tirs Generalinės ir Vilniaus apygardos prokurorai.

Betgi labai galimas atvejis, kad jų tarpe gali būti ir mokančių Valstybinio reketo mokestį .....

O kiek aplamai  prokurorų moka Valstybinio reketo mokestį .........................

 Todėl sumoje, sistemingai ir kompleksiškai įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,  vietoje ir labai vietoje klausimas – ar   galima  aklai patikėti, kad prokurorai tinkamai  atliks savo pareigas teisėjų byloje.

Į tai ir turi sąžiningai atsakyti generalinis prokuroras, visų pirma įvertinęs Valstybinio reketo sąsajas su prokuratūra.


O nepriklausoma žiniasklaida, jeigu tokia yra, turi jam padėti.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą