2020 m. sausio 31 d., penktadienis

Garbė Jungtinei karalystei ir panieka mūsų šabesgojams europarlamente .
 
Mylime Europą, bet nekenčiame Europos Sąjungos.
Paskutinioji Jungtinės karalystės atstovo Nigel Farage kalba Europos Parlamente


Štai ir viskas, paskutinis puslapis, kelio pabaiga… 47-erių metų politinis eksperimentas, kuriuo britai, atvirai kalbant, niekada nebuvo labai patenkinti. 

Mano motina ir tėvas stojimo metu balsavo už bendrąją rinką, ne už politinę sąjungą, ne už vėliavas, ne už himną, ne už prezidentus, o dabar jūs netgi norite savos Europos Sąjungos kariuomenės.
[…]
Svarbiausias dalykas įvyks 23 val. šį penktadienį, 2020-ųjų metų sausio 31-ąją. Ši diena žymės išėjimą be grįžimo atgal.

 Kai mes išeisime, mes niekada nebegrįšime ir visa kita, atvirai kalbant, yra tik detalės. 

Mes išeiname, mūsų nebebus ir tai yra mano politinių ambicijų viršūnė.

Man pasirodžius [Europos Parlamente], kaip jau minėjau, jums tai, ką kalbėjau, atrodė baisiai juokinga, tačiau jūs nustojote juoktis 2016-aisiais. 

Mano požiūris į Europą pasikeitė 2005-aisiais, kai išvydau Europos Sąjungos Konstitucija, kuri buvo parengta Giscard d’Estaing. 

Mačiau, kaip ji referendumo būdu buvo atmesta Prancūzijoje, kaip ji referendumo būdu buvo atmesta Nyderlanduose ir aš mačiau, kaip jūs šitose institucijose visa tai ignoravote. 

Ši sutartis buvo grąžinta kaip Lisabonos sutartis ir jūs gyrėtės, kad ji priimta be jokių referendumų. 

Airiai visgi surengė referendumą ir referendume ją atmetė, bet buvo priversti balsavimą kartoti. 

Jums labai gerai sekasi priversti žmones balsuoti dar kartą, bet mes įrodėme, kad britai yra per daug dideli, kad juos būtų galima žeminti, ačiū Dievui.

Tapau stipriu viso Europos Sąjungos projekto kritiku. 

Noriu, kad Brexitas pradėtu debatus likusioje Europoje.

 Ko mes norime iš Europos?

 Jei mes norime prekybos, draugiškų santykių, bendradarbiavimo, partnerystės, mums nereikia ES Komisijos, mums nereikia ES [Teisingumo] Teismo, mums nereikia tų institucijų ir visų šitų jėgų. Ir galiu užtikrinti jus – tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Brexito partijoje, mes, trumpai tariant, mylime Europą, bet nekenčiame Europos Sąjungos.

Tikiuosi, kad tai bus šio projekto pabaigos pradžia.

Tai netikęs projektas, jis ne tik nedemokratiškas – jis antidemokratiškas, SUTEIKIANTIS ŽMONĖMS GALIĄ BE ATSAKOMYBĖS

Turime žmonės, iš kurių atsakomybės negali pareikalauti jų rinkėjai.

Tai yra nepriimtina sistema.
  
Iš tiesų, šiuo metu Vakaruose – Europoje, Amerikoje ir kitur – vyksta istorinis mūšis: globalizmas prieš populizmą, ir jūs galite nekęsti populizmo, tačiau, juokingas dalykas, jis labai populiarėja.

Mes gauname didžiulę naudą – daugiau jokių finansinių įnašų, jokio Europos Teisingumo Teismo, jokių bendrų Europos Sąjungos žvejybos kvotų, daugiau jokio kalbėjimo su mumis iš aukšto, jokio žeminimo, jokio ghee Verhofstadt*!

Žinau, kad mūsų pasiilgsite, žinau, kad jūs norite uždrausti mūsų tautines vėliavas, bet mes jums jomis atsisveikindami pamojuosime. [išsitraukia vėliavas] 

Ateityje tikimės bendradarbiavimo su jumis jau kaip suvereni valstybė.
***
Nigel Farage’ui nebaigiant paskutinių žodžių išjungiamas mikrofonas, viceprezidentei Mairead McGuinness kalbant:

Jei nusižengiate taisyklėms, [mikrofonas] išjungiamas. Prašyčiau pašalinti vėliavas. Pone Farage, prašau pašalinti vėliavas.

 Prašau, atsisėskite į vietas ir pasiimkite savo vėliavas.

 Jūs išeinate, pasiimkite jas su savimi, jei išeinate jau dabar (pritariantys plojimai ir juokas salėje). Viso geriausio. Norėčiau kai ką trumpai pasakyti. 

Paskutiniame pasisakyme buvo panaudota sąvoka „nekęsti“. 

Manau, kad, turėdami galvoje, ką išgirdome prieš tai, neturėtume jausti neapykantos niekam (plojimai salėje), jokiai šaliai, jokiems asmenims.“
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* dviprasmybė: ghee – lydytas sviestas – miesto slenge – žodžio gėjus politiškai korektiškas pakaitalas ir kartu asociacija su 2016 m. paskirto Europos Parlamento atstovo „Brexit“ klausimais vardu Guy (čia Gyjus Verhofštatas (Guy Verhofstadt) – buvęs Belgijos Ministras pirmininkas, įteisinęs gėjų santuokas Belgijoje).
..................................................

Karinis nusikaltėlis Tarybų sąjungos didvyris iš M. Gorbačiovo malonės ....


 Ne paslaptis, kad antrajame pasauliniame kare sovietinė armija įvykdė daugybę karinių nusikaltimų.

 Štai keli iš jų:

Ø  Prieš 75 metus, sausio 30 dieną  sovietinis povandeninis laivas C-13, kuriam vadovavo kapitonas A. Marinesko nuskandino Vokietijos  buvusį kruizinį laivą „Vilhelmas Gustloffas“, kuriuo iš Rytų Prūsijos plaukė ~ 10.000 pabėgėlių, daugiausia moterų ir vaikų.

Ø  Vasario 13 dieną tas pats  povandeninis laivas nuskandino kitą Vokietijos laivą, kuriuo plaukė ~ 4.000 pabėgėlių.

Ø  Balandžio 17 dieną kitas sovietinis povandeninis laivas nuskandino  Vokietijos transportą, kuriuo plaukė ~ 7.000 pabėgėlių.

Tokiu būdu buvo nužudyta  ~10.000 civilių gyventojų.

Tačiau gausybė sovietinės armijos karinių nusikaltimų nesutrukdė jos atstovams dalyvauti Niurnbergo procese, kur iš esmės vieni kariniai nusikaltėliai teisė kitus.

Deja neteko girdėti, kad šios žudynes būtų tarptautiniu lygiu paminėtos ....

 Pažymėtina, kad  tik 1990 metų gegužės 5 dieną pirmo ir paskutinio Tarybų sąjungos prezidento įsaku kariniam nusikaltėliui  A. Marinesko  buvo suteiktas Tarybų sąjungos didvyrio vardas ..

Iki tol matyt buvo gėda ......
..

Todėl ir klausimas – kam gi tarnauja Panevėžio STT, ir kieno interesus ji gina ???


   STT Panevėžio valdybą    ir    Panevėžio apygardos prokuratūrą    2020 01 21  raštu  Nr. 1 informavus apie   Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neteisėtus  veiksmus   nustatant   neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugas kainas, kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų individualiuose šilumos punktuose, gavome STT Panevėžio   valdybos viršininko Žydrūno Kampalco pasirašytą atsakymą (rengėjas    Gediminas Vizbaras, tel. (8 45)  58 24 98, el. p. gediminas.vizbaras@stt.lt ).

STT atsakyme rašoma:

Pareiškime nurodoma, kad AB „Panevėžio energija“ viešai pripažįsta esanti karšto vandens tiekėja, tačiau karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų individualiuose šilumokaičiuose, jį ruošia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų savininkų pasirinkti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
Pareiškėjo teigimu, Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta išimties tvarka samdomų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju gali būti ir šilumos tiekėjas, tačiau jokiu būdu jis dėl to negali būti karšto vandens tiekėju.
Skunde nurodoma, kad tokiu būdu, šiuo atveju, niekaip negali būti nustatyta karšto vandens kaina, tačiau AB „Panevėžio energija“ parengia šios kainos projektą, savivaldybės administracija tam neprieštarauja, Valstybinės energetikos reguliavimo taryba nustato karšto vandens kainas. Pareiškėjo nuomone, tokiu būdu nustatomos karšto vandens kainos, nors ir šilumos tiekėjas karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo, o tokiu būdu į neteikiamos paslaugos kainą yra įtraukiamas ir pelnas.

 Skunde nurodoma, kad tokiu atveju šilumos tiekėjas, apskaičiuodamas karšto vandens kainas, neteisėtai taiko Centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodiką, o savivaldybės administracija tam neprieštarauja.
 Skunde prašoma savivaldybės administracijos veiklą ištirti.


   Blaiviai mąstant STT  tikrai nėra „tūpa“, kad nesuvoktų, kad   nors ir paslauga neteikiama, jai nustatoma kaina į kurią įeina ir pelnas su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Toliau STT rašo:

Dėkojame už išreikštą pasitikėjimą STT ir pateiktą informaciją.
Informuojame, kad STT atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų kyšininkavimas, piktnaudžiavimas, tarnybos pareigų neatlikimas ir pan.).


   Betgi, argi tai,  kad savivaldybės administracija, gavusi jai pavaldžios šilumos tiekėjos neteikiamos paslaugos kainų projektą,  tam neprieštarauja,  nėra įrodymas, kad savivaldybės administracija  netinkamai atlieka savo pareigas.

O jeigu  tai ne savivaldybės administracijos tarnybos pareigų neatlikimas, tai kas tada??

Piktnaudžiavimas tarnyba ne už ačiū ????

Tai kas gi tai, sąžiningai, vadovaujantis sveiko proto logika, vertinant tokią veiką ??

Betgi  argi ne STT pareiga yra nustatyti, kam naudojamas  iš neteikiamos paslaugos neteisėtai gautas pelnas ir pajamos, kokios gi gali būti neteikiamos paslaugos sąnaudos, kurias apmoka šilumos vartotojai ??(Priedas 1).
  
Toliau STT rašo:
Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjo nuomone šilumos tiekėjas karšto vandens kainą apskaičiuoja pažeisdamas nustatytą reguliavimą.

Visų pirma tai ne pareiškėjo  nuomonė, o nepaneigiamo fakto konstatavimas  paties šilumos tiekėjo pateikta informacija: Kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

Ir koks gi gali būti karšto vandens kainos apskaičiavimas, kai šilumos tiekėjas karšto vandens nei ruošia nei tiekia ???

STT tikrai nėra tokia „tūpa“, todėl  sunku patikėti, kad iš pateiktos informacijos nesuvoktų,   kad šilumos tiekėjas karšto vandens neruošia, o jei neruošia, tai kaip jį gali parduoti ???.

Tai kame gi reikalas, nes toliau STT rašo:
 Tačiau pareiškėjo dėmesys atkreiptinas į tai, kad vien šilumos ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, savaime nereiškia nusikalstamos veikos požymių.

     Tikrai STT nėra tokia „tūpa“, kad nesuvoktų jog tai visai ne šilumos ūkio subjektų veiklą reguliuojančių taisės aktų pažeidimas – nes, kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose (individualiuose šilumokaičiuose)  šilumos tiekėjas šios veiklos nevykdo, tačiau jos kainą taiko ir gauna iš to neteisėtą pelną.

O tokio teisės akto, kuris nustatytų, kad neteikdamas paslaugos gali imti  jos kainą – tikrai nėra, o jeigu yra – tai tegu STT jį nurodo.


O vis tiktai kodėl STT taip elgiasi ???


Tikrai STT nėra tokia „tūpa“ , kad nesuvoktų, kad tai yra akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėta nusikalstama veika, kurią vartotojų asociacijos vadina „Valstybiniu reketu“ – PASLAUGOS NĖRA –MOKESTIS YRA.

Toliau STT rašo:
Skunde objektyvių duomenų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat ir kitas nusikalstamas veikas nepateikta, todėl STT neturi pagrindo priimti sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą).


 STT tikrai nėra „tūpa“, kad iš mūsų pateiktos informacijos  nesuvoktų, kad nepaneigiamai vyksta organizuota nusikalstama veikla:

Ø  Šilumos tiekėjas parengia neteikiamos paslaugos kainų projektą.
Ø  Savivaldybė iš esmės tam pritaria.
Ø  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neteikiamos paslaugos kainas nustato.
Ø  Šilumos tiekėjas jas taiko.
Ø  Savivaldybė savo tylėjimu tam pritaria.

Štai kodėl vartotojų asociacijos tai  ir vadina Valstybiniu reketu.

O šiame garbingame ratelyje, kaip rezultatas, sukasi iš nieko gautas pelnas ....

Tai kodėl STT iš esmės tai dangsto ???

 Todėl, blaiviai mąstant, noromis nenoromis peršasi nuomonė, kad gal ir Panevėžio STT dalyvauja „Valstybiniame  rekete“.

O kad tie STT darbuotojai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose su šilumos punktais ir moka „Valstybinio reketo“ mokestį, jame tuo pačiu ir  dalyvauja – nepaneigiamas faktas.

STT dar rašo:

Paaiškiname, kad jei manote, jog dėl skunde nurodytų asmenų veiksmų ar sprendimų yra pažeistos Jūsų teisės, turite teisę kreiptis į teismą


Ryšium su tuo šiai valdžios institucija tenka priminti, nes   ji to ar tai nesuvokia, ar yra kitos rimtos priežastys, kad LR Konstitucija- tiesiogiai taikomas teisės aktas nustato:
Ø  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Ø  Valstybė gina vartotojo interesus.

O sumoje STT, kaip ir kitų valdžios institucijų konstitucinė priedermė yra viešojo intereso gynimas.

Todėl ir klausimas – kam gi  tarnauja Panevėžio STT, ir kieno interesus ji gina ???

Pabaigai STT  rašo:
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pareiškime keliamų aplinkybių vertinimas priskirtinas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) kompetencijai.
Todėl atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymo 14 str. 8 d., perduodame pareiškimą VERT sprendimui jos kompetencijos ribose priimti.
STT tikrai nėra „tūpa“, tačiau kodėl ji rašo, kad įvertinti „Valstybinį reketą“  yra vieno iš jo dalyvių kompetencija .........

O sumoje yra akivaizdu, kad šios valdžios institucijos tokį neveikimą, ar kai kas žymiai, žymiai blogiau, būtina atitinkamai įvertinti.

To ir to bus prašoma atlikti Panevėžio apygardos prokuratūrą, kurios konstitucinę priedermė yra ginti viešąjį interesą.

.************************************************** 
Priedas 1