2020 m. sausio 28 d., antradienis

Iš serijos „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ - POLICIJARyšium su tuo, kad straipsnyje   „Policija tikrai nėra „tūpa“ ....rašoma:

Bandant pasiaiškinti fabrikėlio likvidavimo detales paaiškėjo, kad policijos padalinių, jų darbuotojų telefonai yra įslaptinti ......
Bandant sužinoti, kodėl tai padaryta telefonu 8 700 60000,  paaiškėjo, kad nėra darbuotojo, kuris sugebėtų į tai atsakyti .......
Tokiu būdu sužinoti, kodėl  Policijos departamentas   nevykdo BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO reikalavimų, kurie sudaryti pagal ES direktyvos reikalavimus, taip ir nepavyko.
Blaiviai mąstant, šios informacijos turėjo pakakti, kad suvokti, jog Policijos departamento interneto svetainė nepilnai  atitinka BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO reikalavimams.
***********************************************************
Kreipėmės į policiją su trumpu, bet visiškai aiškiu ir konkrečiu klausimu KODĖL ??
Ne per ilgai trukus gavome ir atsakymą:

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) susipažino su Jūsų kreipimusi.
 Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 3 punkto nuostatomis, jei įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi reikalavimai nurodyti darbuotojų kontaktus.
Policijos departamentas tokį statusą turi.

Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis
Vaidas Giršvildas, tel. (8 5) 271 7878, el. p. vaidas.girsvildas@policija.lt

         Skaitome Bendruosius  reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms.

Tenai tikrai parašyta: Jeigu įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi Aprašo 13 punkto reikalavimai.


Kad visa policija būtų kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, blaiviai mąstant nesinori sutikti.


Randame, kad:
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.  Patvirtinti kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašą:
1.1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir jam pavaldžių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

Taigi ne visa Policija yra žvalgybos subjektas, o tiktai kriminalinę žvalgybą įgalioti atlikti padaliniai.

Na o žvalgybos  tarnybas turi tik šios Lietuvos Respublikos valstybės institucijos:
1) Valstybės saugumo departamentas;
2) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

Štai čia jau noromis, nenoromis peršasi negeros mintys- arba VALDYBOS VIRŠININKAS yra „negramatnas“ ,  arba jis  tyčiojasi ....

   Kad  policija  yra „tūpa“, tokios mintys kol kas dar  nekyla   ................. . O gal Viešosios policijos VALDYBOS VIRŠININKAS, kaip sakoma, pasirašė ant plytos ....

Tačiau jeigu perskaitęs šį mūsų straipsnį ponas VALDYBOS VIRŠININKAS savo nuomonės nepakeis, ir mūsų neinformuos – KODĖL ??  -  teks prašyti ponią VRM ministrę jį paprotinti  gerbti ir Vyriausybę, ir visuomenę  ....


................................

...Komentarų nėra:

Rašyti komentarą