2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

Tai kas gi sumoje kelia iš esmės anarchiją Valstybėje??? Buvęs prezidentas amerikonas LRT televizijoje kalbėjo apie G. Nausėdos atliekamą Susisiekimo ministro persekiojimą:

„Tauta suteikė prezidentui galias, kuriomis jis naudojasi, ir paneigti jo įžvalgą ir matymą Vyriausybės tvarkyme, kad jis nori pašalinti neįgalumus...

  Tai yra nepagarba ne tik prezidento asmenybei, bet ir visai mūsų valstybinei santvarkai.

Aš manau, tokios anarchijos, kurioje esame atsidūrę, nei visuomenė, nei valdančiosios kitos įstaigos negali priimti ir žiūrėti kaip pavyzdį, kaip tvarkytis valstybėje“,


Visų pirma amerikonui, vermachto savanoriui ir dezertyrui,  tenka  patarti pagaliau perskaityti LR Konstituciją ir Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad Lietuva yra parlamentinė respublika, su tam tikromis prezidento galiomis, o ne absoliuti monarchija, ar koks tai Afrikos gentinis bantustanas.....

Kad Lietuva ne prezidentinė respublika tipo JAV, kad  Lietuva parlamentinė respublika, kurios Konstitucijoje nustatyta:

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
 O susisiekimo ministras yra Seimo narys, taigi savo padėtimi ne žemesnis nei prezidentas.

Tai, kad prezidentas    Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus“ dar nesuteikia jam teisės reikšti pasitikėjimą ar nepasitikėjimą jais.

O Lietuvos Respublikos Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą, o ne Prezidentui – taip nustato LR Konstitucija.

O LR Prezidentui LR Konstitucija  visų pirma nustato:

1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;
3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;

Be to prezidentas yra vyriausiasis šalies kariuomenės vadas.

 Blaiviai mąstant šalies Prezidentas turi užsiimti tuo, ką jam nustatė LR Konstitucija,  elgtis solidžiai, taip, kaip dera Tautos išrinktam Valstybės vadovui o, ne taip, kaip, atsiprašant, elgiasi  turgaus bobos, ar Napoleono kompleksu sergantys...

Vienkart G. Nausėdai patartina prisiminti nušalintą  prezidentą Paksą, kaip jis vienas tūnojo Daukanto aikštės rūmuose o  Valstybės valdymas nesugriuvo  ir jokia anarchija nekilo ....

Reikėtų jį (J. Narkevičiaus klausimą) traktuoti kaip tam tikrą politinės brandos, atsakomybės ir moralės egzaminą“ -   LRT radijuje sakė vienas iš  prezidento patarėjų, buvęs diplomatas.

Visai teisinga  jis kalbėjo   taikant tai  G. Nausėdos adresu.

  O sumoje yra akivaizdu, kad Gitanas Nausėda išbandymo valdžia neišlaikė, ir noromis,  nenoromis tenka sutikti su A. Valinsko teiginiu, kad prezidentas yra be k-------ų, bei su liberalų tėvo delikačiu to paties turinio pastebėjimu .............

Na o kas liečia ministrą Jaroslavą Narkevičių, tai geras klausimas, kodėl jis leidžiasi G. Nausėdos spardomas  ir dar vadina jį „JEGO WYSOKOŚĆ” ……………..

Tas pats klausimas ir  jo Seimo frakcijai, ir lenkiškai šalies žiniasklaidai.

Kas tai – savigarbos stygius, įgimtas cholopiškas nuolankumas, nepilnavertiškumo kompleksas, ar dar kai kas blogiau ... ???

Jeigu  jie sumoje bijo priminti prezidentui LR Konstitucijos, Prezidento įstatymo, Seimo Statuto nuostatas, kas liečia jo pavadavimą išvykus iš šalies, bei jo priesaiką 

prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, 
 gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą;

Prezidentas G. Nausėda yra dar prisiekęs:
prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;

Tačiau jį informavus apie energetikos ministro priesaikos sulaužymą gavome štai tokį atsakymą: Tokiu būdu laiškas iš Vyriausybės kanceliarijos nukeliavo į energetikos ministeriją, kurios viceministras formaliai atsirašė, nors ir ministro priesaikos sulaužymas akivaizdus ir nepaneigiamas – ministras iš ministerijos poįstatyminio teisės akto išbraukė Šilumos ūkio įstatymo nustatytus privalomus reikalavimus senos statybos daugiabučių namų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms......

Tokiu būdu išeina, kad prezidentas pasitiki priesaiką sulaužiusiu ministru.

Tai kas gi sumoje kelia iš esmės   anarchiją Valstybėje??? 

Ir ar ne Kremliui tai yra naudinga ??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą