2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

Laimės suvokimo indeksas .... Viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus:


TIKSLAS
·       Skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.


 UŽDAVINIAI:
·       Formuoti ir skatinti nepakantumą korupcijai Lietuvos visuomenėje;
·       Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją;
·       Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei;
·       Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas antikorupcinei problematikai.
  

SIEKIA:
·       Kad Lietuva įgyvendintų Junginių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus;
·       Kad būtų užtikrinta kompleksinė pranešančių asmenų apsauga.
  

ANALIZUOJA:
·       Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį reguliavimą; Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą;
·       Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose;
·       Korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje;
·       Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams.


 DAUG DĖMESIO SKIRIA:
·       Žiniasklaidos skaidrumui;
·       Viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui;
·       Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;
·       Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui;
·       Antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui;
·       Jaunimo sąžiningumo skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas.

O TILS vadovas Sergiejus Muravjovas teigia:

Lietuvoje toliau mažėja gyventojų, teigiančių, kad yra davę kyšį, taip rodo šiandien skelbiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas Lietuvos korupcijos žemėlapis.

 Dažniausiai su kyšininkavimu lietuviai susiduria gydymo įstaigose, tačiau ir čia, ir policijoje bei savivaldybėse kyšininkavimo patirtis  sumažėjo.  

  O   2019 m. „Transparency International“   Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirti 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 15 vietą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių, pernai ji buvo 18-ta.

                 O jeigu STT būtų leidžiama laisvai veikti arba ji nebūtų  tikėtinai pati  korumpuota, tai šis  korupcijos suvokimo     indeksas tikrai būtų visiškai kitoks, koks ir tinka šaliai su silpnai išvystyta pilietine visuomene.

O aplamai apie kokį  daugiau ar mažiau patikimesnį korupcijos suvokimo indeksą     gali eiti kalba, kada šalyje vyksta totaliniai valstybiniai reketai, o gyventojai apie tai nesuvokia.   

    Tokiu būdu šis indeksas tikrai yra tiktai suvokimo indeksas, kaip ir pirmykštės genties,   radusios tuščią konservų dėžutę, laimės suvokimo indeksas ..... .....                                                                                             


,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą