2020 m. sausio 3 d., penktadienis

Iš serijos ..Menki juokai ...
ŠILUMOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR.  SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU
KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Pagal sutartį šilumos tiekėjas tiekia buitiniam šilumos vartotojui šilumą butui ir pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (šilumos energija bendroms reikmėms), šaltam vandeniui pašildyti, iki teises aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti, pastato karšto vandens sistemoje.
Karšto vandens tiekėjas tiekia Vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį (geriamąjį šaltą vandenį ir šilumą jam sušildyti iki teisės aktuose higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros),Tokiu būdu  su šilumos vartotojais yra sudarytos dvi sutartys.
Pažymėtina, kad Karšto vandens vartojimo  pirkimo - pardavimo sutartimi „tiekiamo  kompleksinio produkto“ kaina nustatoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtą   CENTRALIZUOTAI  paruošto KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKĄ.

Ryšium su tuo ir viešas klausimas – kokio nekompetencijos, teisinės impotencijos, ar dar kai kas baisiau  .................. lygio turi būti komisija, nagrinėjanti abi sutartis dėl  nesąžiningų sąlygų nustatymo, kad nevykdomą ir praktiškai neįmanomą vykdyti KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ pripažintų teisėta.

Klausimas yra adresuojamas  Valstybinei vartotojų teisių tarybai ir  tiems, kurie yra senai informuoti apie Valstybinį reketą:

Ø  Seimo pirmininkui,

Ø  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui. 

Ø  Seimo nariams, teisinės valstybės apologetams J. Sabatauskui ir S. Šedbarui.

Ø  Prezidento jauniems patarėjams, svajojantiems apie "Gerovės valstybę". ....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą