2022 m. balandžio 29 d., penktadienis

Kaip bus ginamas avarinės būklės Gedimino kalnas, šalia jo esantys du muziejai ir Valdovų rūmai nuo raketų, salvinių sistemų, artilerijos ugnies ........

 


 

 

 

„Esamos atgrasymo koncepcijos nebepakanka.

 Patikinimai, kad bus ginamas kiekvienas mūsų žemės colis, privalo tapti NATO gynybos strategijos pagrindu.“

   Tą pareiškė balandžio 29 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvaudamas  Rygoje, Latvijoje, įvykusiame Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrų susitikime, kuriame ministrai aptarė Baltijos valstybių ir Lenkijos  bendradarbiavimą regiono saugumo srityje ir su juo susijusius NATO darbotvarkės klausimus, įskaitant pasiruošimą NATO viršūnių susitikimui Madride, Ispanijoje, birželio 29-30 dienomis.

 Ryšium su tuo ponas ministras klausiamas, kaip jo turima informacija bus ginamas avarinės būklės Gedimino kalnas, šalia jo esantys du muziejai ir Valdovų rūmai, nuo raketų, salvinių sistemų, artilerijos ugnies, vertinant tai, kad po ES  sankcijų Baltarusijai Rusijos siena  de fakto atsidūrė už 30 km nuo Vilniaus.

 

....

2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

O gal vis tiktai gali būti ir taip, kad tai pas mus, o ne Rusijoje (kaip teigia mūsų „mozė“) tauta yra visiškai nuzombinta ... ir telieka laukti, kas jai atsuks smegenis ..

 

   Š. m. balandžio 26 dieną Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje bendru sutarimu buvo priimta rezoliucija, kuria nustatomas nuolatinis Generalinės Asamblėjos mandatas sušaukti posėdį, bet kuriai iš penkių nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių

Ø  Kinijai,

Ø  Prancūzijai,

Ø  Rusijai,

Ø  Jungtinei Karalystei

Ø  ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms

– panaudojus veto teisę. 

Priimta rezoliucija suteikia galimybę JT Generalinei Asamblėjai dešimties dienų laikotarpiu surengti plenarinį posėdį, kuriame visos JT narės turėtų galimybę lygiateisiškai ir detaliai svarstyti klausimą, dėl kurio Saugumo Tarybos nuolatinė narė panaudotų veto teisę ir kuris nėra jau svarstomas Generalinės Asamblėjos specialiojoje sesijoje.

 O JT istorija tokia - 1945 m. spalio 24 d. Antrojo pasaulinio karo nugalėtojai:

Kinija, JAV, Prancūzija, TSRS ir Jungtinė Karalystė

ratifikavo Jungtinių Tautų chartiją, kuria buvo įkurta Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.

Visos šios šalys tapo nuolatinėmis Saugumo Tarybos narėmis ir tik jos įgijo unikalią galimybę taikyti veto teisę priimant Saugumo Tarybos sprendimus.

 Saugumo Tarybos veiklos pradžioje, jos veikloje taip pat dalyvavo ir šešios nenuolatinės narės, kurios buvo renkamos dvejų metų laikotarpiui, taikant geografinį rinkimų principą.

Pirmosios šešios nenuolatinės Saugumo Tarybos narės buvo: Australija, Brazilija, Egiptas, Meksika, Nyderlandai ir Lenkija.

1965 m. Saugumo Tarybos nenuolatinių narių skaičius buvo padidintas iki dešimties.

Kinijos Respublika buvo viena Jungtinių Tautų steigiančiųjų valstybių ir viena iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių iki 1971 m., kai spalio 25 d. vykusiu Generalinės Asamblėjos balsavimu, joje buvo pakeista Kinijos Liaudies Respublika.

Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija 2758, pripažinta, kad Kinijos Liaudies Respublika yra vienintelė teisėta Kinijos atstovybė Jungtinėse Tautose.

Kinijos Respublika buvo taip pat pašalinta iš Jungtinių Tautų organizacijos.

1991 m. pabaigoje subyrėjus TSRS, jos vieta Saugumo Taryboje atiteko Rusijai, kaip TSRS teisių perėmėjai.

Taigi kaip matome Kinijos Respublika – Taivanis š esmės buvo paskelbtas neteisėta valstybe ...

O TSRS vieta atiteko Rusijai, kaip TSRS teisių perėmėjai ............

Taigi JTO Rusiją pripažino Sovietinės imperijos teisių perėmėja, kaip tai ji  pati tai  ir deklaravo.

 O argi negalima buvo į JT Saugumo tarybą priimti Rusijos, kaip didžiosios valstybės, o ne kaip Sovietines imperijos tęsėjos.

Tai argi dabar ši Sovietinės imperijos teisių perėmėja ne imasi  teisėto šios imperijos atstatymo ??

Kaip Kinijos liaudies respublika turi   teisę užimti Taivanį, taip ir Rusija turi tokią pat teisę atsistatyti Sovietinės imperijos sienas.

Savaime suprantama, kad yra kaip yra, tačiau istoriją reikia žinoti, o ne pasidavus ubagizmo dvasiai baubti po balkonėliu su jame stovinčiu „moze“, ar taškytis srutų baloje priešais Rusijos ambasadą.

Beje šiomis dienomis NATO šalis Turkija, baigusi Sirijos kurdų genocidą, ėmėsi Irako kurdų genocido.

Ir tikrai tenai vaizdai žymiai, žymiai baisesni nei Kijevo priemiestyje.

O tuo tarpu  ir Vakarų ir mūsų pseudodemokratijoje  dėl to visiškas štilis.

O gal vis tiktai gali būti ir taip, kad  tai  pas mus, o ne Rusijoje (kaip teigia mūsų „mozė“) tauta yra visiškai nuzombinta ... ir telieka laukti, kas jai atsuks smegenis ...

 

 

 

 

 


2022 m. balandžio 26 d., antradienis

Kiek dar laiko pabėgėliai musulmonai bus laikomi mūsų koncentracijos stovyklose ???

 

  Vidaus reikalų   ministrei Agnei Bilotaitei                  

        2022-04-26  Nr. 1            

 

DĖL  Pabėgėlių laikymo koncentracijos stovyklose

   Šiuo metu Lietuva svetingai, kaip ir dera krikščioniškai šaliai, yra  priglaudusi keliasdešimt  tūkstančių pabėgėlių nuo Rusijos agresijos Ukrainoje, kaip taisyklė stačiatikių.

    Tuo tarpu šalyje egzistuoja koncentracijos stovyklos, kuriose be teismo laikoma keli tūkstančiai pabėgėlių, kaip taisyklė musulmonų.

    O Romos popiežius yra pareiškęs, kad Europoje egzistuojantis nevienodas požiūris į pabėgėlius yra iš esmės rasizmas.

   Suprantama, kad tarp laikomų koncentracijos stovyklose yra įvairių asmenų, tačiau moterys su vaikais, arba vieni vaikai akivaizdžiai vyko į Vakarų Europą susijungti su savo šeimomis, ar artimaisiais.

   Ir tikrai tai buvo daroma, kaip sakoma, ne iš gero gyvenimo.

   Kaip ten bebūtų, pabėgėlių laikymo koncentracijos stovyklose termino pratęsimas akivaizdžiai susišaukia su  stalininio sovietmečio  lagerių tvarka, trūksta tiktai jų skaičiaus mažinimo fiziniu būdu ...

   Tokiu būdu sumoje tokį elgesį su pabėgėliais musulmonais  krikščionišku pavadinti niekaip neišeina, kaip ir visai teisingai pastebėjo Romos popiežius.

  Ryšium su tuo prašau informacijos:

Ø Kiek dar laiko koncentracijos stovyklose bus laikomi pabėgėliai musulmonai.

Ø Kokia Jūsų ministre nuostata, kad moterims su vaikais, vaikams būtų suteikta malonė ir jie nedelsiant būtų paleisti į laisvę.

 

    Antanas Miškinis

 

.

2022 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis

Nedidelis klausymėlis Vyriausybės kanceliarijai ...

 

 Vyriausybės kanceliarijai      2022-04-14

 DĖL    STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR ANALIZĖS CENTRO

 
 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas  nustato:

    Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė.    

 

                Tačiau tokios viešosios įstaigos, kuri analizuotų    išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai, ir nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teiktų pasiūlymus dėl   regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių,  taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais  skelbtų viešai (kaip tai nustato  Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ) nepavyko surasti.

   Jeigu tokia viešoji įstaiga yra,  prašau ją paprašyti informacijos:                                       

  1. Ø  Kada paskutinį kartą   teikta informaciją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
  2.  Ø  Labai glaustai, išlaikant konfidencialumą, koks  jos turinys.
  3.  Ø  Ar buvo analizuojama ir vertinama situacija, kaip nuosekliai, tikslingai Baltarusija buvo stumiama į Rusijos glėbį ir ar apie tai buvo pateikta ė atitinkama informacija  nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

              O jeigu tokios VĮ nėra, pateikti informaciją KODĖL.    

                          

  Antanas Miškinis

 

2022 m. balandžio 13 d., trečiadienis

Šnekėti nemąstant - tai tas pats, kas šaudyti nesitaikant. (Migelis de Servantesas)

  Ką tik per LRT radiją pasibaigė laida  LRT Aktualijų studija. Kaip dar Lietuva gali padėti lemiamus mūšius kovojančiai Ukrainai?

Kalbėjo Seimo nariai D. Šakalienė, A. Ažubalis ir iš Ukrainos A. Medalinskas.

Visi sutarė:

Reikia vykti į JAV padėti jos prezidentui, nes jį apgulę Obamos šalininkai.

Reikia imtis veiksmų demontuoti Purino rėžimą ir išlaisvinti visas Rusijos tautas.

Na kas link pagalbos nukaršusiam Badenui, tai tokia humanitarinė misija yra sveikintina, į šios misijos sudėtį derėtų įjungti Seimo narį L. Slušnį, vaikų ir paauglių psichiatrą, gana sėkmingai prisidėjusį prie G. Nausėdos išrinkimo prezidentu.

 Na o kas link Putino rėžimo demontavimo, tai berods E. Kantas yra pasakęs – „Dideli įsipareigojimai mus auklėja ...“

Tiktai šiems politinių pertvarkų gigantams visų pirma derėtų suvokti, kad  demontuoti tektų ne Purino rėžimą, o Rusijos imperiją ...

Na bet tenka pripažinti, kad jie šį darbą jau pradėjo reikalaudami sankcijų Baltarusijai, kas ją visiškai izoliavus nuo Vakarų beliko išeitis tik  atsiduoti Rusijos imperijos globai, kaip sąjunginei su ja valstybei.

Tai atvėrė Rusijos imperijai tiesioginį kelią į Kijevą.

Deja Ukrainos prezidentas pamiršo už tai padėkoti Seimui, mūsų valdžiai ir jai paklusniai liaudžiai už tokią vertingą pagalbą kovoje su Rusijos imperija.

Bet tikėkimės, kad jis to nepamiršo ir kada nors tai atliks.

Na o kol kas belieka laukti kaip mūsų politinės veiklos gigantai gelbės Badeną ir pradės iš esmės demontuoti Rusijos imperiją ..

 

.