2019 m. birželio 21 d., penktadienis

Sunkiausias išbandymas yra išbandymas valdžia .....


 Išrinktasis Prezidentas jau yra pažadėjęs kurti gerovės valstybę.
O  Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ jis pareiškė:

– Pirmiausia, atsižvelkime į tai, kokį statusą Lietuvoje prezidentas turi ir kaip jis skiriasi nuo tų valstybių, į kurias mes dažniausiai lygiuojamės.

Tiek Latvijoje, tiek Estijoje prezidentai nėra tiesiogiai renkami visų gyventojų, jie renkami parlamentuose ir Konstitucija numato jiems gerokai siauresnes galimybes, apibrėžtis, kuriomis jie turi vadovautis.

Pavyzdžiui, Europos Vadovų Taryboje dalyvauja ne šių šalių prezidentai, o ministrai pirmininkai.

Lietuvoje yra kiek kitaip, todėl aš manau, kad prezidentas, turėdamas Konstitucijos numatytus įgaliojimus, turi būti aktyvus ne tik užsienio, bet ir vidaus politikoje.

 Manau, kad ne visas galimybes mes esame panaudoję, kurias mums suteikia Konstitucija vidaus politikoje, todėl norėtųsi, kad tas patarėjų korpusas būtų kvalifikuotas, adekvatus iššūkiams ir problemos išspręsti.
-----------------------

Taigi išrinktasis Prezidentas žada būti aktyvus ne tik užsienio, bet ir vidaus politikoje.

Tarkime, kad tai būtų gerai, tiktai dėl  LR Konstitucijoje jam „numatytų įgaliojimų“ vykdyti aktyvią vidaus politiką, verta suabejoti..

Bet argi mūsų neteisinėje valstybėje tai svarbu ???

Todėl, kaip sakoma, padėk jam Dieve, kad tik mačytų .......

  O šis palinkėjimas tikrai  ne iš lubų paimtas, nes buvęs Seimo pirmininkas A. Valinskas yra pareiškęs: „Dešimt metų turėjom bobą su kiaušais, dabar penkerius turėsim vyrą be jų“.

 Juo labiau, kad taip jis pareiškė po to, kada išrinktasis Prezidentas buvo pastatytas į kampą  Prezidentūros priemenėje,   kaip koks mužikėlis, prie dvaro  ponios durų.

  Ir čia tikrai visiškai vietoje klausimas:  - Ar suprato išrinktasis Prezidentas, kad taip  iš jo buvo žiauriai pasityčiota, ar nesuprato ?

O gal ir suprato, bet kažkokia „force majore“ jį privertė taip padaryti.
O gal iš tiesų yra  teisus Arūnas Valinskas.

  Kaip ten bebūtų laikas parodys kas yra kas ir ko vertas ...

------------------------------------------------------------  
Posakis: Sunkiausias išbandymas yra išbandymas valdžia .....

2019 m. birželio 12 d., trečiadienis

Kai nėra žuvų, tai ir vėžys žuvis ….Neilgai trukus prisieks išrinktasis  LR Prezidentas.

O  LR Konstitucija nustato kas tokiu atveju įvyks.

Ø  Vyriausybė:          
 Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.
.
Ø  LR Prezidentas:
 Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;

Ø   Seimas:
  Pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai.

Ø  Išrinktasis  LR Prezidentas:.

Neatmeta galimybės, kad Vyriausybės vadovu liktų Saulius Skvernelis.


Todėl labai tikėtina, kad Vyriausybei ir toliau vadovaus S. Skvernelis.

  Tokiu būdu Vyriausybės  vadovu išliks asmuo totališkai vengiantis susitikimo su vartotojų asociacijų atstovais – ir kaip Premjeras, ir kaip Seimo narys.

 Apie tai, kaip Vyriausybės vadovas vengia informacijos apie ministrų neveikimą, galima pateikti kalnus faktinės medžiagos.

Tačiau pilnam vaizdui susidaryti pakaks ir nepaneigiamo fakto apie energetikos ministro priesaikos sulaužymą – pastarasis iš naujai patvirtinto ministerijos teisės akto išmetė Šilumos ūkio įstatymo nustatytus  privalomuosius reikalavimus daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens sistemai.

O Vyriausybės  vadovas visiškai ignoravo šią jam pateiktą informaciją, ją persiųsdamas Energetikos ministerijai su rezoliucija atsakyti šios informacijos pateikėjui.

Betgi tokio nonsenso  nebūdavo dargi Sovietų sąjungoje ....    Normalioje šalyje normalus Prezidentas tikrai pasistengtų surinkti kuo pilnesnę  informaciją apie Vyriausybės vadovo tokius  „šposus“ ir juos objektyviai įvertinęs priimtų Valstybės interesams tinkamą sprendimą.

  Betgi šalyje, kur su Seimo pritarimu nuo 2010 metų klesti Valstybinis reketas, vien Vilniaus šilumos vartotojus kasmet apvagiantis ~ 3.000.000 eurų sumai, kur po  Seimo, Vyriausybės, Valstybės kontrolės, Seimo kontrolierių įstaigos „stogais“ siaučia nuo šalies įstatymų nepriklausantis „nepriklausomas  Valstybinis kainų reguliatorius“ – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, greičiausiai Vyriausybės vadovas nesikeis ....

         Nes čia tikrai tinka rusų patarlė:
На безрыбье и рак рыба - Kai nėra žuvų, tai ir vėžys žuvis ….

  Na o kaip naujas Prezidentas su tokiu Vyriausybės vadovu kurs „Gerovės valstybę“ – geriau jau patylėti.
 
  Šioje vietoje verta prisiminti sovietinius laikus ir valdžios pažadus, kad sekanti karta gyvens komunizmo sąlygomis, kad bus pasiekta   maisto produktų gausa ....

Ir ta pačia proga prisiminti  leningradiečių tarpe   sklandžiusį posakį – Если блокаду пережили, то изобилие как нибудь переживем.


,
Buvusiam Seimo pirmininkui verta atsargiai pačiupinėti tam tikrą savo vietą ir patylėti ....


   
 2019-06-06 „Lietuvos ryto“ televizijoje  buvęs Seimo pirmininkas A. Valinskas pareiškė: „Dešimt metų turėjom bobą su kiaušais, dabar penkerius turėsim vyrą be jų“
  
Tačiau, blaiviai mąstant, ir verta,  ir galima nesutikti su šio šoumeno nuomone.

Šiaip ar taip jis turi teisininko išsilavinimą ir, būdamas Seimo pirmininku, neabejotinai pasidomėjo, ką gi  Prezidentui ir jam pačiam  nustato LR Konstitucija.

O ji nustato:
Ø  Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Ø  Valdžios galias riboja Konstitucija.
Ø  Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Ø  Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.
Ø  Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.

Ø  Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;
3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;
6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;


Tokiu būdu LR Konstitucija  - vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.- nustato, kad respublikos Prezidento pagrindinė funkcija yra  spręsti  pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdyti  užsienio politiką;

   Tačiau kadenciją bebaigiančio Prezidento isterišką rusofobiją ir, kaip sakoma, be muilo lindimą į ES biurokratų negarbingą vietą, pavadinti užsienio politika, vadovaujantis sveiko proto logika,  niekaip neišeina.
   
O jeigu kas nors pasakytų, kad tai yra klasikinė užsienio įtakos agentų priedanga, tepabando kas nors, iš  blaiviai mąstančių,  tai paneigti.
  
Nes iš tokios, atsiprašant, užsienio politikos nauda Lietuvos valstybei tokia pat, kaip iš nukaršusios bergždžios ožkos pieno.

 Neabejotinai ponas Arūnas, būdamas Seimo pirmininku, tikrai žinojo, kad LR Konstitucija nustato:
Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Betgi per visą savo kadenciją, išvykdama į užsienį, esama prezidentė  taip ne karto ir nepateikė Seimui dekreto dėl jos pavadavimo, kaip tai nustato Seimo Statutas.

Savaime suprantama, kad iš vienos pusės, jos kadencijos laikotarpio Seimo pirmininkai, kaip kokie baudžiavos laikų mužikėliai,  buvo statomi  į kampą prie Prezidentės kabineto durų ir tenai nuolankiai laukė, kol ponia teiksis jiems pasirodyti, taip ir negavę pakvietimo užeiti į jos kabinetą,   tokiu savo elgesiu de fakto pripažino, kad jie ( tame tarpe ir A. Valinskas ir L.Graužinienė)  yra, taip sakant,  „be kiaušių“.

O iš kitos pusės D.Grybauskaitės charakteris tikrai ne toks, kad tokiems subjektams „be kiaušių“ ji pavestų ją pavaduoti.

 Todėl vietoje viešų pareiškimų apie „Prezidentų kiaušius“ buvusiam Seimo pirmininkui vertėtų atsargiai pačiupinėti tam tikrą savo vietą ir nepraleisti progos
protingai patylėti ...
.