2014 m. balandžio 28 d., pirmadienis

Kas geriau – laisvam pasirinkimui .....   

   2014.03.11    Valstybės saugumo departamentui  buvo nusiųstas laiškas    kuriame , Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,  buvo  prašoma   informacijos ar  vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMU    Vyriausybės įsteigtas Strateginių tyrimų ir analizės centras  pagal savo kompetenciją teikia    Departamentui atitinkamus pasiūlymus.


    Valstybės saugumo departamento  direktorius informavo, kad Departamentas savo veikloje vadovaujasi LR Žvalgybos įstatymo nuostatomis ir informaciją teikia tik minėto įstatymo 18 straipsnyje nustatytiems subjektams.

     Betgi LR Žvalgybos įstatymo 18 straipsnis atrodo taip:  18 straipsnis. Žvalgybos informacijos teikimas,   ir  tikrai neabejotinai  reikia tikrai labai didelės fantazijos, kad prašomą informaciją priskirti žvalgybinei.

   Todėl buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją su prašymu paprotinti Valstybės saugumo departamentą pateikti prašomą informaciją.

    Deja Vyriausioji  administracinių ginčų komisija   atsisakė paprotinti Valstybės saugumo departamentą, nes ji  „neturinti  įgaliojimų pasisakyti dėl to, kad tokia informacija dėl jos specifikos, teiktina pareiškėjui apskritai, nes diskrecija apsispręsti ir žinoti apie prašomos informacijos reikšmingumą, yra suteikta skundžiamai institucijai ir tai, kad ši institucija nurodė netinkamą informacijos teikimo atsisakymo pagrindą, jai šios diskrecijos neatima“.


  Betgi visa šios istorijos tragikomiškumo esmė glūdi tame, kad Vyriausybės įsteigto Strateginių tyrimų ir analizės centro NĖRA ...........

   Taigi išeitų, kad  Valstybės saugumo departamentas šį faktą laiko žvalgybine informacija .....

   Todėl apie kokį nors svarbesnį Valstybės saugumo departamento indėlį į šalies saugumą, vadovaujantis sveiko proto logika, geriau jau nekalbėti, ką beje rodo ir Departamento  darbo metinė ataskaita ....


O tas faktas,  kad valstybinio  Strateginių tyrimų ir analizės centro nėra, akivaizdžiai rodo:

Ø  arba kad  valdžiai iš esmės nerūpi šalies augumas,

Ø  arba kad ji yra valdoma išorės jėgų.Kas geriau – laisvam pasirinkimui .....

.

2014 m. balandžio 23 d., trečiadienis

Bendrijos pirmininkas yra caras, butų savininkai jo cholopai ...........Šilumos tiekėjams { nors ir jie tiek de jure, tiek de fakto ne karšto vandens tiekėjai} pradėjus daugiabučių gyvenamųjų namų  butų savininkus prievartauti pakeisti butų karšto vandens apskaitos prietaisus, jeigu buto savininkas nesutinka leisti  to daryti, pastarieji  karšto vandens suvartojimą pradeda  skaičiuoti  pagal Kainų komisijos nustatytas normas, padauginus jas iš  buto gyventojų skaičiaus.

  Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjunga gauna daug šilumos vartotojų laiškų, kuriuose prašoma informacijos, kaip gi turi būti nustatomas faktiškai bute gyvenančių žmonių skaičius.

  Problema tame, kad daugiabučių gyvenamųjų namų  bendrojo naudojimo objektų valdytojai bute gyvenančių žmonių skaičių nustato, kaip sakoma, „savo supratimu“, nesiteikdami paaiškinti kokiais gi teisės aktais jie vadovaujasi.

Nesiteikia to paaiškinti ir Seimo kontrolierių įstaiga, nagrinėdama butų savininkų skundus dėl  tokių daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų veiksmų.

Šios institucijos nuomonė - bendrijos pirmininkas yra caras, butų savininkai jo cholopai ...........


 Štai tokia yra ta mūsų „teisinė valstybė...“

2014 m. balandžio 21 d., pirmadienis

Kodėl kandidato programa neverta nė sudilusio skatiko ....Kandidatas į Prezidentus Zigmantas Balčytis žiniasklaidos priemonėse  pristatė savo rinkiminę programą.

Štai kaip jis sieks šalies energetinės nepriklausomybės ir mažesnių energijos kainų:

Pirmas žingsnis – elektros jungtis su Švedija.

Antras žingsnis – dujų ir elektros jungtis su Lenkija.

Trečias žingsnis – sėkminga dujų terminalo veikla.

Pirmas žingsnis:
Reiktų vis tik žinoti, kas yra ta Švedija ??
Švedija ko gero viena iš nedaugelio šalių, kur premjeru buvo pedofilas ....
Karo metais Švedija geležies rūda aprūpindavo Vokietiją. ....
Po karo Švedija išdavė sovietams į ją pasitraukusius lietuvius, kariavusius su Raudonąja armija.
Dalis jų nusižudė ....
Tai štai  kokia valstybė yra ta Švedija, kuriai niekas kitas, kaip tik savo interesai nerūpi, kur moralė yra žemiau kritinės ribos ....

Antras žingsnis:
Kada žlugs NATO, su Vilniaus kraštu bus taip, kaip su Krymu.
Jeigu Rusija ir Baltarusija nepadės apsiginti.

 Trečias žingsnis:
Jeigu sėkmingai bus diegiamas biokuras, dujų terminalo pajėgumai sumoje bus pertekliniai.
Tada  per specialiai Karaliaučiaus kraštui aprūpinti nutiestą  dujotiekį Rusija  naudosis  terminalo pajėgumais ...

   Taip,  kad jeigu vadovautis sveiko proto logika, ir valstybės interesais, apie energetinę nepriklausomybę kalba negali eiti.

  O jeigu ponas kandidatas nori padėti šalies žmonėms, jis turi atsakyti į klausimą, kodėl neatsiliepė į kvietimą imtis priemonių panaikinti akivaizdžiai neteisėtą mokestį už neteikiamas paslaugas – centralizuotai paruošto, lauko tinklais pristatyto ir daugiabučių namų gyventojams parduoto karšto vandens mokestį.

O jeigu jis tą padaryti ar tai  bijo, ar tai jam trūksta potencijos, tada ko gi tada verta visa jo programa ???


Neverta ne sudilusio skatiko ...
.

.

2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis

Koks likimas laukia nacionalinio biokuro sektoriaus?

Andrius JanukonisNei pasaulinės reikšmės įvykiai Ukrainoje, nei įjautrintų lietuviškų rinkimų karštinė nesumenkina procesų, vykstančių Lietuvos energetikoje.

 Kiekvienam valstybės gyventojui aktualūs procesai privalo būti ne nutylimi, o vertinami ir analizuojami. 


Štai pastaruoju metu konservatoriai bando gąsdinti visuomenę, kad Vilniaus šilumos ūkį išlaisvinus iš rusiškų gamtinių dujų įtakos, Lietuva imtų priklausyti nuo Baltarusijos. Esą iš kaimynų tektų įsivežti biokurą, nes mūsų šalyje jo pritrūktų.
Tai – atviras melas ir dezinformacija, neturinti nieko bendro su realybe. Tam, kad liktų kaip buvę, naudojami bet kokie argumentai.
2013 metais Lietuvos energetikos konsultantų atlikta studija rodo, kad Lietuvos biokuro potencialas kasmet sudaro 2,2 mln. tne (tona naftos ekvivalento). Tai – gerokai daugiau nei 1,48 mln. tne. Skaičiuojama, kad būtent tokio kiekio prireiks 2020-2025 metais, kuomet biokuras taps pagrindiniu kuru šilumos gamyboje.
Kitos šalies mokslininkų studijos taip pat įrodo, kad biokuro Lietuvoje – daugiau nei pakanka valstybės poreikiams.
Konservatorių motyvai gąsdinti žmones melagingais teiginiais yra suprantami. Partija sprendžia politines problemas ir rūpinasi dujų bizniu.
Būtent konservatoriai 2010 metais sužlugdė Vilniaus perėjimą prie biokuro. Jei ne ši blokada, vilniečiai šiandien už šilumą mokėtų iki 30 procentų mažiau. Kodėl apie tai nepasakoja Mantas Adomėnas?
Ekonominį išsilavinimą turintis politikas žino, kad biokuras yra prekė, kuria laisvai prekiaujama viso pasaulio rinkose. Tuo atveju, jei Lietuva jo pritrūktų ar vietos rinkoje biokuras pabrangtų, šilumos tiekėjai visada gali jo įsigyti ne tik Baltarusijoje, bet ir Latvijoje, Kanadoje, Amerikoje ar bet kurioje kitoje šalyje, kuri siūlo patraukliausias kainas.
Štai pasaulio rinkų analitikai, D. Britanijos kompanija „Argus Media“, dar pernai pateikė (žr. 2 psl.) biokuro kainas, galiojančias iki pat 2016 metų. Turi fobijų, bijai Baltarusijos? Užsisakyk trejiems metams į priekį iš JAV ir mokėk rinkos kainą.
M. Adomėnas žino, kad biokuras – tokia pat visame pasaulyje prieinama prekė kaip nafta, ryžiai ar anglis. Tad kam meluoti, viešai kalbėti nesąmones ir klaidinti žmones?
Gal todėl, kad būtent konservatoriai atsakingi už valstybei nuostolingo ir šilumos vartotojams nenaudingo SGD terminalo projekto gimimą, o gal patys turi verslo interesų dujų prekyboje?
Tačiau susitaikykime su faktu. Terminalas jau beveik pastatytas, o neracionalų projektą visus praėjusius metus dengė šilumos vartotojai, gyvenantys miestuose, iki šiol vartojančiuose brangias dujas.
To nebeįmanoma pakeisti, tačiau būtina ir toliau siekti mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų.
Terminalas neturi tapti biokuro rinkos plėtros stabdžiu. Pažvelkime realybei į akis. Dar prieš dešimtmetį neegzistavusią vietinio kuro rinką šiandien galime vadinti nacionalinės svarbos sektoriumi.
Galime didžiuotis industrija, sukūrusia apie 2 tūkstančius darbo vietų, taip reikalingų šalies regionuose. Iš viso biokuro biržoje yra užsiregistravusios 67 įmonės, prekiaujančios vietiniu kuru.
Biokuro nauda neapsiriboja trečdaliu mažesnėmis šilumos kainomis jį vartojančiuose miestuose.
Lietuvoje lieka ne tik mokesčiai biokuro rinkos darbuotojams, bet ir pinigai, kurie nebekeliauja už gamtines dujas Rusijai. Lėšos, šilumos tiekėjų sumokamos už biokurą, lieka vietos rinkoje, padeda šalies ekonomikai ir augina Lietuvos konkurencingumą.
Maža to, rinkoje sėkmingai veikia net keturios bioenergetikos kompanijos, kurios biokuro katilinių įrangą diegia ne tik Lietuvoje.
„Axis Industries“, „Enerstenos“, „E energijos“ ir „Kalvio“ produkcija ir paslaugos vertinamos ne tik Rytų Europos šalyse, bet ir Skandinavijoje. Specialistus bendrovėms ruošia Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universitetai, dirba mokslo žmonės.
Iš biokuro Lietuvoje pagaminama 40 procentų visos centralizuotai tiekiamos šilumos. Šis skaičius, jei bus įgyvendinti šiandien politikų deklaruojami planai, 2020 metais galėtų sudaryti 70-80 procentų. Mano nuomone, iš biokuro turime gaminti 100 procentų šilumos.
Tuomet biokuro industrijoje dirbtų apie 10 tūkstančių šalies gyventojų, o Lietuva galėtų mojuoti energetiškai nepriklausomos valstybės vėliava.
Ar taip atsitiks? Nebūtinai, jei politinės jėgos ir toliau vadovausis siaurais interesais. Jei užuot naudingai dirbusios valstybės labui, meluos ir vers visuomenę baikščiai dairytis į Lietuvos verslininkus.

2014 m. balandžio 14 d., pirmadienis

Kas gi iš esmės yra tas „mistinis šildymo sezonas“ ?????


Vilniuje ir Kaune pirmadienį turėtų būti atjungtas šildymas-  skelbia  vienos žiniasklaidos priemonės ir priduria - Šildymo sezonas baigiamas, kai tris paras oro temperatūros vidurkis yra 10 laipsnių šilumos.

 Ir taip, ar panašiai vyksta kiekvieną kartą artėjant  to „šildymo sezono“ pradžiai  ir pabaigai .....

Vieni skundžiasi, kad jiems karšta ir prašo baigti šildymo sezoną“, kiti aimanuoja, kad jiems šalta ir prašo pradėti  tą „šildymo sezoną“ .......

Savivaldybės stebi  termometrus ir ramina šilumos naudotojus ....

Vienu žodžiu kaskart vyksta tai, kas su sveiko proto logika nelabai derinasi.

Visų pirma šilumos tiekimo techninės priemonės užtikrina šilumos tiekimą daugiabučiams namams ištisą parą ištisus metus.

Karšto vandens ruošimas daugiabučių namų  individualiuose šilumos punktuose nesustoja ištisą parą ištisus metus.

O jeigu į šilumos punktus ištisą parą ištisus metus paduodama šiluma, tai kas gi, esant tokiai daugumos pastato savininkų valiai,  trukdo jiems  ištisą parą ištisus metus šildyti savo butus.

NIEKAS nes Civilinis kodeksas nustato, kad buitinis vartotojas gali naudoti energijos tiek, kiek jam reikia.


O kaip gi su tuo mistiniušildymo sezonu“ ???

Ogi labai ir labai paprastai – reikia tiktai pasidomėti, kaip Šilumos ūkio įstatymas  jo sąvoką nustato:

  Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant PRIVALOMA PRADĖTI IR GALIMA BAIGTI NUSTATYTOS PASKIRTIES SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ ŠILDYMĄ.

Tokiu būdu tas „mistinis šildymo sezonas“  yra visiškai nesusijęs su daugiabučių namų šildymu.

Tą turėtų žinoti visų pirma tie žurnalistai, kurie drįsta apie jį rašyti.

Tą turėtų žinoti savivaldybių administracijos,  tą turėtų žinoti ir ne kurie šilumos tiekėjų atstovai, viešoje erdvėje postringaujantis šio, „mistinio sezono“ tema ....

Niekas kitas, o patys daugiabučių namų butų savininkai turėtų rūpintis ir savo būsto šildymu ir jo tinkama priežiūra.

Apie ką galima būtų diskutuoti viešoje erdvėje, tai apie karšto vandens ruošimą vasarą, apie vasarą kaistančius vonios šildytuvus – gyvatukus.

Liūdno vaizdo energetikos ministro A. Sekmoko laikais viceministras  K. Žilėnas buvo pradėjęs, kaip sakoma, gvildenti karšto vandens ruošimo ne šildymo sezono metu problemą – šiam laikotarpiui nutraukti šilumos tiekimą, o karštą vandenį ruošti elektros pagalba individualiuose butų šildytuvuose.

Kai kam tokia idėja gali atrodyti nereali.

Didmiesčiuose sutikime, kad taip, betgi Vilniaus rajono miesteliuose ji  jau senai realizuota už  ES lėšas miestelių gyventojus  aprūpinus karšto vandens šildytuvais.

O kas žino, gal ir didmiesčių gyventojai sutiktų su tokiomis sąlygomis, nes pastaruoju laiku gauname nemažai skambučių, kada žmonės pasiskaičiuoja, kad jiems neapsimoka naudoti pastato šilumos punkte ruošiamą karštą vandenį.

Kad dabartinei valdžiai šį problema nerūpi,  dar ne viskas tuo pasakyta.


Greitai pradės veikti SGD terminalas ......  todėl gamtinių dujų vartojimas tenai, kur jų daugiausia suvartojama,  negali sumažėti .....

.

2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Geriamo vandens tiekėją slegia aibė ataskaitų aibei valdžios institucijų ......


  Vilniečiai vartoja tokį geriamą  vandenį, kuris daugeliui pasaulio šalių yra  tiktai svajonė.

  Deja. kaip taisyklė, jiems nekyla mintis kam už tai jie turi būti dėkingi.

  Jiems  deja nerūpi, kokios problemos slegia jų vandens tiekėjo pečius, kas jam trukdo teikti kokybišką paslaugą.

  Mūsų nuomone  geriamo vandens tiekėją slegia aibė ataskaitų  aibei valdžios institucijų.

  Dargi paskutiniais gūdžiais  sovietmečio laikais, buvo nustatyta tvarka, kad  įmonė turi atsiskaityti tik viena forma su visomis ją kontroliuojančiomis institucijomis.
 

  Ryšium su tuo, ginant viešąjį interesą,Buitinių vartotojų sąjunga  Vilniaus vandens tiekėją prašo  informacijos:


Ø  Išvardinti valdžios įstaigas ir institucijas, kurioms UAB Vilniaus vandenys kas mėnesį privalo pateikti  ataskaitas. 


Ir tikisi,  kad jai nebus atsakyta.

2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis

Kaip senuose namuose centralizuotą šilumos tiekimą paversti moderniu ????Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija š.m. balandžio 10-13 d. dalyvauja 1-ojoje statybos ir interjero parodoje SUPERNAMAI 2014 Vilniuje, “Siemens” arenoje. 

Paroda skirta statybos, pastatų renovacijos, būsto įrengimo, aplinkos tvarkymo paslaugoms, naujausioms technologijoms bei produktams pristatyti. Parodos akcentas – būsto renovavimas ir energijos taupymas.


 Daugiau informacijos http://www.supernamai.lt/?paroda=lt 

KVIEČIAME VISUS APLANKYTI MŪSŲ STENDĄ Nr. S.K-3 (žr. pridedamą planą). Šalia Vilniaus miesto savivaldybės ir Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) stendų.

Parodos metu asociacijos pristatoma tema bus: „Centralizuotas šilumos tiekimas – moderniausias šildymosi būdas“ arba Kaip senuose namuose centralizuotą šilumos tiekimą paversti moderniu?

Parodos metu Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja „Energetikos dienų" renginius, VGTU Pastatų energetikos katedra kviečia dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminėje konferencijoje "Pastatų inžinerinė sistemos",  Būsto energijos taupymo agentūra rengia konferenciją tema "Renovacija Lietuvoje įsibėgėja".


Dalyvavimas parodoje nemokamas!!!

Pagarbiai

Vytautas Stasiūnas
Prezidentas
____________________________
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Technologijų ekspertė-konsultantė
tel. 8-5-2667097 faks. 8-5-2356044
e-pastas: ramune@lsta.lt
 **************************************************************************

2014 m. balandžio 9 d., trečiadienis

Ar Vyriausioji administracinių ginčų komisija išdrįs paprotinti Valstybės saugumo departamentą gerbti LR Įstatymus ???   Balandžio 18 dieną Vyriausioji  administracinių ginčų komisija nagrinės Buitinių vartotojų sąjungos skundą dėl Valstybės saugumo departamento  veiksmų.

  Valstybės saugumo departamentas, prisidengdamas Žvalgybos įstatymu, atsisakė pateikti informaciją dėl  VYRIAUSYBĖS ĮSTEIGTO STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR ANALIZĖS CENTRO:

Ø   Ar šis Centras pagal savo kompetenciją teikia atitinkamus pasiūlymus.

Ø  Kada gautas paskutinis jo pasiūlymas.


Buitinių vartotojų sąjungos įsitikinimu  šį informacija niekaip negali būti žvalgybinio pobūdžio, nes Žvalgybos įstatymas nustato:

Žvalgybos uždavinys prognozuoti ir nustatyti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kylančius iš užsienio ir galinčius turėti reikšmės valstybės suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai.

Kontržvalgybos uždaviniai:

1) prognozuoti, nustatyti ir šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kylančius Lietuvos Respublikos viduje ir galinčius turėti įtakos visuomeniniams politiniams, ekonominiams procesams, taip pat kuriais gali būti pažeidžiami valstybės suverenitetas, teritorijos neliečiamybė ir vientisumas, konstitucinė santvarka, valstybės interesai, gynybinė ir ekonominė galia;
2) nustatyti užsienio valstybių žvalgybos, saugumo institucijų ir su jomis susijusių asmenų veiklą, galinčią pažeisti valstybės suverenitetą, teritorijos neliečiamybę ir vientisumą, konstitucinę santvarką, valstybės interesus, gynybinę ir ekonominę galią, ir šalinti šiuos rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes;
3) organizuoti ir vykdyti informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, apsaugą ir kontroliuoti, kaip tokia informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos viduje ir Lietuvos Respublikos institucijose užsienyje.


   Todėl akivaizdu, kad iš esmės niekieno nekontroliuojamas Valstybės saugumo departamentas, kaip sakoma, tiesiog papūtė lupytes“  ir save, kaip sakoma, pakėlė aukščiau įstatymų ................

.
.

2014 m. balandžio 8 d., antradienis

Valstybės kontrolė bus paprašyta atlikti Jo Ekscelencijos Valstybinio kainų reguliatoriaus – Jos Kilnybės Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos auditą ................
Valstybės kontrolės 2-ojo audito departamento auditorius Albinas Borisevičius http://www.lrytas.lt/   pasakė:

Valstybės kontrolė gavo skundų ir pareiškimų, kad dalis Šilumos ūkio įstatymo nuostatų diskriminuoja vartotojus.
Kol kas negaliu komentuoti, nes jau du mėnesius vyksta tyrimas.
Auditoriai nagrinėja skundus, įstatymų aktus.
Problema sudėtinga, todėl negaliu pasakyti, kada bus pateiktos išvados.
Valstybės kontrolė nustato, ar nebuvo pažeisti piliečių interesai, ar kuris nors įstatymų aktas nekenkia valstybės, visuomenės interesams.
Valstybės kontrolės išvados yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau nepamenu atvejo, kad į rekomendacijas nebūtų atsižvelgta.“

Labai gerai, kad Valstybės kontrolė bando apginti vartotojus nuo valdžios savivalės.

 Betgi  labai įdomu sužinoti, kaip gi  ji vertina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos įvestą  totalinį mokestį už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą, neteisėtą geriamo vandens apskaitos  prietaisų priežiūros mokestį  ???

Kaip gi ji atlieka Kainų komisijos veiklos auditą ???

Pasirodo, kad paskutinis Kainų komisijos veiklos auditas atliktas 2010 metais. 

   Todėl Valstybės kontrolė bus paprašyta įvertinti Kainų komisijos nuostatą, kad šilumos tiekėjas gali tiekti karštą vandenį, imti jo mokesčius,  ir jo neruošdamas, neturėdamas jo ruošimo įrenginių .... nes to matote nereikalauja teisės aktai ....
 Tai, kaip sakoma, juodu ant balto patvirtino Jo Ekscelencija Valstybinis kainų reguliatorius – Jos Kilnybė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ................

 Tam de fakto, konkliudentiniais veiksmais, pritarė   praktiškai visi šilumos vartotojai, tame tarpe Seimo nariai, prokurorai, teisėjai, policininkai, Valstybės kontrolės darbuotojai, ir Jo Kilnybė Premjeras visi tie, kurie gyvena daugiabučiuose namuose; mokėdami akivaizdžiai neteisėtą, su sveiko proto logika nesiderinantį mokestį už nesuteiktą paslaugą - ~ 3 litus už kiekvieną kubą karšto vandens, kurį jie patys, pasamdę pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojus, sau pasiruošė.Tokios tad yra Prezidentūros organizuotos „Konkurencijos karšto vandens tiekime“ pasekmės ....

.

Ar daug dar nebrendylų liko prie valdžios vairo ???


  "Žinių radijas", laida „Ar dar daug durnių liko prie vairo“ ??
.
Laidą veda Raigardas Musnickas,  dalyvauja Valdas Vilūnas, laidos „Keliai mašinos žmonės“  vedėjas; Darius Jonušis, BMW vairavimo akademijos instruktorius; Valdas Burnys, grupės „Išjunk šviesą“ lyderis.
.
Bendra nuomonė – padidėjęs nesaugumas keliuose.
.
Apsistoja  ties miestams itin aktualia problema – transporto kamščiais, ypatingai ties sankryžomis.
.
Darius Jonušis piktinasi  - „Pažiūrėkite iš ko susidaro kamščiai. Jeigu žmonės nesugeba pajudėti laiku ... susidaro trijų, keturių, penkių automobilių tarpai .....“ 
.
Kitas laidos dalyvis priduria, kad „net tokioj šaly kaip Malaizija yra dubliuojantys šviesoforai ir užsidegus geltonai šviesai visi kartu pradeda važiuoti ...visi ....  Ne pirmas ... antras ... trečias ....o visi vienu metu ....
Įsivaizduokite kokie tenai transporto srautai ... ir tai visi pravažiuoja fantastiškai ....
O pas mus ... reiškia ... vienas pravažiuoja ...antras galvoja ar jau važiuoti ... trečias kalba telefonu ... ketvirtas nosį krapšto ... penktas nervuojasi, kai  jį aplenkia,  užlenda į priekį ....
Tada būna toks nervingas stresas .... „
 .
Taigi problema aprašyta ganėtinai vaizdžiai ir ji neabejotinai žinoma ir Susisiekimo ministerijai, ir pavyzdžiui Vilniaus savivaldybei,  kuri atseit rūpinasi sostinės  transporto problemomis,  kuriai dar pernai metais buvo pasiūlyta šią problemą spręsti inicijuojant atitinkamus Kelių eismo taisyklių pakeitimus.
.
Deja atsakymo iki šiol nėra ....
 .
Betgi dar yra Susisiekimo ministerija,  kuri  turėtų formuoti  valstybės politiką  transporto sistemos funkcionavimo srityje ir dalyvauti  SKATINANT DARNŲ JUDUMĄ.
 .
Todėl dar 2013 metais jai buvo nusiųstas sekančio turinio laiškas:
 .
Susisiekimo ministerijai                      2013-02-16   
 .
DĖL   AUTOTRANSPORTO VAIRAVIMO KOLONOJE
  .
   Valstybės įmonė Regitra pranešė, kad „nuo 2014-ųjų Lietuvos keliuose įsigalios nauji standartai – ekologiškas vairavimas“, kad Skandinavijoje toks vairavimas ne naujiena jau dešimt metų .....!!!!!
.
 Betgi   ar taip,   atsiprašant, pavadintas  vairavimas naujiena Lietuvoje ???
.
 Kodėl „atsiprašant“ ???
.
 Todėl kad tokį, kaip aprašytas Priede 1 vairavimą labiau tiktų vadinti sveiko proto logiką atitinkančiu vairavimu.
.
  Subalansuotos psichikos vairuotojas tikrai nelėks, kaip patrakęs,  prie sankryžos, matydamas, kad joje dega raudonas šviesoforo signalas, ir prilėkęs staigiai nestabdys, o  privažiuos ramiai, o po to nepavėluos pajudėti iš vietos.
.
  Mes domėjomės, ar, ruošiant naujus vairuotojus, jiems suteikiami įgūdžiai važiuoti kolonoje.
.
 Automokyklos patikino, kad taip, tačiau jų buvę mokiniai jiems teigia, kad, pakliuvus į realią aplinką, gautas žinios greit pamirštamos ....
.
  O  kaip gi natūroje vyksta važiavimas kolona ???
.
 Vilniuje važiuoti  60 km/val. greičiu ten, kur leidžiama 50 km/val.,  faktiškai yra eismo kolonoje trikdymas....
.
  Ir, netgi važiuojant kolonos diktuojamu greičiu , vis tiek atsiranda pakankamai „nardytojų“ ...
.
 Taigi sumoje, mokymas mokymu, ir  gerai, kad moko, tačiau kas iš to, nes matome, kaip gi vyksta eismas, ir ar kas nors jį realiai kontroliuoja........
.
 Vienkart tenka pripažinti, kad įvertinus tai, kad policija iš esmės eismo kontrolės nevykdo, padėtis yra patenkinama.
.
 Ir tol, kol valdžia   tokioje padėtyje sąmoningai laikys Policiją, taip ir bus.
.
  Tačiau kai ką galima nuveikti ir esamoje situacijoje.
.
 Tai  autotransporto priemonių  tinkamas judėjimas kolonoje,  kas tikrai kokia 30 procentų padidintų gatvių  pralaidumą.
.
  O kas piko metu pavyzdžiu dedasi Vilniuje  aiškinti nereikia ........
.
  Ir kaip tai derinasi ir derinsis  ir su ekologiniu vairavimu, ir su naujais standartais, akivaizdu ...........
.
  Deja  Kelių eismo taisyklėse mums nepavyko aptikti nieko konkretaus šia tema.
.
  Pėstiesiems nustatyta tvarka kaip elgti kolonoje, o vairuotojams  ne ..............
.
  Todėl  Kelių eismo taisyklėse     būtina nustatyti reikalavimus transporto vairuotojams, kaip  jie turi elgtis važiuodami kolona.
.
  O Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyti  realias, veiksmingas baudas už šių reikalavimų nevykdymą.
.
  Tai nustačius,  orientuoti Policiją į pastovią eismo kolonoje reikalavimų vykdymo kontrolę.
.
  Todėl viešojo intereso gynimo tikslu prašome tai ir inicijuoti.
 .
Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                          Antanas Miškinis      
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Į tai sekė ministerijos atsakymas (1 failas), kad jos „nuomone dalyvavimas  didelio intensyvumo eisme (didmiestyje) neturėtų būti tapatinamas su važiavimu kolonoje.
Transporto priemonių kolona yra organizuotas darinys, važiuojantis tuo pačiu maršrutu ir greičiu, o intensyviame miesto eisme kiekvienos priemonės vairuotojas dalyvauja eisme atskirai, skirtingu greičiu, rėžimu, maršrutu ir pan.“
 .
Kas jau taip, tai taip, yra kaip yra ... kaip ir sakė laidos dalyvis .... „vienas pravažiuoja ...antras galvoja ar jau važiuoti ... trečias kalba telefonu ... ketvirtas nosį krapšto ... penktas nervuojasi, kai  jį aplenkia,  užlenda į priekį ....“ ir visam tam bedlamui abejingai pritaria Susisiekimo ministerija ...
 .
   Betgi viename  ES dokumente randame, kad judumas mieste daro didelį poveikį vietos ir regionų ekonomikai, kad yra apskaičiuota, kad, pavyzdžiui, SPŪSTYS KAINUOJA APIE 100 MLRD. EURŲ PER METUS.
.
 Taigi štai  taip Susisiekimo ministerija  „ dalyvauja   SKATINANT DARNŲ JUDUMĄ .......“
 .
Laiškas baigiamas tuo, kad ministerija mano, kad teisinis reglamentavimas aiškus ir pakankamas ....
.
Laišką pasirašo Susisiekimo  viceministras Vladislav Kondratovič .....
 .
 Tokiu būdu, atsišaukiant į laidos pavadinimą „„Ar dar daug durnių liko prie vairo“ tenka problemą apibendrinti taip  – „ Ar dar daug nebrendylų liko prie valdžios vairo...“.
 .
O jeigu kas nors šią nuomonę paneigs, būsime už tai dėkingi.

Susisiekimo ministras yra viešai klausiamas, ar jis pritaria viceministro nuomonei:
- kad ministerijos darnus transporto JUDUMAS visiškai nedomina,
- kad nereikalinga tobulinti teisės aktus jo skatinimo tikslu.
 .
Ir dar klausimas ar ministrą domina  Malaizijos patirtis, kaip autotransportas  pervažiuoja  sankryžas ir juda sraute.
************************************************************************************** 

 .Priedas 1

 NUO 2014-ŲJŲ LIETUVOS KELIUOSE ĮSIGALIOS NAUJI STANDARTAI – EKOLOGIŠKAS VAIRAVIMAS

Daugelyje Europos Sąjungos šalių ekonomiškas arba kitaip dar vadinamas ekologiškas vairavimas jau ne naujiena daugiau kaip dešimtmetį.

Nuo šių metų gruodžio 31 d. bus tikrinamos ir vairuotojų, laikančių egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“, teorinės ekologiško vairavimo žinios ir praktiniai įgūdžiai.

ES direktyvos reikalavimai važiuoti taupiai ir saugiai

2012 m. lapkritį Europos Komisijai patvirtinus direktyvos dėl vairuotojų pažymėjimų išdavimo pakeitimus (Komisijos direktyva 2012/36/ES 2012 11 19) buvo papildyti vairavimo egzamino vertinimo reikalavimai, susiję su ekologišku vairavimu.

Direktyva nurodo, kad egzaminą laikantys vairuotojai turi važiuoti taip, kad būtų užtikrinta sauga, mažinamas degalų naudojimas ir išmetamųjų teršalų kiekis įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę, prireikus perjungiant pavaras.

Dokumente taip pat apibrėžiama, jog egzamino vertintojas turi stebėti, ar vairuotojai, važiuodami saugiai ir taupiai, atsižvelgia į sūkių skaičių per minutę ir atitinkamai perjungia pavaras, stabdo ir didina greitį.

„Regitra“ ir vairavimo mokymo įstaigos per šiuos metus turi pasiruošti naujovėms. Mes koreguosime vairuotojų egzaminų vertinimo kriterijus, turime papildyti teorijos egzamino klausimyną, taip pat daugiau nei šimtui egzaminuotojų surengti praktinius ir teorinius mokymus,“ – apie pasirengimą pasakoja „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Vairavimo egzamino metu bus kreipiamas dėmesys į tai, ar egzaminuojamasis sugeba pademonstruoti ekologiško vairavimo techniką ir įgūdžius.

Pirmoji pavara, kaip moko ekonomiško vairavimo mokykla, automobilis turi tik pajudėti iš vietos, o, pasiekus 10 km/h greitį, turėtų būti perjungiama antroji pavara, kuria automobilis įsibėgėti turėtų ne daugiau kaip iki 20 km/h.

 Automobiliui pasiekus 50 – 60 km/h greitį, rekomenduojama perjungti jau penktąją pavarą, jei tai leidžia automobilio techninės charakteristikos.

Nuo kitų metų vairuotojams, laikantiems teorijos egzaminą, taip pat teks atsakyti į klausimus apie ekonomišką vairavimą. Planuojama, kad egzamino klausimyne šia tema bus apie 3-5 klausimus.

Ekologiškas vairavimas. Kas tai?

Ekonomiškas arba ekologiškas vairavimas – tai modernus vairavimo būdas, kurio  pradininkais laikomi skandinavai. Jo pagrindiniai principai – važiuoti ir taupiai, ir saugiai, tausojant automobilį, degalus, o tuo pačiu mažiau kenkiant aplinkai ir sveikatai,“ –  sako S. Šuminas.

Pasak specialisto, yra keletas, taip vadinamų „auksinių“ ekologiško vairavimo taisyklių.

Pirmiausia,  tai gebėti numatyti eismo srautą ir prie jo prisitaikyti, vengiant bereikalingo stabdymo ir greitėjimo.

Kiti svarbūs faktoriai – tai pastovaus greičio pasirinkimas naudojant maksimaliai aukštą pavarą, oro slėgio patikrinimas padangose bent kartą per mėnesį ar prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

Norint sutaupyti kuro, reikia sugebėti maksimaliai išnaudoti kinetinę energiją.

„Išties, eisme pasitaiko situacijų kai reikia staiga padidinti greitį, kad būtų išvengta pavojaus.

Tokiais atvejais galioja taisyklė – saugumas pirmiausia.

Net ir po staigaus įsibėgėjimo galima šiek tiek sumažinti kuro sąnaudas perjungiant aukštesnę pavarą ar vieną pavarą praleisti, pavyzdžiui, po trečios –  jungti penktą,“ –  pataria S. Šuminas.

Ar vairuoja ekonomiškai, gali nesunkiai įvertinti kiekvienas vairuotojas, palyginęs realias sunaudojamo kuro sąnaudas su automobilio gamintojo nurodytomis vidutinėmis kuro sąnaudomis.

Jei realios degalų sąnaudos viršija nurodytas gamintojo, reiškia, kad dėl to gali būti kalti ir automobilio vairuotojo vairavimo įpročiai.
 *************************************************************************************


2014 m. balandžio 7 d., pirmadienis

Jeigu jau taip nurodė iš paties valdžios Olimpo .... tai kur jau besidėsi .......IŠ SEIMO – SKRIAUDA ŠILUMOS VARTOTOJAMS-  „Kauno dienoje“ rašo  Virginija Spurytė.
  
Rašo apie tai, kad didžiųjų Lietuvos miestų daugiabučių namų šilumos vartotojams Seimo opozicija trukdo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais  išsirinkti  šilumos tiekėjus.

  Savo nuomones šiuo klausimu išsako Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis ir jų teisininkas  Algirdas Glodenis.

A. Glodenis atkreipia dėmesį,  kad siūlomuose Šilumos ūkio įstatymo pakeitimuose yra viena naujovė, kuri, jo nuomone, gali būti itin palanki daugiabučių namų savininkams.

Jo nuomone yra itin naudinga Šilumos ūkio įstatymo pakeitimuose   nustatyti,  kad namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai turi skaičiuoti santykinius namo šilumos suvartojimo rodiklius.

Jų skaičiavimo metodiką  turėtų nustatyti Valstybinė kainų ir energetikos komisija.

Šie  rodikliai daugiabučio namo savininkams   leistų sužinoti, ar jų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos  prižiūrėtojas dirba efektyviai, ar pastatas šilumos suvartojama ne per daug.

Jei  dirbama netinkamai, tada galima būtų prižiūrėtoją atleisti - mano  A. Glodenis.

 Tarkime, kad ši naujovė bus įteisinta ir tada klausimas – o kas toliau ?

Toliau Kainų komisija bandys sukurpti tų rodiklių tą skaičiavimo Metodiką.

Tarkime, kad  kokiu tai būdu ji tą metodiką sukurps pati, ar už kokius pora šimtų tūkstančių litų ją nusipirks per viešuosius pirkimus.

Tada Komisija bus paprašyta atlikti tų rodiklių   paskaičiavimą konkrečiam daugiabučiui namui.

Tarkime, kad ši procedūra kokiu tai būdu pavyks ir kažką tai parodys.

Toliau tada reikės nustatyti, kiek gi atsieina šis „malonumas“, nustatyti viršutinę jo kainos ribą.

Įtraukti šį „malonumą“  į daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros mokestį negalima, nes iš esmės tai nebūdinga  šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui veika.

Tokius paskaičiavimus turėtų  atlikti daugiabučio namo atsakingas už šilumos  ūkį.

Iš esmės tai  yra atskira, nepriklausoma  paslauga, kuri gali   būti perkama konkurso tvarka.

Tarkime viskas sutvarkyta,   tada klausimas kas jais tais paskaičiavimais  naudosis ?

Tikėtina, kad būsto rūmų teisininkas, vienkart daugiabučio namo bendrijos pirmininkas,  tikrai šiais paskaičiavimais naudotųsi.

Betgi didesnę dalį daugiabučių namų administruoja savivaldybės paskirti administratoriai, dažniausiai patys ir būdami daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais ...

Jeigu jiems tikrai rūpėtų jų administruojamų daugiabučių namų šilumos sunaudojimas, visų pirma jie užtaisytų jų rūsių langus, įsigytų teisę nuotoliniu būdu valdyti šilumos punktus, kontroliuoti jų darbą, įsigytų termovizorius.

Taigi iš esmės idėja gera, o,  kaip sakoma, idėjos valdo pasaulį ....

Tačiau kada idėjos nusileidžia ant žemės, tada dažniausia   pasirodo, kad jos yra numirusios ........

Todėl jeigu ponas Algirdas tikrai nori padėti visiems šilumos vartotojams, jis turėtų VISŲ PIRMA PAKEISTI SAVO NUOMONĘ, KAD UŽ NETEIKIAMĄ KARŠTO VANDENS TIEKIMO PASLAUGĄ YRA PRIVALOMA MOKĖTI ..

Beje yra sakoma, kad kiekvieną kiekvieno nuomonę reikia gerbti.

Mes taip ir darome, gerbiame pono Algirdo nuomonę, kad UŽ NETEIKIAMĄ PASLAUGĄ PRIVALOMA  MOKĖTI .....

Ir dargi jam padedame, pridėdami, jeigu jau taip nurodė iš paties  valdžios Olimpo .... tai kur jau besidėsi .......


Iš serijos „Tyčia nesugalvosi“ ...Lietuvos diena
Nufilmuota, kaip policijos vadovai nuginklavo narkotikų prekeivį


Čia galima  pažiūrėti spektaklį natūroje, kurį kitaip, kaip iš  serijos    „Tyčia nesugalvosi“ pavadinti neišeina.

 20 val. tikrai gausios policijos pajėgos už namo kampo snūduriuoja, o įtariamasis,  apstumdęs ramiai tarpduryje  berūkantį storulį civiliais drabužiais (tikėtina, kad  pareigūną, o ne žiūrovą),  bando pabėgti.

Visa laimė, kad pastarasis  suskubo jam užsikabinti už petnešų .... ir neužvožė per galvą ta granata ....

Akivaizdu, kad įtariamojo bandymą pabėgti „gausios policijos pajėgos“  paprasčiausiai beviltiškai prasnaudė .....

O paskui, linguodamos kaip meškos po žiemos miego, visu tuntu jį užgulė ....

Kas rodo, kad po vieną  jos ir  nemokytos ir nesugeba veikti....

Jeigu kaip teigiama, sprogus granatai jos skeveldros būtų išsilaksčiusios 200 metrų spinduliu, tai kodėl gi policija tokiu atstumu nepašalino žiūrovų ir fotografų .....

Vadovaujantis sveiko proto logika, po tokio „spektaklio“,  jam vadovavęs pareigūnas turėtų būti atstatydintas, nes jam akivaizdžiai savigarbos atsistatydinti neužteks, nes jis dar prieš kamerą bandė pavaizduoti didvyrį.

Betgi, tikėtina, kad bus kaip visada ....greičiausiai generalinis policijos komisaras jam užkabins eilinį pasižymėjimo ženklą .....

O sumoje akivaizdus įrodymas, kaip neefektyviai naudojamos policijos pajėgos ir tuo pačiu lėšos, kaip jos neatsakingai elgiasi.

  

2014 m. balandžio 6 d., sekmadienis

Tikslas yra sunaikinti privatų verslą energetikoje, kaip kad bolševikai savo laiku sunaikino valstiečius kaip klasę .....
Tačiau labiau nei ginčai su „Gazpromu" šalį alina vietinių energetinių oligarchų apetitai – pareiškė Prezidentė  savo metiniame pareiškime:

Šiandien korupciniai sandoriai driekiasi nuo statytinių Energetikos ir Aplinkos ministerijose, savivaldybėse iki daugiabučių namų bendrijose.

Buvęs rubikoninis  ikoras tapo grobuonimi, užvaldžiusiu savivaldybių komunalinį ūkį nuo atliekų surinkimo iki vandens ir šilumos tiekimo.

Šis darinys, su nuolat besisukančiais skaitliukais, apiplėšinėja šalies žmones ne ką mažiau nei „Gazpromas", kuriam jau permokėjome 5 milijardus litų.

 Pažabojusi interesų grupių piktnaudžiavimą energetikos sektoriuje, kuriame sukasi 12 milijardų litų, Lietuva taptų konkurencinga ir klestinčia Europos valstybe.

 Ryžtinga valstybės politika reikalinga ne tik dėl atominės ar skalūninės energetikos ateities, bet ir dėl šilumos sektoriaus.

Nors atsirado pirmieji nepriklausomi šilumos gamintojai, išskaidytas šilumos ir kitų komunalinių paslaugų teikimas, sustabdyta monopolininkų ir jiems atidirbinėjančių namų administratorių savivalė, penkerių metų pastangos sumažinti šilumos ir komunalinių paslaugų kainas vis dar nepakankamos.

Kai kuriuose regionuose ne savivaldybė valdo šilumos tiekėjus, o šilumos oligarchai diktuoja sąlygas vietos valdžiai ir gyventojams.

Todėl labai rimtai svarstytinas dalies šilumos ūkio didžiuosiuose miestuose perėmimas valstybės žinion.

 Pagaliau turi atsirasti ir viena bendra šilumos ūkio programa valstybėje.

Padėti Lietuvai sustiprėti ekonomiškai ir apsiginti nuo grobstytojų - mūsų visų bendras reikalas.
**********************************************************

„ Padėti Lietuvai sustiprėti ekonomiškai ir apsiginti nuo grobstytojų - mūsų visų bendras reikalas“ – reikalas reikalu, suprask, rinkite mane Prezidente, padėkite Lietuvai .....

Tiktai geras klausimas, kaip Prezidentė supranta „Lietuvą“ ir kas iš tikro tie „grobstytojai“ ???

Jeigu Prezidentė Lietuvai priskiria ir šilumos vartotojus, tai  kas gi  tada yra jų lėšų „grobstytojas“,    nes tai  jos patarėjai inicijavo „Konkurenciją karšto vandens tiekime“, kurios iš viso nėra ir negali būti, o vartotojams už neteikiamą paslaugą tai atsieina ~ po 3 litus už kubą karšto vandens, kurį jie patys, pasisamdę šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus  sau pasiruošia .....

Ir kas gi inicijavo „Konkurenciją šilumos gamyboje“, kuri skirta „nepriklausomų“, „nereguliuojamų“ šilumos gamintojų viršpelniams kaupti, kas gi pasirašė atvirai korupcinį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą tam sudarantį sąlygas ??

Todėl gal kas  paneigs, kad „grobstytojas“ pačia pačia plačiąja prasme  yra visai visai kitur .....   ???

     Štai Prezidentė teigia, kad „pažabojusi interesų grupių piktnaudžiavimą energetikos sektoriuje, kuriame sukasi 12 milijardų litų, Lietuva taptų konkurencinga ir klestinčia Europos valstybe“.

Betgi energetikos sektorius yra valstybės valdomas.

Kuris  valdomas per valstybinį kainų reguliavimą, kuris   dar ir tiesiogiai.

Betgi valstybinį energetikos  kainų reguliavimą ir jos veiklos kontrolę vykdo Prezidentei paklusni   VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA .......

  Tai kokio dar „pažabojimo“  Prezidentei reikia, jeigu per visą jos prezidentavimo laikotarpį  jai paklusni teisėsauga ir spectarnybos taip ir nesugebėjo sukurpti nė vienos bylos tiems „plėšikams ir grobuonims“ ....?????

O kur dar plius   Prezidentės valdomas Seimas ir Vyriausybė .... įstatymus leidžianti  ir juos vykdanti valdžios ....

Tai kokio  darpažabojimo“  „tam dariniui, kuris apiplėšinėja žmones“  dar reikia ???

 Taigi akivaizdu, kad esmė slypi ne tame, kad būtina apginti vartotojų  ar valstybės interesus.

Tikslas yra paimti visą  šalies energetiką į valdžios (nepainioti valstybės su valdžia) rankas.

Jeigu politinė valdžia jau atsidūrė vienose rankose,  tai  visiškai natūralus yra  jos siekis, kad vienose rankose būtų  ir šalies ekonomikos pagrindas – energetika.

   Aukštosios partinės mokyklos eksdėstytojai tikrai  yra unikali proga pritaikyti savo žinias praktikoje ....   sunaikinti privatų verslą energetikoje taip, kaip   bolševikai savo laiku naikino valstiečius kaip klasę ..... 

   Na, o jei  Prezidentei tikrai būtų reikalingi  12 milijardų, kad „Lietuva sustiprėtų ekonomiškai“, tai jie  yra išvagiami per viešuosius pirkimus.

   Ir ką  gi nuveikė Prezidentė šioje srityje ???

NIEKO ...... nes tikslas yra visai kitas, jis, kaip sakoma, pateisina priemones ...

   Sumoje iš metinio pranešimo yra   akivaizdu, kad Aukštosios partinės mokyklos eksdėstytoja yra gerai  įvaldžiusi  marksistinę manipuliavimo liaudimi teoriją ir praktiką.

Kad tinkamai valdyti   liaudį, reikalinga ją įtikinti turint bent  du didžiausius   priešus, kaltus dėl jos visų bėdų:

Vidinį – šilumos tiekėjus, „icorus – rubikonus“ ...

Išorinį – Rusiją .....

Todėl ir yra, kaip yra ...  Prezidento  krėslas sekantiems  5 metams užtikrintas ......


Nebent įvyktų kas nors panašaus į stebuklą .... liaudis praregėtų ......
2014 m. balandžio 5 d., šeštadienis

Valstybės saugumo departamento direktorius LR Žvalgybos įstatymu prisidengė kaip kiškis kopūsto lapu ...

.
2014.03.11    Valstybės saugumo departamentui  buvo nusiųstas laiškas „DĖL  VYRIAUSYBĖS ĮSTEIGTO STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR ANALIZĖS CENTRO“:
 .
 . LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS nustato:
 .   Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.
 .   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašome sekančios informacijos:
 .
Ar šis Centras pagal savo kompetenciją teikia atitinkamus pasiūlymus.
 .
Kada gautas paskutinis jo pasiūlymas.
 .
 .   Savaime suprantama, kad ant Visuomenės informavimo įstatymo, departamentas, kaip sakoma, dėjo ........ ir  į laišką atsakė tik 2014 04 03 .....
 .

  Departamento direktorius informavo, kad savo veikloje vadovaujasi LR Žvalgybos įstatymo nuostatomis ir informaciją teikia tik minėto įstatymo 18 straipsnyje nustatytiems subjektams.
 .
Betgi LR Žvalgybos įstatymo 18 straipsnis atrodo taip:  18 straipsnis. Žvalgybos informacijos teikimas
 .
 .Taigi atsakė ne bet kaip, o, kaip sakoma, kaip kiškis prisidengė kopūsto lapu - Žvalgybos įstatymu, nes  reikia tikrai labai didelės fantazijos, kad prašomą informaciją priskirti žvalgybinei.
 .
O gal tai    gilios institucijos  prostracijos pasekmės ....
 .
Tokios mintys peršasi  skaitant Valstybės saugumo departamento ataskaitą – „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“, kurią, kas paneigs, verta pavadinti ne kaip kitaip, kaip  skiedalu.
 .
  Iš jo galima suprasti, kad viena iš didžiausia grėsmių šaliai yra Mindaugas Gervaldas ir raudonos vėliavos su jogailaičių kryžiais ..............
 .
O apie KGB paliktus agentus ypatingam laikotarpiui, apie KGB paliktus  archyvinius agentus, apie Rusijos įtakos agentus – kaip sakoma, nė mur ...mur ... , lygtai jų iš vis nebuvo .... lygtai  jų veikla yra niekinė ....
 .
. Betgi jie buvo, jie liko, jie veikia ... ir būtent jie yra didžiausia grėsmė 

.