2014 m. balandžio 14 d., pirmadienis

Kas gi iš esmės yra tas „mistinis šildymo sezonas“ ?????


Vilniuje ir Kaune pirmadienį turėtų būti atjungtas šildymas-  skelbia  vienos žiniasklaidos priemonės ir priduria - Šildymo sezonas baigiamas, kai tris paras oro temperatūros vidurkis yra 10 laipsnių šilumos.

 Ir taip, ar panašiai vyksta kiekvieną kartą artėjant  to „šildymo sezono“ pradžiai  ir pabaigai .....

Vieni skundžiasi, kad jiems karšta ir prašo baigti šildymo sezoną“, kiti aimanuoja, kad jiems šalta ir prašo pradėti  tą „šildymo sezoną“ .......

Savivaldybės stebi  termometrus ir ramina šilumos naudotojus ....

Vienu žodžiu kaskart vyksta tai, kas su sveiko proto logika nelabai derinasi.

Visų pirma šilumos tiekimo techninės priemonės užtikrina šilumos tiekimą daugiabučiams namams ištisą parą ištisus metus.

Karšto vandens ruošimas daugiabučių namų  individualiuose šilumos punktuose nesustoja ištisą parą ištisus metus.

O jeigu į šilumos punktus ištisą parą ištisus metus paduodama šiluma, tai kas gi, esant tokiai daugumos pastato savininkų valiai,  trukdo jiems  ištisą parą ištisus metus šildyti savo butus.

NIEKAS nes Civilinis kodeksas nustato, kad buitinis vartotojas gali naudoti energijos tiek, kiek jam reikia.


O kaip gi su tuo mistiniušildymo sezonu“ ???

Ogi labai ir labai paprastai – reikia tiktai pasidomėti, kaip Šilumos ūkio įstatymas  jo sąvoką nustato:

  Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant PRIVALOMA PRADĖTI IR GALIMA BAIGTI NUSTATYTOS PASKIRTIES SAVIVALDYBIŲ PASTATŲ ŠILDYMĄ.

Tokiu būdu tas „mistinis šildymo sezonas“  yra visiškai nesusijęs su daugiabučių namų šildymu.

Tą turėtų žinoti visų pirma tie žurnalistai, kurie drįsta apie jį rašyti.

Tą turėtų žinoti savivaldybių administracijos,  tą turėtų žinoti ir ne kurie šilumos tiekėjų atstovai, viešoje erdvėje postringaujantis šio, „mistinio sezono“ tema ....

Niekas kitas, o patys daugiabučių namų butų savininkai turėtų rūpintis ir savo būsto šildymu ir jo tinkama priežiūra.

Apie ką galima būtų diskutuoti viešoje erdvėje, tai apie karšto vandens ruošimą vasarą, apie vasarą kaistančius vonios šildytuvus – gyvatukus.

Liūdno vaizdo energetikos ministro A. Sekmoko laikais viceministras  K. Žilėnas buvo pradėjęs, kaip sakoma, gvildenti karšto vandens ruošimo ne šildymo sezono metu problemą – šiam laikotarpiui nutraukti šilumos tiekimą, o karštą vandenį ruošti elektros pagalba individualiuose butų šildytuvuose.

Kai kam tokia idėja gali atrodyti nereali.

Didmiesčiuose sutikime, kad taip, betgi Vilniaus rajono miesteliuose ji  jau senai realizuota už  ES lėšas miestelių gyventojus  aprūpinus karšto vandens šildytuvais.

O kas žino, gal ir didmiesčių gyventojai sutiktų su tokiomis sąlygomis, nes pastaruoju laiku gauname nemažai skambučių, kada žmonės pasiskaičiuoja, kad jiems neapsimoka naudoti pastato šilumos punkte ruošiamą karštą vandenį.

Kad dabartinei valdžiai šį problema nerūpi,  dar ne viskas tuo pasakyta.


Greitai pradės veikti SGD terminalas ......  todėl gamtinių dujų vartojimas tenai, kur jų daugiausia suvartojama,  negali sumažėti .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą