2014 m. balandžio 8 d., antradienis

Ar daug dar nebrendylų liko prie valdžios vairo ???


  "Žinių radijas", laida „Ar dar daug durnių liko prie vairo“ ??
.
Laidą veda Raigardas Musnickas,  dalyvauja Valdas Vilūnas, laidos „Keliai mašinos žmonės“  vedėjas; Darius Jonušis, BMW vairavimo akademijos instruktorius; Valdas Burnys, grupės „Išjunk šviesą“ lyderis.
.
Bendra nuomonė – padidėjęs nesaugumas keliuose.
.
Apsistoja  ties miestams itin aktualia problema – transporto kamščiais, ypatingai ties sankryžomis.
.
Darius Jonušis piktinasi  - „Pažiūrėkite iš ko susidaro kamščiai. Jeigu žmonės nesugeba pajudėti laiku ... susidaro trijų, keturių, penkių automobilių tarpai .....“ 
.
Kitas laidos dalyvis priduria, kad „net tokioj šaly kaip Malaizija yra dubliuojantys šviesoforai ir užsidegus geltonai šviesai visi kartu pradeda važiuoti ...visi ....  Ne pirmas ... antras ... trečias ....o visi vienu metu ....
Įsivaizduokite kokie tenai transporto srautai ... ir tai visi pravažiuoja fantastiškai ....
O pas mus ... reiškia ... vienas pravažiuoja ...antras galvoja ar jau važiuoti ... trečias kalba telefonu ... ketvirtas nosį krapšto ... penktas nervuojasi, kai  jį aplenkia,  užlenda į priekį ....
Tada būna toks nervingas stresas .... „
 .
Taigi problema aprašyta ganėtinai vaizdžiai ir ji neabejotinai žinoma ir Susisiekimo ministerijai, ir pavyzdžiui Vilniaus savivaldybei,  kuri atseit rūpinasi sostinės  transporto problemomis,  kuriai dar pernai metais buvo pasiūlyta šią problemą spręsti inicijuojant atitinkamus Kelių eismo taisyklių pakeitimus.
.
Deja atsakymo iki šiol nėra ....
 .
Betgi dar yra Susisiekimo ministerija,  kuri  turėtų formuoti  valstybės politiką  transporto sistemos funkcionavimo srityje ir dalyvauti  SKATINANT DARNŲ JUDUMĄ.
 .
Todėl dar 2013 metais jai buvo nusiųstas sekančio turinio laiškas:
 .
Susisiekimo ministerijai                      2013-02-16   
 .
DĖL   AUTOTRANSPORTO VAIRAVIMO KOLONOJE
  .
   Valstybės įmonė Regitra pranešė, kad „nuo 2014-ųjų Lietuvos keliuose įsigalios nauji standartai – ekologiškas vairavimas“, kad Skandinavijoje toks vairavimas ne naujiena jau dešimt metų .....!!!!!
.
 Betgi   ar taip,   atsiprašant, pavadintas  vairavimas naujiena Lietuvoje ???
.
 Kodėl „atsiprašant“ ???
.
 Todėl kad tokį, kaip aprašytas Priede 1 vairavimą labiau tiktų vadinti sveiko proto logiką atitinkančiu vairavimu.
.
  Subalansuotos psichikos vairuotojas tikrai nelėks, kaip patrakęs,  prie sankryžos, matydamas, kad joje dega raudonas šviesoforo signalas, ir prilėkęs staigiai nestabdys, o  privažiuos ramiai, o po to nepavėluos pajudėti iš vietos.
.
  Mes domėjomės, ar, ruošiant naujus vairuotojus, jiems suteikiami įgūdžiai važiuoti kolonoje.
.
 Automokyklos patikino, kad taip, tačiau jų buvę mokiniai jiems teigia, kad, pakliuvus į realią aplinką, gautas žinios greit pamirštamos ....
.
  O  kaip gi natūroje vyksta važiavimas kolona ???
.
 Vilniuje važiuoti  60 km/val. greičiu ten, kur leidžiama 50 km/val.,  faktiškai yra eismo kolonoje trikdymas....
.
  Ir, netgi važiuojant kolonos diktuojamu greičiu , vis tiek atsiranda pakankamai „nardytojų“ ...
.
 Taigi sumoje, mokymas mokymu, ir  gerai, kad moko, tačiau kas iš to, nes matome, kaip gi vyksta eismas, ir ar kas nors jį realiai kontroliuoja........
.
 Vienkart tenka pripažinti, kad įvertinus tai, kad policija iš esmės eismo kontrolės nevykdo, padėtis yra patenkinama.
.
 Ir tol, kol valdžia   tokioje padėtyje sąmoningai laikys Policiją, taip ir bus.
.
  Tačiau kai ką galima nuveikti ir esamoje situacijoje.
.
 Tai  autotransporto priemonių  tinkamas judėjimas kolonoje,  kas tikrai kokia 30 procentų padidintų gatvių  pralaidumą.
.
  O kas piko metu pavyzdžiu dedasi Vilniuje  aiškinti nereikia ........
.
  Ir kaip tai derinasi ir derinsis  ir su ekologiniu vairavimu, ir su naujais standartais, akivaizdu ...........
.
  Deja  Kelių eismo taisyklėse mums nepavyko aptikti nieko konkretaus šia tema.
.
  Pėstiesiems nustatyta tvarka kaip elgti kolonoje, o vairuotojams  ne ..............
.
  Todėl  Kelių eismo taisyklėse     būtina nustatyti reikalavimus transporto vairuotojams, kaip  jie turi elgtis važiuodami kolona.
.
  O Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyti  realias, veiksmingas baudas už šių reikalavimų nevykdymą.
.
  Tai nustačius,  orientuoti Policiją į pastovią eismo kolonoje reikalavimų vykdymo kontrolę.
.
  Todėl viešojo intereso gynimo tikslu prašome tai ir inicijuoti.
 .
Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                          Antanas Miškinis      
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Į tai sekė ministerijos atsakymas (1 failas), kad jos „nuomone dalyvavimas  didelio intensyvumo eisme (didmiestyje) neturėtų būti tapatinamas su važiavimu kolonoje.
Transporto priemonių kolona yra organizuotas darinys, važiuojantis tuo pačiu maršrutu ir greičiu, o intensyviame miesto eisme kiekvienos priemonės vairuotojas dalyvauja eisme atskirai, skirtingu greičiu, rėžimu, maršrutu ir pan.“
 .
Kas jau taip, tai taip, yra kaip yra ... kaip ir sakė laidos dalyvis .... „vienas pravažiuoja ...antras galvoja ar jau važiuoti ... trečias kalba telefonu ... ketvirtas nosį krapšto ... penktas nervuojasi, kai  jį aplenkia,  užlenda į priekį ....“ ir visam tam bedlamui abejingai pritaria Susisiekimo ministerija ...
 .
   Betgi viename  ES dokumente randame, kad judumas mieste daro didelį poveikį vietos ir regionų ekonomikai, kad yra apskaičiuota, kad, pavyzdžiui, SPŪSTYS KAINUOJA APIE 100 MLRD. EURŲ PER METUS.
.
 Taigi štai  taip Susisiekimo ministerija  „ dalyvauja   SKATINANT DARNŲ JUDUMĄ .......“
 .
Laiškas baigiamas tuo, kad ministerija mano, kad teisinis reglamentavimas aiškus ir pakankamas ....
.
Laišką pasirašo Susisiekimo  viceministras Vladislav Kondratovič .....
 .
 Tokiu būdu, atsišaukiant į laidos pavadinimą „„Ar dar daug durnių liko prie vairo“ tenka problemą apibendrinti taip  – „ Ar dar daug nebrendylų liko prie valdžios vairo...“.
 .
O jeigu kas nors šią nuomonę paneigs, būsime už tai dėkingi.

Susisiekimo ministras yra viešai klausiamas, ar jis pritaria viceministro nuomonei:
- kad ministerijos darnus transporto JUDUMAS visiškai nedomina,
- kad nereikalinga tobulinti teisės aktus jo skatinimo tikslu.
 .
Ir dar klausimas ar ministrą domina  Malaizijos patirtis, kaip autotransportas  pervažiuoja  sankryžas ir juda sraute.
************************************************************************************** 

 .Priedas 1

 NUO 2014-ŲJŲ LIETUVOS KELIUOSE ĮSIGALIOS NAUJI STANDARTAI – EKOLOGIŠKAS VAIRAVIMAS

Daugelyje Europos Sąjungos šalių ekonomiškas arba kitaip dar vadinamas ekologiškas vairavimas jau ne naujiena daugiau kaip dešimtmetį.

Nuo šių metų gruodžio 31 d. bus tikrinamos ir vairuotojų, laikančių egzaminus valstybės įmonėje „Regitra“, teorinės ekologiško vairavimo žinios ir praktiniai įgūdžiai.

ES direktyvos reikalavimai važiuoti taupiai ir saugiai

2012 m. lapkritį Europos Komisijai patvirtinus direktyvos dėl vairuotojų pažymėjimų išdavimo pakeitimus (Komisijos direktyva 2012/36/ES 2012 11 19) buvo papildyti vairavimo egzamino vertinimo reikalavimai, susiję su ekologišku vairavimu.

Direktyva nurodo, kad egzaminą laikantys vairuotojai turi važiuoti taip, kad būtų užtikrinta sauga, mažinamas degalų naudojimas ir išmetamųjų teršalų kiekis įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę, prireikus perjungiant pavaras.

Dokumente taip pat apibrėžiama, jog egzamino vertintojas turi stebėti, ar vairuotojai, važiuodami saugiai ir taupiai, atsižvelgia į sūkių skaičių per minutę ir atitinkamai perjungia pavaras, stabdo ir didina greitį.

„Regitra“ ir vairavimo mokymo įstaigos per šiuos metus turi pasiruošti naujovėms. Mes koreguosime vairuotojų egzaminų vertinimo kriterijus, turime papildyti teorijos egzamino klausimyną, taip pat daugiau nei šimtui egzaminuotojų surengti praktinius ir teorinius mokymus,“ – apie pasirengimą pasakoja „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Vairavimo egzamino metu bus kreipiamas dėmesys į tai, ar egzaminuojamasis sugeba pademonstruoti ekologiško vairavimo techniką ir įgūdžius.

Pirmoji pavara, kaip moko ekonomiško vairavimo mokykla, automobilis turi tik pajudėti iš vietos, o, pasiekus 10 km/h greitį, turėtų būti perjungiama antroji pavara, kuria automobilis įsibėgėti turėtų ne daugiau kaip iki 20 km/h.

 Automobiliui pasiekus 50 – 60 km/h greitį, rekomenduojama perjungti jau penktąją pavarą, jei tai leidžia automobilio techninės charakteristikos.

Nuo kitų metų vairuotojams, laikantiems teorijos egzaminą, taip pat teks atsakyti į klausimus apie ekonomišką vairavimą. Planuojama, kad egzamino klausimyne šia tema bus apie 3-5 klausimus.

Ekologiškas vairavimas. Kas tai?

Ekonomiškas arba ekologiškas vairavimas – tai modernus vairavimo būdas, kurio  pradininkais laikomi skandinavai. Jo pagrindiniai principai – važiuoti ir taupiai, ir saugiai, tausojant automobilį, degalus, o tuo pačiu mažiau kenkiant aplinkai ir sveikatai,“ –  sako S. Šuminas.

Pasak specialisto, yra keletas, taip vadinamų „auksinių“ ekologiško vairavimo taisyklių.

Pirmiausia,  tai gebėti numatyti eismo srautą ir prie jo prisitaikyti, vengiant bereikalingo stabdymo ir greitėjimo.

Kiti svarbūs faktoriai – tai pastovaus greičio pasirinkimas naudojant maksimaliai aukštą pavarą, oro slėgio patikrinimas padangose bent kartą per mėnesį ar prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.

Norint sutaupyti kuro, reikia sugebėti maksimaliai išnaudoti kinetinę energiją.

„Išties, eisme pasitaiko situacijų kai reikia staiga padidinti greitį, kad būtų išvengta pavojaus.

Tokiais atvejais galioja taisyklė – saugumas pirmiausia.

Net ir po staigaus įsibėgėjimo galima šiek tiek sumažinti kuro sąnaudas perjungiant aukštesnę pavarą ar vieną pavarą praleisti, pavyzdžiui, po trečios –  jungti penktą,“ –  pataria S. Šuminas.

Ar vairuoja ekonomiškai, gali nesunkiai įvertinti kiekvienas vairuotojas, palyginęs realias sunaudojamo kuro sąnaudas su automobilio gamintojo nurodytomis vidutinėmis kuro sąnaudomis.

Jei realios degalų sąnaudos viršija nurodytas gamintojo, reiškia, kad dėl to gali būti kalti ir automobilio vairuotojo vairavimo įpročiai.
 *************************************************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą