2014 m. balandžio 28 d., pirmadienis

Kas geriau – laisvam pasirinkimui .....   

   2014.03.11    Valstybės saugumo departamentui  buvo nusiųstas laiškas    kuriame , Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,  buvo  prašoma   informacijos ar  vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMU    Vyriausybės įsteigtas Strateginių tyrimų ir analizės centras  pagal savo kompetenciją teikia    Departamentui atitinkamus pasiūlymus.


    Valstybės saugumo departamento  direktorius informavo, kad Departamentas savo veikloje vadovaujasi LR Žvalgybos įstatymo nuostatomis ir informaciją teikia tik minėto įstatymo 18 straipsnyje nustatytiems subjektams.

     Betgi LR Žvalgybos įstatymo 18 straipsnis atrodo taip:  18 straipsnis. Žvalgybos informacijos teikimas,   ir  tikrai neabejotinai  reikia tikrai labai didelės fantazijos, kad prašomą informaciją priskirti žvalgybinei.

   Todėl buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją su prašymu paprotinti Valstybės saugumo departamentą pateikti prašomą informaciją.

    Deja Vyriausioji  administracinių ginčų komisija   atsisakė paprotinti Valstybės saugumo departamentą, nes ji  „neturinti  įgaliojimų pasisakyti dėl to, kad tokia informacija dėl jos specifikos, teiktina pareiškėjui apskritai, nes diskrecija apsispręsti ir žinoti apie prašomos informacijos reikšmingumą, yra suteikta skundžiamai institucijai ir tai, kad ši institucija nurodė netinkamą informacijos teikimo atsisakymo pagrindą, jai šios diskrecijos neatima“.


  Betgi visa šios istorijos tragikomiškumo esmė glūdi tame, kad Vyriausybės įsteigto Strateginių tyrimų ir analizės centro NĖRA ...........

   Taigi išeitų, kad  Valstybės saugumo departamentas šį faktą laiko žvalgybine informacija .....

   Todėl apie kokį nors svarbesnį Valstybės saugumo departamento indėlį į šalies saugumą, vadovaujantis sveiko proto logika, geriau jau nekalbėti, ką beje rodo ir Departamento  darbo metinė ataskaita ....


O tas faktas,  kad valstybinio  Strateginių tyrimų ir analizės centro nėra, akivaizdžiai rodo:

Ø  arba kad  valdžiai iš esmės nerūpi šalies augumas,

Ø  arba kad ji yra valdoma išorės jėgų.Kas geriau – laisvam pasirinkimui .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą