2014 m. balandžio 6 d., sekmadienis

Tikslas yra sunaikinti privatų verslą energetikoje, kaip kad bolševikai savo laiku sunaikino valstiečius kaip klasę .....
Tačiau labiau nei ginčai su „Gazpromu" šalį alina vietinių energetinių oligarchų apetitai – pareiškė Prezidentė  savo metiniame pareiškime:

Šiandien korupciniai sandoriai driekiasi nuo statytinių Energetikos ir Aplinkos ministerijose, savivaldybėse iki daugiabučių namų bendrijose.

Buvęs rubikoninis  ikoras tapo grobuonimi, užvaldžiusiu savivaldybių komunalinį ūkį nuo atliekų surinkimo iki vandens ir šilumos tiekimo.

Šis darinys, su nuolat besisukančiais skaitliukais, apiplėšinėja šalies žmones ne ką mažiau nei „Gazpromas", kuriam jau permokėjome 5 milijardus litų.

 Pažabojusi interesų grupių piktnaudžiavimą energetikos sektoriuje, kuriame sukasi 12 milijardų litų, Lietuva taptų konkurencinga ir klestinčia Europos valstybe.

 Ryžtinga valstybės politika reikalinga ne tik dėl atominės ar skalūninės energetikos ateities, bet ir dėl šilumos sektoriaus.

Nors atsirado pirmieji nepriklausomi šilumos gamintojai, išskaidytas šilumos ir kitų komunalinių paslaugų teikimas, sustabdyta monopolininkų ir jiems atidirbinėjančių namų administratorių savivalė, penkerių metų pastangos sumažinti šilumos ir komunalinių paslaugų kainas vis dar nepakankamos.

Kai kuriuose regionuose ne savivaldybė valdo šilumos tiekėjus, o šilumos oligarchai diktuoja sąlygas vietos valdžiai ir gyventojams.

Todėl labai rimtai svarstytinas dalies šilumos ūkio didžiuosiuose miestuose perėmimas valstybės žinion.

 Pagaliau turi atsirasti ir viena bendra šilumos ūkio programa valstybėje.

Padėti Lietuvai sustiprėti ekonomiškai ir apsiginti nuo grobstytojų - mūsų visų bendras reikalas.
**********************************************************

„ Padėti Lietuvai sustiprėti ekonomiškai ir apsiginti nuo grobstytojų - mūsų visų bendras reikalas“ – reikalas reikalu, suprask, rinkite mane Prezidente, padėkite Lietuvai .....

Tiktai geras klausimas, kaip Prezidentė supranta „Lietuvą“ ir kas iš tikro tie „grobstytojai“ ???

Jeigu Prezidentė Lietuvai priskiria ir šilumos vartotojus, tai  kas gi  tada yra jų lėšų „grobstytojas“,    nes tai  jos patarėjai inicijavo „Konkurenciją karšto vandens tiekime“, kurios iš viso nėra ir negali būti, o vartotojams už neteikiamą paslaugą tai atsieina ~ po 3 litus už kubą karšto vandens, kurį jie patys, pasisamdę šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus  sau pasiruošia .....

Ir kas gi inicijavo „Konkurenciją šilumos gamyboje“, kuri skirta „nepriklausomų“, „nereguliuojamų“ šilumos gamintojų viršpelniams kaupti, kas gi pasirašė atvirai korupcinį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą tam sudarantį sąlygas ??

Todėl gal kas  paneigs, kad „grobstytojas“ pačia pačia plačiąja prasme  yra visai visai kitur .....   ???

     Štai Prezidentė teigia, kad „pažabojusi interesų grupių piktnaudžiavimą energetikos sektoriuje, kuriame sukasi 12 milijardų litų, Lietuva taptų konkurencinga ir klestinčia Europos valstybe“.

Betgi energetikos sektorius yra valstybės valdomas.

Kuris  valdomas per valstybinį kainų reguliavimą, kuris   dar ir tiesiogiai.

Betgi valstybinį energetikos  kainų reguliavimą ir jos veiklos kontrolę vykdo Prezidentei paklusni   VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA .......

  Tai kokio dar „pažabojimo“  Prezidentei reikia, jeigu per visą jos prezidentavimo laikotarpį  jai paklusni teisėsauga ir spectarnybos taip ir nesugebėjo sukurpti nė vienos bylos tiems „plėšikams ir grobuonims“ ....?????

O kur dar plius   Prezidentės valdomas Seimas ir Vyriausybė .... įstatymus leidžianti  ir juos vykdanti valdžios ....

Tai kokio  darpažabojimo“  „tam dariniui, kuris apiplėšinėja žmones“  dar reikia ???

 Taigi akivaizdu, kad esmė slypi ne tame, kad būtina apginti vartotojų  ar valstybės interesus.

Tikslas yra paimti visą  šalies energetiką į valdžios (nepainioti valstybės su valdžia) rankas.

Jeigu politinė valdžia jau atsidūrė vienose rankose,  tai  visiškai natūralus yra  jos siekis, kad vienose rankose būtų  ir šalies ekonomikos pagrindas – energetika.

   Aukštosios partinės mokyklos eksdėstytojai tikrai  yra unikali proga pritaikyti savo žinias praktikoje ....   sunaikinti privatų verslą energetikoje taip, kaip   bolševikai savo laiku naikino valstiečius kaip klasę ..... 

   Na, o jei  Prezidentei tikrai būtų reikalingi  12 milijardų, kad „Lietuva sustiprėtų ekonomiškai“, tai jie  yra išvagiami per viešuosius pirkimus.

   Ir ką  gi nuveikė Prezidentė šioje srityje ???

NIEKO ...... nes tikslas yra visai kitas, jis, kaip sakoma, pateisina priemones ...

   Sumoje iš metinio pranešimo yra   akivaizdu, kad Aukštosios partinės mokyklos eksdėstytoja yra gerai  įvaldžiusi  marksistinę manipuliavimo liaudimi teoriją ir praktiką.

Kad tinkamai valdyti   liaudį, reikalinga ją įtikinti turint bent  du didžiausius   priešus, kaltus dėl jos visų bėdų:

Vidinį – šilumos tiekėjus, „icorus – rubikonus“ ...

Išorinį – Rusiją .....

Todėl ir yra, kaip yra ...  Prezidento  krėslas sekantiems  5 metams užtikrintas ......


Nebent įvyktų kas nors panašaus į stebuklą .... liaudis praregėtų ......
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą