2014 m. balandžio 7 d., pirmadienis

Jeigu jau taip nurodė iš paties valdžios Olimpo .... tai kur jau besidėsi .......IŠ SEIMO – SKRIAUDA ŠILUMOS VARTOTOJAMS-  „Kauno dienoje“ rašo  Virginija Spurytė.
  
Rašo apie tai, kad didžiųjų Lietuvos miestų daugiabučių namų šilumos vartotojams Seimo opozicija trukdo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais  išsirinkti  šilumos tiekėjus.

  Savo nuomones šiuo klausimu išsako Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis ir jų teisininkas  Algirdas Glodenis.

A. Glodenis atkreipia dėmesį,  kad siūlomuose Šilumos ūkio įstatymo pakeitimuose yra viena naujovė, kuri, jo nuomone, gali būti itin palanki daugiabučių namų savininkams.

Jo nuomone yra itin naudinga Šilumos ūkio įstatymo pakeitimuose   nustatyti,  kad namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai turi skaičiuoti santykinius namo šilumos suvartojimo rodiklius.

Jų skaičiavimo metodiką  turėtų nustatyti Valstybinė kainų ir energetikos komisija.

Šie  rodikliai daugiabučio namo savininkams   leistų sužinoti, ar jų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos  prižiūrėtojas dirba efektyviai, ar pastatas šilumos suvartojama ne per daug.

Jei  dirbama netinkamai, tada galima būtų prižiūrėtoją atleisti - mano  A. Glodenis.

 Tarkime, kad ši naujovė bus įteisinta ir tada klausimas – o kas toliau ?

Toliau Kainų komisija bandys sukurpti tų rodiklių tą skaičiavimo Metodiką.

Tarkime, kad  kokiu tai būdu ji tą metodiką sukurps pati, ar už kokius pora šimtų tūkstančių litų ją nusipirks per viešuosius pirkimus.

Tada Komisija bus paprašyta atlikti tų rodiklių   paskaičiavimą konkrečiam daugiabučiui namui.

Tarkime, kad ši procedūra kokiu tai būdu pavyks ir kažką tai parodys.

Toliau tada reikės nustatyti, kiek gi atsieina šis „malonumas“, nustatyti viršutinę jo kainos ribą.

Įtraukti šį „malonumą“  į daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros mokestį negalima, nes iš esmės tai nebūdinga  šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui veika.

Tokius paskaičiavimus turėtų  atlikti daugiabučio namo atsakingas už šilumos  ūkį.

Iš esmės tai  yra atskira, nepriklausoma  paslauga, kuri gali   būti perkama konkurso tvarka.

Tarkime viskas sutvarkyta,   tada klausimas kas jais tais paskaičiavimais  naudosis ?

Tikėtina, kad būsto rūmų teisininkas, vienkart daugiabučio namo bendrijos pirmininkas,  tikrai šiais paskaičiavimais naudotųsi.

Betgi didesnę dalį daugiabučių namų administruoja savivaldybės paskirti administratoriai, dažniausiai patys ir būdami daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais ...

Jeigu jiems tikrai rūpėtų jų administruojamų daugiabučių namų šilumos sunaudojimas, visų pirma jie užtaisytų jų rūsių langus, įsigytų teisę nuotoliniu būdu valdyti šilumos punktus, kontroliuoti jų darbą, įsigytų termovizorius.

Taigi iš esmės idėja gera, o,  kaip sakoma, idėjos valdo pasaulį ....

Tačiau kada idėjos nusileidžia ant žemės, tada dažniausia   pasirodo, kad jos yra numirusios ........

Todėl jeigu ponas Algirdas tikrai nori padėti visiems šilumos vartotojams, jis turėtų VISŲ PIRMA PAKEISTI SAVO NUOMONĘ, KAD UŽ NETEIKIAMĄ KARŠTO VANDENS TIEKIMO PASLAUGĄ YRA PRIVALOMA MOKĖTI ..

Beje yra sakoma, kad kiekvieną kiekvieno nuomonę reikia gerbti.

Mes taip ir darome, gerbiame pono Algirdo nuomonę, kad UŽ NETEIKIAMĄ PASLAUGĄ PRIVALOMA  MOKĖTI .....

Ir dargi jam padedame, pridėdami, jeigu jau taip nurodė iš paties  valdžios Olimpo .... tai kur jau besidėsi .......


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą