2014 m. balandžio 5 d., šeštadienis

Valstybės saugumo departamento direktorius LR Žvalgybos įstatymu prisidengė kaip kiškis kopūsto lapu ...

.
2014.03.11    Valstybės saugumo departamentui  buvo nusiųstas laiškas „DĖL  VYRIAUSYBĖS ĮSTEIGTO STRATEGINIŲ TYRIMŲ IR ANALIZĖS CENTRO“:
 .
 . LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS nustato:
 .   Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.
 .   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašome sekančios informacijos:
 .
Ar šis Centras pagal savo kompetenciją teikia atitinkamus pasiūlymus.
 .
Kada gautas paskutinis jo pasiūlymas.
 .
 .   Savaime suprantama, kad ant Visuomenės informavimo įstatymo, departamentas, kaip sakoma, dėjo ........ ir  į laišką atsakė tik 2014 04 03 .....
 .

  Departamento direktorius informavo, kad savo veikloje vadovaujasi LR Žvalgybos įstatymo nuostatomis ir informaciją teikia tik minėto įstatymo 18 straipsnyje nustatytiems subjektams.
 .
Betgi LR Žvalgybos įstatymo 18 straipsnis atrodo taip:  18 straipsnis. Žvalgybos informacijos teikimas
 .
 .Taigi atsakė ne bet kaip, o, kaip sakoma, kaip kiškis prisidengė kopūsto lapu - Žvalgybos įstatymu, nes  reikia tikrai labai didelės fantazijos, kad prašomą informaciją priskirti žvalgybinei.
 .
O gal tai    gilios institucijos  prostracijos pasekmės ....
 .
Tokios mintys peršasi  skaitant Valstybės saugumo departamento ataskaitą – „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“, kurią, kas paneigs, verta pavadinti ne kaip kitaip, kaip  skiedalu.
 .
  Iš jo galima suprasti, kad viena iš didžiausia grėsmių šaliai yra Mindaugas Gervaldas ir raudonos vėliavos su jogailaičių kryžiais ..............
 .
O apie KGB paliktus agentus ypatingam laikotarpiui, apie KGB paliktus  archyvinius agentus, apie Rusijos įtakos agentus – kaip sakoma, nė mur ...mur ... , lygtai jų iš vis nebuvo .... lygtai  jų veikla yra niekinė ....
 .
. Betgi jie buvo, jie liko, jie veikia ... ir būtent jie yra didžiausia grėsmė 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą