2013 m. gruodžio 29 d., sekmadienis

Sakmė apie Fortum LietuvojeŠildymo sezonas - puikus metas pasipelnyti -  rašo Vakarų ekspresas.

Straipsnį iššaukė tai, kad „nepriklausomas nereguliuojamas šilumos tiekėjas“  „Fortum Klaipėda“ lapkritį parduodamos šilumos kainą padidino net du kartus ...

 Ir, kaip liaudis sako, įkask tu jam į kulną ...

O įkasti vis tik reikėtų ..... tiktai klausimas, KAM ???

 Klaipėdos savivaldybės administracijos nuomone yra akivaizdu, kad nepriklausomi šilumos gamintojai naudojasi netobula įstatymine baze.

Kas taip, tai taip, tiktai  kokie gi jie būtų verslininkai, jeigu nepakeltų pinigų, kurie jiems viliojasi po kojomis ...

O gal ne voliojasi, o gal tiesiog pinigai tikslingai yra  pamesti jiems po kojomis ...

Na ir kas gali paneigti, kad tokiu būtent tikslu Seimui jo Ekonomikos komiteto ir buvo pateiktas tvirtinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas:

Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir kitiems šilumos tiekėjams,   jei nepriklausomas šilumos gamintojas    centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

Nes  akivaizdu, kad, vadovaujantis sveiko proto logika, kad užtikrinti konkurenciją šilumos gamyboje visiems jos gamintojams sąlygos turi būti vienodos.

Todėl ir akivaizdu, kad tokia Šilumos ūkio įstatymo nuostata yra   korupcinė –  būtent korupcinė, o ne galimai korupcinė.

O skaičius 1/3 metinio šilumos kiekio yra žiauriai ir įžūliai korupcinis ...

Kaip sakoma-  teisėta, bet korupcinė Šilumos ūkio įstatymo nuostata, leidžianti gauti viršpelnius tam tikrai  šilumos gamintojų grupei ....

Pažymėtina, kad tokią Šilumos ūkio įstatymo nuostatą nedvejodama pasirašė Prezidentė ....

Pažymėtina, bet ne stebėtina, vertinant Prezidentūros išskirtinį teigiamą dėmesį suomiškam  Fortum, kurio veikla veda į Rusiją ....

Juo labiau vertinat  Prezidentūros išskirtinę neigiamą poziciją atžvilgiu prancūziško kapitalo dalyvavimą  šilumos gamyboje Vilniuje ....

Akivaizdu, kad šilumos vartotojų interesai šioje vietoje, kaip sakoma, YRA NULIO VIETOJE...
.
O kaip gi su Fortum Vilniuje ???

 Lapkričio mėnesį   Vilniaus miesto Lazdynų  ir Panerių seniūnijose „Fortum Heat Lietuva“ ir „Sweco Lietuva“ atstovai susitiko su Vilniaus gyventojais.

Susitikimų metu buvo pristatytas kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.

Apie šiuos susitikimus, kuriuose gyventojai prieštaravo jėgainės statybai, rašė žiniasklaida.

Tačiau žiniasklaida nepasigilino ar ta SPAV ataskaita yra teisėta.

Kaip rašo Vilniaus savivaldybė:

Plėtros plano projekte  bei SPAV ataskaitoje pateikta informacija yra melaginga.

SPAV ataskaitos 52 psl.    yra melagingai nurodoma, kad Plėtros planas parengtas pagal Savivaldybės išduotas plėtos plano sąlygas.

Konstatuotina, jog Plėtros plano projektas bei SPAV ataskaita parengti nesilaikant teisės aktų reikalavimų – negavus plėtros sąlygų iš Vilniaus savivaldybės, taikant netinkamą vertinimo metodą bei  tinkamai neįvertinant visų reikšmingų aplinkybių, todėl, siekiant išvengti teisminių ginčų, Savivaldybė rekomenduoja vykdomas procedūras nutraukti.


 Vienkart pažymėtina, kad Fortum Vilniaus savivaldybei   nepateikė oficialių dokumentų, patvirtinančių Bendrovės  nuosavybės ar kito pobūdžio daiktines (ar) turtines teises į nurodomas teritorijas jėgainei statyti.

Kadangi  UAB „Regioninė  komunalinių atliekų  deginimo gamykla“   jėgainės statyba numatyta NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANE,   Energetikos ministerija,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms  nustatytais terminiais,  2013 12 10 buvo paprašyta informacijos:

Kodėl ministerija nepateikė UAB Fortum Heat Lietuva šios esminės, ministerijai pagal savo kompetenciją privalomos teikti,    informacijos.

   Kadangi   Vyriausybė yra    „Pavedusi  Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano vykdymą ir kasmetinį jo tikslinimą“, o   jau metai laiko, kaip    Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planas nepatikslintas, neparengtas naujas 2013 – 2017 metų Planas, todėl ryšium su tuo, tais pačiais terminais,  Energetikos ministerija buvo paprašyta informacijos, kodėl metai laiko nepatikslintas šis Planas,   neparengtas  naujas 2013- 2017 metų Planas:

Ar ministerija yra parengusi atitinkamus projektus ir pateikusi Vyriausybei.

Jeigu taip, tada prašome jų kopijų.

Jeigu ne, tada prašome nurodyti priežastis.


  Atsakymo, kuris turėjo būti pateiktas ilgiausia  per dvi dienas,  iki šiol negauta ...

  Bet argi tai gali nustebinti, kada  Premjeras taip pasitiki Energetikos ministru diplomatu ......... o Prezidentė taip pasitiki savo patarėjais  ...... o  liaudis taip pasitiki Prezidente ...

Todėl ir yra taip, kaip yra......

Didžiausias gyvenimo stebuklas ........

   
Arūnas Dumalakas 2013-12-28  www.lrytas straipsnyje „Namų nešildo jau ketvirtus metus“
 aprašo, kaip viena pensininkė, gyvenanti    47 kvadratinių metrų bute, jo nešildo jau  ketvirtus metus ir tai ji vadina didžiausiu savo gyvenimo stebuklu.

Ir,  kaip rašo straipsnio autorius,  ji tuo įrodo, kad savo gyvenimą galimą puikiai susitvarkyti .....

Ji  gyvena     firmos „Hanner“ pastatytame daugiabučiame name, kuris, kaip teigia šios firmos vadovas, panašus į termosą ..... 

Manyti, kad, kaip teigia vienas iš šio straipsnio komentatorių, kad jo autorius ar tai „padaugino“ ar „nusikliedėjo“ visiškai neatitiktų sveiko proto logikos.

Beje iš straipsnio sakinio, kad pensininkei   pasisekė, kad jos butas yra namo viduryje, galima padaryti išvadą, kad ponas Arūnas  suvokia kame tas „stebuklas gyventi nešildant buto“ slypi.   

Tai yra tiesiog statybininkų firmą reklamuojantis straipsnis ir galima sutikti, kad ši firma stato kokybiškus namus.

Tačiau kas liečia „stebuklą, kuris apšildo pensininkės  butą“ tai iš esmės stebuklas yra kiti namo savininkai, kurie teikia tokią „labdarą“ šiai stebukladarei ....

Kas tikrai džiugina, tai gausūs ir sveiko proto logiką atitinkantys straipsnio komentarai (kalba netaisyta).

Ø  Todėl babulka turi labai pažangią šildymo sistemą per sienas, tik tą šilumą vagia iš kaimynų.  PS turint buto brėžinius ir žinant sienų  storį nesunkiai galima paskaičiuoti pavogtos šilumos kiekį“.Ø  „Oi nejuokinkit net apsiverkiau tiesiog amžinas variklis . „Ø  „Įsivaizduokit, jei turite mažų vaikų, o aplink gyvena vien bobutės ...“Ø  „Gana aiškus faktas, šildo kaimynai,  turiu pažystamų, kurie ir gi panašiai gyvena“

Ø  Sena gudri kikimara.

2013 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

Kas Kainų komisijai svarbiau - šilumos vartotojų interesai, ar „nepriklausomo nereguliuojamo šilumos gamintojo“ viršpelniai ???

                                                                   

Yra toks šalyje  „nepriklausomas šilumos gamintojas“ plačiai žinomas Fortum Klaipėda, kurio jėgainės atidarymą  savo apsilankymu pagerbė net du prezidentai: Lietuvos ir Suomijos

Pasak šalies vadovės, Fortum Klaipėda patenkins 40 procentų Klaipėdos šilumos poreikio !!!!!!

Taigi tas Fortum‘as, kurio „stogas“ ( kaip teigia žiniasklaida)  randasi Prezidentūroje,   iki lapkričio 22 dienos  pagamino 29,2 procentus viso sistemos šilumos kiekio.

O Kainų komisijos posėdis  vyks šiandien,  gruodžio 23 dieną.

Taigi jeigu Kainų komisija norėjo, ji  būtų užklaususi ne Fortum Klaipėda, o Klaipėdos energiją, kiek gi procentų viso sistemos šilumos kiekio sudaro Fortum Klaipėda parduota šiluma  gruodžio 22 dienai ir 23 dienos rytą būtų gavusi informaciją, kad daugiau kaip 1/3.

 Ir  tada  šiandien Fortum Klaipėda, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu  turėtų būti  pripažinta reguliuojamu šilumos gamintoju, kas tolygu viršpelnių netekimui ...

Tuo tarpu Kainų komisija aimanuoja, kad „nėra duomenų, kuriais būtų galima įvertinti ar Fortum Klaipėda gamina daugiai kaip 1/3 sistemos šilumos kiekio“.

  Kad „duomenų nėra“ galima sutikti, kaip ir su tuo kad, jų ir  taip ir nebus, jeigu, kaip sakoma, „garbus Komisijos olimpas lauks kol kepti karveliai jam ant stalo pradės iš giedro dangaus kristi.....“

  O kaip gi tada  šilumos vartotojų interesai, kaip gi Prezidentūros išreklamuota „konkurencija šilumos gamyboje“ ??

 Jeigu šiai dienai Kainų komisijai kiek šilumos pardavė  Fortum Klaipėda „duomenų nėra“, tai po švenčių pirmą dieną   Klaipėdos energija  gali juos pateikti, jeigu ji  tik to bus paprašyta.

O jeigu Komisija, kuri pažadėjo „nuolat stebėti  Fortum Klaipėda gaminamus šilumos kiekius“ to nepadarys, tai bus aišku, kad  Kainų komisijai svarbu ne šilumos vartotojų interesai, o Fortum Klaipėda viršpelniai, kuriuos de fakto dalyvavimu jos jėgainės atidaryme, tikriausiai pati to nesuvokdama, užtikrino Prezidentė.

Įtarti,  kad iš viso to Prezidentė turės materialinę naudą, neatitinka sveiko proto logikos.

O kas liečia jos patarėjų tuntą, Kainų komisiją, tai neabejotinai visą tiesą žino Valstybės saugumo departamentas.

Na ir kas šia proga paneigs, kad  de fakto valdo tas, kuris  turi informaciją, o ne tas, kuris  de jure turi valdžią.

Na ir kas paneigs, kad    mūsų valdžios viršūnėlių   taip numylėtas liaudies korupcijos suvokimo indeksas yra viena, o reali korupcija yra visai kas kita ....

Klausymėlis Seimo narei buvusiai krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei – kas taip pareiškė - „ Mes tikrai nesiimsime labiau saugoti (suprask: oro sienos su Baltarusija), kad kas nors, neduok Dieve, neįskristų“

                                      


  Seimo narė Rasa Juknevičienė labai susirūpino,   kodėl   Seimo nario Artūro Skardžiaus sutuoktinė savo žemės  valdas Dauguose pardavė Rusijos kompanijos valdomai bendrovei,  ir todėl ji mano, kad taip buvo atsidėkota už socdemų veiksmus skaidrinant SGD terminalo statybą.

Ji siūlo Seimo nariui paviešinti šio sandėrio sumą.

 Gal ir galima būtų šį ponios Rasos demaršą suprasti kaip jos  nuoširdų  rūpestį valstybės interesais, tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, tą padaryti niekaip neišeina.

Ir štai kodėl.

Pirma patys  konservatoriai  turi  parodyti  pavydį, kaip gi jiems rūpi valstybės interesai.

Tegu jie viešai paaiškina:

Kokį procentą už paskolą A.Kubiliaus bungalo  statybai moka bankui jo sūnus ....

Ką sutarė su V.Putinu dviejų valandų pokalbyje tuometinis Premjeras A. Kubilius.

Kodėl  po šio pokalbio konservatoriai  sugalvojo statyti AE su vienu galingu reaktoriumi, kas   mažiausiai  pusei amžiaus pririštų  Lietuvą prie Rusijos (taip teigiama jų tuometinėje  rinkiminėje programoje).

Kodėl konservatoriai, kurie savo monopolija laiko valstybės energetinės nepriklausomybės gynimą, tylos siena pasitiko naujieną, kad Rusijos kapitalas įsigijo Kretingos vėjo parką.


Kodėl  tuometinė krašto apsaugos ministrė, savo neveikimu iš esmės pritarė sovietinio karininko Karinių oro pajėgų vado pozicijai:

 „Aš manau, iš kiekvienos situacijos reiktų daryti išvadas.
Aišku, mes ir šiuo atžvilgiu darysime išvadas.
Bet noriu aiškiai pabrėžti, kad mes tikrai neimsime saugoti Baltarusijos oro erdvės.
Čia yra baltarusių reikalas.

Mes tikrai nesiimsime labiau saugoti, kad kas nors, neduok Dieve, neįskristų.

.........................................................
"Нас больше интересуют влетающие в Литву воздушные суда, а не вылетающие.
У нас нет  границы советского типа, когда никого не выпускали, - заявил командующий ВВС Литвы. –

Думаю, на вопрос, нарушено ли воздушное пространство Белоруссии, мы реагируем сверх меры.

Это не наше дело".


  *********************************************
Taip, kaip ji tuomet reagavo į Buitinių vartotojų sąjungos laišką dėl KOP vado pareiškimo, geresnio įrodymo apie „tvarką“ šalies kariuomenėje, apie tuometinės krašto apsaugos ministrės prostraciją vargu ar bereikia ...

Beje esamas krašto apsaugos ministras bus paklaustas to paties - kaip jis vertina KOP vado pareiškimą.

Šeši Seimo nariai pasišovė įteisinti šilumos vagis .


                                     


  Buitinių vartotojų sąjunga, sužinojusi, kad 6 Seimo nariai:

Paulius  Saudargas
Algimantas Salamakinas
Raimundas Paliukas
Eligijus  Masiulis
Povilas  Urbšys
Agnė  Bilotaitė

 pateikė Seimui  Šilumos ūkio įstatymo 11, 12, 16, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą   geranoriškai pakvietė -  viešojo intereso tikslu pasielgti pilietiškai ir krikščioniškai – atsiimti šį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą.
.
  Deja jie to nepadarė.
.
  Buitinių vartotojų sąjunga  nuoširdžiai manė, kad iš geranoriškų paskatų 6 Seimo nariai pasiūlė Šilumos ūkio įstatyme nustatyti, kad  šilumos vartotojas daugiabučiame name turi teisę:
.
„3) atjungti jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka;”.

Todėl  ji laiške šiems Seimo nariams nuosekliai ir motyvuotai parodė, kad daugiabučio namo atskirų butų atsijungimas nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos, jeigu tie butai ne kraštiniai,  yra tiesiog kitų butų savininkų apvogimas.

Deja nepaveikė 6 Seimo narių ir  pavyzdys, kaip  vienas plačiai žinomas „teisininkas – auksarankis“, kuris, neteisėtai atsijungęs savo butą nuo namo šildymo sistemos,  ir jį šildydamas už šilumą dvigubai brangesne  elektra, giriasi, kad moka dvigubai mažiau ...

  Taigi,  jeigu vienas butas gali šildytis dvigubai pigiau elektra, tai kodėl gi visų  šalies  daugiabučių  namų butams  nepradėjus šildytis dvigubai už šilumą brangesne elektra .... per pus sumažėtų sąskaitos už šildymą .......... tai nustebintume ne tik ES, bet ir visą pasaulį .... 

 Neatsiliepė Seimo nariai  ir Buitinių vartotojų sąjungos kvietimą spręsti karšto vandens kainų problemą

Nereagavo jie į priminimą, kad iki šiol (du metai)  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  negerbia Seimo (tuo pačiu ir šių jo narių) - neparengė ir nepatvirtino Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų, susijusių su šilumos tiekėjų ir trečių asmenų šilumos punktų   valdymo, eksploatacijos, remonto perdavimu daugiabučių namų butų savininkams.

 Vienu žodžiu Buitinių vartotojų sąjungos prašymas, kaip sakoma, pradingo kaip sapnas ...

Kadangi taip atsitiko, kadangi šiems 6 Seimo nariams žmonių interesai, kaip sakoma, DZIN ... tenka rinkėjų valiai ir pasirinkimui pateikti jų  esminius biografijos duomenis.
.

Paulius  Saudargas –konservatorius, fizinių mokslų daktaras ......Parlamentinių grupių „Už ištikimybę priesaikai“, „Už žmogaus orumą“ narys ...
.
Algimantas Salamakinas – socialdemokratas, Kėdainių vidurinė mokykla. Apdovanojimai: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius (2004); Sporto garbės kryžius (2007); Olimpinė žvaigždė už nuopelnus olimpiniam sportui Lietuvoje; Futbolo federacijos ordinas „Už nuopelnus Lietuvos futbolui“
.
Raimundas Paliukas – Darbo partija, inžinierius geologas, Lietuvos ir Vokietijos forumo narys; Vilniaus klubo narys, Lietuvos energetikų garbės ženklas (2007).
.
Eligijus  Masiulis – liberalas, politikos mokslų magistras. Klaipėdos „Rotoract“ klubo garbės narys.
.
Povilas  Urbšys –   nepartinis, politologijos ir visuomenės mokslų mokytojas. Parlamentinės  grupės „Už ištikimybę priesaikai“,   narys ... Apdovanojimai: Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga atminimo ženklas (2003); Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžius už kovą su organizuotu nusikalstamumu (2005); Baltijos Asamblėjos medalis už „Baltijos kelio“ organizavimą (2009).
.
Agnė  Bilotaitė – konservatorė, teisės magistrė. Parlamentinės grupės „Už Lietuvą be korupcijos“ pirmininkė.

           Šeši Seimo nariai  - 5 partijų atstovai, ir kas gi juos, kaip sakoma, sujungė ??

 Pagal išsimokslinimą, visi išskyrus socialdemokratą,   tikrai  turėtų suprasti, kad  jie siūlo -  Būsto rūmų prezidento žodžiais įteisinti šilumos vagis ...

Kad taip elgiasi liberalas, tai nieko nuostabaus – jų tokia prigimtinė konstrukcija....

Kad taip elgiasi konservatorė, irgi nieko nuostabaus, nes jie Seime vykdo valstybės griovimo politiką.

 Kodėl taip elgiasi darbietis ir nepartinis spėlioti neverta.

Belieka tikėtis, kad Seime pakaks sąžiningų ir kompetentingų jo narių, kurie supras, kad tokie Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai yra žalingi, dargi nusikalstami, keliantys socialinę įtampą.
.
Na o kas aplamai dėl pilietiškumo ir krikščioniškos moralės - tai jau čia,  kaip sakoma, žmogaus konstrukcijos reikalas.
.
Čia jau Dievo, ar Gamtos valia, ką apdovanoti, ką nuskriausti, ką už savo protėvių griekus nubausti ... 

2013 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

Prašai informacijos – nepateikia, o tik maloniai prašo kreiptis ............

                                                  

  Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai priėmus  nutarimą:
  „Nuo 2013 m. gruodžio 16 d. sustabdyti SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą“

Buitinių vartotojų sąjunga  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms  nustatytais terminais,   Kainų komisijos paprašė  informacijos:
 .
Kas bus garantiniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai nuo 2013 metų gruodžio 16 dienos iki 2014 metų sausio 16 dienos.
 .
Kokiomis kainomis SKY ENERGY GROUP vartotojai šiuo laikotarpiu apmokės už sunaudotą energiją, ar reikės  mokėti už garantinį tiekimą.
 .
Jeigu SKY ENERGY GROUP energijos tiekimo licencijos bus panaikintos, kokiomis kainomis už energiją mokės energijos vartotojai.
 .
 .
Į tai Kainų komisija atsakė taip: Kainų komisijos tinklapyje skaityk informacinį pranešimą „Dėl garantinio elektros energijos tiekimo“.
 .
O jeigu reikės  "papildomos informacijos", t.y. ko prašyta-  dėl  gamtinių dujų garantinio tiekimo  –  maloniai prašoma kreiptis ....
 .
 Ačiū Komisijai už informaciją apie garantinį elektros energijos tiekimą,  o kas dėl informacijos apie gamtinių dujų garantinį tiekimą, tai  VYRIAUSIOSIOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS pagalbos tikrai neprašysime, nes supratome, kad šioje vietoje Kainų komisija  yra gilios prostracijos būsenoje, kaip ir su, į jokios logikos rėmus netelpančia, karšto vandens kaina ...
 .
 Tačiau Buitinių vartotojų sąjungą   domina sumoje energijos (šiluma, elektra, dujos)  garantinis  tiekimas, nustatytas Energetikos įstatyme, ir ji  tyrimą-monitoringą toliau tęs.
 .
 Tokiu būdu SKY ENERGY bandymas konkuruoti su Lietuvos dujomis baigėsi.
 .
  O Lietuvos dujos pagirtinai operatyviai sureagavo ir jų darbuotojai, atvykę pas SKY ENERGY klientus buitinius vartotojus  pasiūlė atnaujinti sutartis.
  .
Betgi energetikos ministro patvirtintas SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO,  PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS nustato:

 Vadovaudamasis Aprašu skirstymo sistemos operatorius parengia tipinę sutartį garantinio tiekimo atvejui ir ją savo interneto svetainėje viešai paskelbia.

Pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą, buitinis vartotojas ne vėliau kaip per 3 savaites nuo garantinį tiekimą vykdančio skirstymo sistemos operatoriaus rašytinio pranešimo apie teikiamą paslaugą gavimo dienos turi sudaryti sutartį su šiuo operatoriumi.

Jeigu buitinis vartotojas sutarties nesudaro, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę nutraukti dujų tiekimą buitiniam vartotojui.

 Garantinis tiekimas buitiniam vartotojui užtikrinamas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę nutraukti dujų tiekimą.

Garantinis tiekimas, iki bus sudaryta atskira garantinio tiekimo sutartis su skirstymo sistemos operatoriumi, vykdomas tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra numatytos buitinio vartotojo sudarytoje sutartyje su dujų tiekimą nebevykdančia tiekimo įmone, išskyrus dujų tarifą (kainą) bei atsiskaitymus už dujas ir suteiktas paslaugas.

Pradėjus garantinį tiekimą buitinis vartotojas už dujas ir suteiktas paslaugas turi mokėti į skirstymo sistemos operatoriaus nurodytą sąskaitą
.
.
 Tokiu būdu:

Ø  Energetikos ministerija nepasirūpino, kad Lietuvos dujos savo interneto svetainėje paskelbtų „tipinę sutartį garantinio tiekimo atvejui“.

Ø  Apie Kainų komisiją geriau patylėti.

Ø  Lietuvos dujos nepasiūlė vartotojui pasirinkti
:
§  Ar sudaryti garantinio tiekimo sutartį,
§  Ar atnaujinti buvusią.

 Taip jau išeina, kad    ne vartotojų informavimas, jų teisės, teisės aktų vykdymas svarbiausia,   o tai,
kad Seimo Ekonomikos komitetas, jo pirmininkas tvarkietis Remigijus Žemaitaitis  ir Prezidentė pasitiki Kainų komisija,  o Premjeras kartu su Prezidente pasitiki energetikos ministru ....
.
Tvarka bus ... tvarka yra ..... tiktai, geras klausimas, kokia???
  

Ir kas paneigs, kad taip ir bus ....

                                                     .

 2013 11 27 Energetikos ministerija  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais buvo paprašyta sekančios  informacijos:

1.      Už kiek, iš ko ir kokį dujų kiekį pirks suskystintų gamtinių dujų  terminalas?
2.      Kas bus terminalo dujų vartotojai?
3.      Ar bus įmanoma iš terminalo dujas patiekti į Vilnių?

Prašomą informaciją Energetikos ministerija turėjo pateikti vėliausia per septynias dienas ( jeigu ją reikia kaupti).
 .
Kaip matome, ministerija „informaciją kaupė“  20 dienų.
 .
Galima buvo ministeriją apskųsti Vyriausiajai  administracinių ginčų komisijai ir skundas būtų patenkintas, tačiau  jos buvo pasigailėta, kad negadinti Premjerui, kuris taip  pasitiki ministru, nuotaikos.
 .
Atsakymą pasirašė    viceministras dr. Aleksandras Spruogis.
 .
Kaip teigia   viceministras – visų pirma SGD terminalo gamtinės dujos bus patiekiamos energijos gamintojams.
 .
Visų antra – vartotojai iš visos Lietuvos bei Baltijos šalių regiono, turės visas galimybes pasinaudoti SGD terminalo pajėgumais.
 .
Baltijos regiono šalis yra ir Karaliaučiaus kraštas, kuriam dujas parduoda Gazpromas.
 .
Kaip tik šiam kraštui tiekiamas dujų srautas, kuris šiuo metu sudaro pusę į Lietuvą patenkančių dujų srauto, ir kelia abejonių ar tikrai taip ir bus, kaip dr. viceministras rašo..
 .
O ar nebus taip, kad Karaliaučiaus kraštas nutars pirkti   dujas iš SGD terminalo ??
 .
 Ir Rusijos suskystintos dujos, tiekiamos į SGD terminalą, dujotiekiu Klaipėda –Jurbarkas – Šakiai tekės  į Karaliaučių.
 .
Nes, kaip rašoma laiške:
 .
„....bendrovės, planuojančios užsiimti gamtinių dujų tiekimo veikla, pačios turės nuspręsti, iš kokių tiekėjų  bei kokiomis sąlygomis įsigys per SGD terminalą dujinamas gamtines dujas.“
 .*******************************************

2013 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Ką gi veikia kiekvieną pirmadienio rytą abu labu, aukščiausios valdžios vyras ir moterisMinistro Pirmininko darbotvarkė
2013-12-09,
8:00 --------------------------------------10 val. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pirmininkaus Vyriausybės pasitarimui (Posėdžių s.).

12 val. premjeras dalyvaus Politinės tarybos posėdyje Seime.

13.30 val. Vyriausybės vadovas priims Malaizijos Perako provincijos gubernatoriaus Zambry Abd Kadiro vadovaujamą verslo misiją (Žalioji s.).

14 val. Ministras Pirmininkas įteiks apdovanojimus už geriausias 2013 m. antikorupcines iniciatyvas (Didžioji s.).

2013 m. gruodžio 9 d. Prezidento darbotvarkė

08:00 Prezidentės darbo susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi (Prezidentūra, S. Daukanto a. 3)

10:00 Prezidentė susitiks su antikorupcines iniciatyvas įgyvendinančiais Nevyriausybinių organizacijų atstovais (Prezidentūra, S. Daukanto a. 3)

13:00 Prezidentė dalyvaus konkurso „Žinių ekonomikos į


Iš Prezidentės darbotvarkės galima spręsti, kad ji 8 val. susitiko su Premjeru darbo klausimais.

Iš Premjero darbotvarkės negalima spręsti, kad jis veikė nuo  8 val. iki 10 val. .......

Kaip mums pavyko sužinoti, Premjero kassavaitinis susitikimas su Prezidente į darbotvarkę netraukiamas, kadangi jis, kaip sakoma, yra „rutininis“.

Betgi Prezidentė mano kitaip, ir savo susitikimą su Premjeru viešina, ir teisingai daro.

Tuo tarpu Vyriausybės kanceliarija, taip sakant, bando pasiūlyti intrigą.

Betgi visuomenei įdomu sužinoti, ir tam ji turi teisę, ką gi veikia abu labu, aukščiausios valdžios vyras ir moteris, kiekvieno pirmadienio rytą.

Detalės nebūtinos, bet apie ką buvo kalbėta, kokius  vertingus nurodymus gavo Premjeras, už ką jis „gavo pylos“ (Prezidentės žodžiais), neturėtų būti kokia nors paslaptis.

Jeigu tai nebus viešinama, teks informacijos prašyti raštu.

Tikėkimės, kad viešumo pageidavimas bus suprastas teisingai ir geranoriškai, ir mūsų prašymas problemų nesukels.

2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius savo pranešimą apie vartotojų teisių apsaugos politiką šalyje laiko autoriniu kūriniu ir atsisako leisti jį paviešinti
Sužinojusi, kad Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas  atstovavo Lietuvą viename ES institucijų renginyje ir tenai „trumpai pristatė Lietuvos vartotojų teisių apsaugos politiką“,  Buitinių vartotojų sąjunga paprašė šio  pristatymo kopijos.

Deja Tarnyba jos nepateikė, motyvuodama tuo, kad „Tarnybos direktoriaus pranešimas, skaitytas EBPO Vartotojų politikos komitete, yra autorinis darbas, skirtas tik konkrečiame renginyje nagrinėtoms problemoms ir visuomenei neplatinamas“.

Betgi, kadangi LIETUVOS RESPUBLIKOS  AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS  nustato:
1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises);
2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises);
3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
4) autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą,

  išeitų, kad Tarnybos direktoriaus pranešimas yra ar tai literatūros, ar tai mokslo, ar tai meno ...kūrinys. 

Ir   jeigu  jis savo pranešimą parašė eilėmis ir jas padeklamavo, tai jau ko gero  ponas direktorius gali būti  laikomas .. atlikėju, o  jo pranešimas  autoriniu  kūriniu ....

Kad nustatyti,  kaip iš tikro yra, Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

 O iš jos yra gautas pasiūlymas „ginčą spręsti taikiai“.....

Kadangi vartotojai  turi teisę žinoti kaip  nustekenta jų  teisių  apsaugos politika pristatoma už šalies ribų, Buitinių vartotojų sąjunga sutinka spręsti ginčą taikiai“, jeigu Tarnybos vadovas viešai patvirtins, kad jo pranešimas parašytas eilėmis ir buvo padeklamuotas jam pristatant „vartotojų teisių apsaugos politiką“.

Beje Buitinių vartotojų sąjunga kategoriškai  iš esmės atmeta sampratą „spręsti ginčą taikiai“, nes ji su niekuo nekariauja, nesiginčija, nes vadovaujasi principu „ginčuose teisybė negimsta“.
  
 Buitinių vartotojų sąjunga gina viešąjį interesą vartotojų teisę  gauti teisingą informaciją, ir veikia Visuomenės informavimo ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymų   rėmuose.