2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis

Ten, kur tikslas griauti valstybę, kur klesti amoralus verslas ir žiauri korupcija – sveiko proto logikai vietos nėra ....Aplinkos ministerija staigiai sureagavo į tragediją Rygoje.

Rygos pamokos: darbo grupė nuodugniai peržiūrės statybų priežiūros tvarką“ skelbia jos interneto svetainė.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis sudarė specialią darbo grupę, kuriai pavesta per trumpiausią laiką išanalizuoti nelaimės Rygoje, kai įgriuvo prekybos centro „Maxima“ stogas, priežastis ir peržiūrėti dabartinės statybų darbų priežiūros tvarką.

 Darbo grupė taip pat privalės pateikti pasiūlymus, kaip užtikrinti, kad Lietuvoje panašios nelaimės neįvyktų.
„Būtinai užmegsime konstruktyvų dialogą su kolegomis iš Latvijos – būtina išsiaiškinti tikrąsias nelaimės Rygoje priežastis. Be abejonės, tragedija Latvijoje sujudino ir Lietuvos statybų sektorių, bet negalime sau leisti vadovautis emocijomis. Reikia viską atsargiai peržiūrėti ir priimti konstruktyvius sprendimus“,
sako aplinkos ministras V. Mazuronis.

 Galėtų  nesivarginti ir darbo grupė ir ministras, tragedijos Rygoje  priežastis aiškios – statybų priežiūros atidavimas savivaldybėms – jos nebuvimas.

Konstruktyvus sprendimas ponui  ministrui, beje architektui,  turėtų būti labai aiškus, konkretus ir   senai žinomas.

Atkurti konservatorių ir liberastų sunaikintą STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJĄ.

Beje sunaikintą tikslingai, kaip ir Energetikos ministeriją –kaip sakoma, tikslas pateisina priemones.

Panaši tragedija galėjo įvykti ir Lietuvoje, kada 2002 metais  nuslydo statomų Ledo rūmų Vilniuje stogas, ir visa laimė, kad statomų.

Štai taip  atrodė Ledo rūmų stogo atramos:
 

Ant stogo susikaupus sniegui, atramos jo  svorį vertikaliai atlaikė, tačiau įvykus stogo šlyčiai, jos sulinko į šoną......

Įdomu būtų sužinoti, koks gi konstruktorius sukurpė tokį projektą ir ką jis dabar veikia ???
.
Vadovaujantis sveiko proto logika, po šios tragedijos Statybos ir Urbanistikos ministerija turėjo būti atkurta, bet ten kur tikslas griauti valstybę, kur klesti amoralus verslas ir žiauri korupcija – tokiai logikai vietos nėra ....

.Akivaizdu, kad kai nėra Statybos ir Urbanistikos ministerijos –nėra ir atitinkamos politikos, nėra ir veiksmingos statybų kontrolės.

Tai naudinga amoraliam verslui, ir jis padarys viską, ką tik gali, kad situacija nesikeistų, o sukvailinta liaudis neabejotinai piktintųsi, jeigu tokia ministerija būtų atkurta ..... vėl padidėjo biurokratų armija ....
Kaip sakoma, atleisk jiems  Viešpatie, jie nežino ką daro ...
.
Tuo tarpu  Aplinkos ministerijai pavesta vykdyti politiką 18-oje sričių ..........

Ir tik trys iš jų siejasi su statyba, urbanistika, statinių priežiūra:

1.       urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros,
2.       būsto,
3.      valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo.
.
Betgi apie kokią pavyzdžiui Būsto politiką gali eiti kalba, jeigu iki šiol nesugebama parengti ir patvirtinti Būsto kodekso.
Apie kokia urbanistikos politiką gali eiti kalba, kada Vilnius ir Kauno valdžios  kartas nuo karto vis prabyla apie dipolį, kada Šiauliai su Kuršėnais bando sekti jų pavyzdžiu....
Argi tai Vilniaus miesto problema Lukiškių aikštės rekonstrukcija ....
Ir t.t. ir pan.
Galima būtų paklausti aplinkos ministrą, kaip ministerija konkrečiai vykdo  urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros politiką, paprašyti pateikti šios politikos koncepciją ir pan.
.
Betgi gi gaila trukdyti ir ministrą ir jo pavaldinius, nes šiuo metu jie vykdo akciją „KAMINUKAS“ ....***************************************************************
Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra:
formuoti valstybės politiką;
1.      aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos,
2.      gamtos išteklių naudojimo,
3.      klimato kaitos,
4.      aplinkos monitoringo,
5.      cheminių medžiagų ir preparatų valdymo,
6.      poveikio aplinkai vertinimo,
7.      atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo,
8.      kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos,
9.      žemės gelmių,
10.  hidrometeorologijos,
11.  miškų ūkio, teritorijų
12.  planavimo ir priežiūros,
13.  urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros,
14.  būsto,
15.  vandens ir nuotekų,
16.  genetiškai modifikuotų organizmų valdymo,
17.  žuvininkystės vidaus vandenyse,
18.  valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo srityse
 --------------------------------------------------------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą