2013 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

Prašai informacijos – nepateikia, o tik maloniai prašo kreiptis ............

                                                  

  Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai priėmus  nutarimą:
  „Nuo 2013 m. gruodžio 16 d. sustabdyti SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą“

Buitinių vartotojų sąjunga  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms  nustatytais terminais,   Kainų komisijos paprašė  informacijos:
 .
Kas bus garantiniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai nuo 2013 metų gruodžio 16 dienos iki 2014 metų sausio 16 dienos.
 .
Kokiomis kainomis SKY ENERGY GROUP vartotojai šiuo laikotarpiu apmokės už sunaudotą energiją, ar reikės  mokėti už garantinį tiekimą.
 .
Jeigu SKY ENERGY GROUP energijos tiekimo licencijos bus panaikintos, kokiomis kainomis už energiją mokės energijos vartotojai.
 .
 .
Į tai Kainų komisija atsakė taip: Kainų komisijos tinklapyje skaityk informacinį pranešimą „Dėl garantinio elektros energijos tiekimo“.
 .
O jeigu reikės  "papildomos informacijos", t.y. ko prašyta-  dėl  gamtinių dujų garantinio tiekimo  –  maloniai prašoma kreiptis ....
 .
 Ačiū Komisijai už informaciją apie garantinį elektros energijos tiekimą,  o kas dėl informacijos apie gamtinių dujų garantinį tiekimą, tai  VYRIAUSIOSIOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS pagalbos tikrai neprašysime, nes supratome, kad šioje vietoje Kainų komisija  yra gilios prostracijos būsenoje, kaip ir su, į jokios logikos rėmus netelpančia, karšto vandens kaina ...
 .
 Tačiau Buitinių vartotojų sąjungą   domina sumoje energijos (šiluma, elektra, dujos)  garantinis  tiekimas, nustatytas Energetikos įstatyme, ir ji  tyrimą-monitoringą toliau tęs.
 .
 Tokiu būdu SKY ENERGY bandymas konkuruoti su Lietuvos dujomis baigėsi.
 .
  O Lietuvos dujos pagirtinai operatyviai sureagavo ir jų darbuotojai, atvykę pas SKY ENERGY klientus buitinius vartotojus  pasiūlė atnaujinti sutartis.
  .
Betgi energetikos ministro patvirtintas SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO,  PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS nustato:

 Vadovaudamasis Aprašu skirstymo sistemos operatorius parengia tipinę sutartį garantinio tiekimo atvejui ir ją savo interneto svetainėje viešai paskelbia.

Pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą, buitinis vartotojas ne vėliau kaip per 3 savaites nuo garantinį tiekimą vykdančio skirstymo sistemos operatoriaus rašytinio pranešimo apie teikiamą paslaugą gavimo dienos turi sudaryti sutartį su šiuo operatoriumi.

Jeigu buitinis vartotojas sutarties nesudaro, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę nutraukti dujų tiekimą buitiniam vartotojui.

 Garantinis tiekimas buitiniam vartotojui užtikrinamas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę nutraukti dujų tiekimą.

Garantinis tiekimas, iki bus sudaryta atskira garantinio tiekimo sutartis su skirstymo sistemos operatoriumi, vykdomas tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra numatytos buitinio vartotojo sudarytoje sutartyje su dujų tiekimą nebevykdančia tiekimo įmone, išskyrus dujų tarifą (kainą) bei atsiskaitymus už dujas ir suteiktas paslaugas.

Pradėjus garantinį tiekimą buitinis vartotojas už dujas ir suteiktas paslaugas turi mokėti į skirstymo sistemos operatoriaus nurodytą sąskaitą
.
.
 Tokiu būdu:

Ø  Energetikos ministerija nepasirūpino, kad Lietuvos dujos savo interneto svetainėje paskelbtų „tipinę sutartį garantinio tiekimo atvejui“.

Ø  Apie Kainų komisiją geriau patylėti.

Ø  Lietuvos dujos nepasiūlė vartotojui pasirinkti
:
§  Ar sudaryti garantinio tiekimo sutartį,
§  Ar atnaujinti buvusią.

 Taip jau išeina, kad    ne vartotojų informavimas, jų teisės, teisės aktų vykdymas svarbiausia,   o tai,
kad Seimo Ekonomikos komitetas, jo pirmininkas tvarkietis Remigijus Žemaitaitis  ir Prezidentė pasitiki Kainų komisija,  o Premjeras kartu su Prezidente pasitiki energetikos ministru ....
.
Tvarka bus ... tvarka yra ..... tiktai, geras klausimas, kokia???
  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą