2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis

Kas paneigs, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas savo pranešimą, skirtą tarptautinei sesijai vartotojų politikos klausimais, parašė eilėmis ir jas padeklamavo

  ...

  Buitinių vartotojų sąjunga  sužinojusi, kad 2013 m. lapkričio 3 – 6 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas dalyvavo Paryžiuje   įvykusioje 86 – ojoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Vartotojų politikos komiteto sesijoje, kurioje pristatė Lietuvos vartotojų politiką., kad   EBPO Vartotojų politikos komiteto  prezidento oficialiu kreipimusi Lietuvą atstovaujanti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dalyvauti kandidatės teisėmis Komiteto susitikime buvo pakviesta pirmą kartą,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, paprašė   pateikti sekančią informaciją:


Ø  EBPO Vartotojų politikos komiteto   prezidento oficialaus  kreipimosi atstovauti Lietuvą  kopiją.

Ø  Įgaliojimo Tarnybai atstovauti Komitete  Lietuvą ir pateikti jos vartotojų teisių apsaugos politiką kopiją.

Ø  Pranešimo Komitete apie Lietuvos vartotojų teisių apsaugos politiką kopiją.


 Deja šios informacijos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nepateikė.......

O motyvai jos nepateikti buvo labai jau intriguojantys (Priedas).

  Ypatingai tai, kad „Tarnybos direktoriaus pranešimas, skaitytas EBPO Vartotojų politikos komitete, yra autorinis darbas“.

Kadangi LIETUVOS RESPUBLIKOS  AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS  nustato:
1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises);
2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises);
3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
4) autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą.


  Išeitų, kad tarnybos direktoriaus pranešimas yra ar tai literatūros, ar tai mokslo, ar tai meno ...kūrinys ...

Taigi,  jeigu  jis savo pranešimą parašė eilėmis ir jas padeklamavo, tai jau, ko gero, ir autorinis  kūrinys .....

O kodėl ne ?? – pasak vieno buvusio Premjero – ar koks nors teisės aktas tai draudžia ??

 
*************************************************************************
Priedas

Gerb. p. Miškini,

Atsakydami į Jūsų pakartotinį užklausimą, pakartotinai informuojame, kad visa su dalyvavimo EBPO Vartotojų politikos komiteto 86 – ojoje sesijoje susijusi visuomenei skirta informacija yra pateikta Tarnybos interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/index.php?2166483912 .

Jūsų prašomas kvietimas Feliksui Petrauskui dalyvauti EBPO Vartotojų politikos komiteto 86 – ojoje sesijoje yra ne Tarnybos rengtas dokumentas, o vardinis kvietimas, pasirašytas EBPO Vartotojų politikos komiteto vadovo.

Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, taip pat ir Tarnybos direktorius, organizavimo dokumentai viešai neskelbiami..

Tarnybos direktoriaus pranešimas, skaitytas EBPO Vartotojų politikos komitete, yra autorinis darbas, skirtas tik konkrečiame renginyje nagrinėtoms problemoms ir visuomenei neplatinamas.

Pagarbiai,    Tarnybos direktoriaus vardu,

Dalia Malinauskiene
Tarptautiniu ir ES reikalu koordinavimo skyriaus vedeja
Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba
tel. nr.: 8 5 2121595
Faks. nr.: 8 5 2791466
dalia.malinauskiene@vvtat.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą