2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Viskas teisinga, tiktai ar nuo to žmonėms šilčiau ??? Nešildo, bet pinigų prašo  ....  „Vakarų eksprese“  skelbia  dienraščio žurnalistė  Edita Gudavičė.

Na ir kas gi daugiau, jeigu ne liaudies priešai – šilumos tiekėjai.

Betgi skaitant straipsnį aiškėja, kad šilumos tiekėjas Klaipėdos Žvejų gatvės Nr. 7  daugiabučio namo gyventojams išstatė sąskaitas pagal įvadinio skaitiklio parodymus.

Aiškėja, kad iš esmės ne jis kaltas, kad kai kurie butai šąla, o daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, tinkamai nekontroliavęs atskiro šilumos punkto  šiam namui įrengimo darbus.

Aiškėja, kad šio daugiabučio namo gyventojai dėl nešylančių radiatorių kreipėsi  į redakciją, o ne į Valstybinę  energetikos inspekciją, ar Valstybinę  vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Aiškėja, kad žurnalistė neužklausė Valstybinės energetikos inspekcijos nuomonės, nuomonės  institucijos, kurios pareiga nagrinėti tokius šilumos vartotojų skundus.

Žurnalistų kodeksas sako, kad gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

Šioje vietoje, kaip sakoma, nieko neprikiši, tačiau yra vienas, kaip sakoma, nedidelis klausimėlis, išeinantis už šio Kodekso ribų.

Viskas straipsnyje teisinga, tiktai ar nuo to šio daugiabučio namo žmonėms šilčiau ???

Kaip sakoma, vargu bau.....

O kaip gi,  mūsų nuomone, tokiu atveju  pasielgtų  ŽURNALISTAS ?

Mūsų nuomone,  jis būtinai užklaustų  Valstybinę energetikos inspekciją,  ar ji gali padėti šąlantiems žmonėms.

Tai ir  padarys Buitinių vartotojų sąjunga, vienkart ir nepriklausoma vartotojų teisių gynėja, ir žiniasklaidos priemonės valdytoja.

Laišką pasirašys Seimo   žurnalistu pripažintas, o  Lietuvos žurnalistų sąjungos –  NE    Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas ....

Kodėl .....  NE .....   ????

 Atsakymas glūdi  Buitinių vartotojų sąjungos nuostatoje pateikti ne tik teisingą informaciją, bet ir padėti žmonėms, juos teisingai informuoti ir šviesti  .....

 Deja tokios nuostatos Žurnalistų etikos kodekse surasti nepavyko................

O aplamai, tai argi ji gali būti kišeninių žurnalistų etikos kodekse ...

2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija viešai prašoma nedelsiant sustabdyti šilumos paskirstymo daugiabučiame name „pagal sąlyginius šildymo plotus metodo (16V)“ derinimą ir labai atsakingai įvertinti jo teisingumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams ir protingumo kriterijams.
 
 
   
  O  ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLĖS nustato: kiekvienam vartotojų siūlomam ar teikiamam su Komisija suderintam Paskirstymo metodui suteikiamas pavadinimas ir nurodomas vartotojų, kuriems leidžiama taikyti šį Paskirstymo metodą, adresas, daugiabučio namo savininkų bendrijos numeris ar kiti patikslinantys duomenys.
 Tokiu būdu vartotojų pasiūlyti ir konkrečiam daugiabučiam namui su Kainų Komisija suderinti šilumos paskirstymo metodai,  kitiems namams gali būti taikomi tik suderinus su Komisija

  Labai ir labai protinga ir atsakinga (šioje vietoje  !!!)   yra  nuostata,  ir štai kodėl.

  Yra toksai      2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-232 Kainų komisijos suderintas, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“  pasiūlytas,  šilumos paskirstymo metodas  daugiabučio namo Basanavičiaus g. 1, Kaišiadoryse, vartotojams, pagal sąlyginius šildymo plotus   Nr. 16V .

 Jo esmė ir prasmė tame, kad butams, kuriuose įrengti papildomi radiatoriai, apskaičiuojant priskirtą šilumą sąlyginiai padidinamas jų plotas,  priklausomai nuo papildomų radiatorių galios.

 Iš pirmo žvilgsni tarsi teisingas yra šis šilumos paskirstymas – daugiau radiatorių, daugiau sunaudoji šilumos, daugiau ir moki.

 Betgi yra tokia kraštinių daugiabučių namų butų problema – kaip taisyklė jie šąla, galinės sienos rasoja, pelija.

Kodėl taip yra, kas dėl to kaltas,  ir ką daryti ?


Yra tokia Lietuvos higienos norma HN 42: 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų  patalpų mikroklimatas“, kuri nustato:

  Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos reikalavimus.

Ši higienos norma taikoma naudojant pastatus ir privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, kapitališkai remontuojantiems pastatus, kuriuose įrengiamos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpos, taip pat šilumos tiekėjams, pastatų šildymo sistemų prižiūrėtojams (eksploatuotojams) ir kontroliuojančioms institucijoms.

 Na kas liečia šilumos tiekėjus, tai Šilumos ūkio įstatymu  apribojus jų šilumos punktų   nuosavybės teisę ir pastaruosius priskyrus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams (be teisės jais disponuoti), ši norma jų nebeliečia.

 Tokiu būdu, jei kraštinio, šąlančio (nepertvarkyto ir t.t.)  buto savininkas pasiskundžia „kontroliuojančiai institucijai“, pastaroji privalo įpareigoti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją užtikrinti higienos normą  atitinkantį buto šildymą: Oro temperatūrą – 18 -22 oC, ką ji ir padaro.


Na o kaip gi galima  užtikrinti  higienos normą atitinkantį kraštinių butų šildymą?

Pirmas būdas – apšiltinti iš lauko kraštines daugiabučio namo sienas.

Antras būdas – padidinti tik šių butų radiatorių išskiriamos šilumos kiekį, nes techninių priemonių tam padaryti yra pakankamai (šildymo sistemos balansavimas).

Trečias būdas – padidinti viso namo butų radiatorių išskiriamos šilumos kiekį, tuo pačiu peršildant vidinius butus, bet užtat užtikrinant kraštinių butų higienos normas atitinkantį apšildymą.


 O kas jeigu  kraštinių butų savininkai yra pertvarkę savo butus (iš vidaus apšiltino butų sienas, įrengė papildomus radiatorius) ???

 Tokiu atveju „kontroliuojančios institucijos“, įpareigoja butų savininkus  nuimti papildomus radiatorius, netgi jeigu jų  butuose higienos normos neužtikrinamos ....

 O jeigu jie to padaryti nesutinka, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nesunkiai gali įtikinti kitų butų savininkus ( kurie paprastai sudaro absoliučią balsų daugumą) pasirinkti  šilumos paskirstymo metodą „pagal sąlyginius šildymo plotus 16V“.


 Rezultate pastarieji gyvena komfortinėmis sąlygomis, o kraštinių butų savininkai kenčia, jeigu iš vidaus gerai neapšiltina savo butų sienų.

Betgi jeigu sienos rasojo, pelijo, tai jas apšiltinus iš vidaus drėgmė ir toliau, ko gero, kaupsis ant sienų už apšiltinimo medžiagų .....


O kokia gi yra statybos mokslo vyrų  nuomonė dėl tokio „apšiltinimo“  būdo ?

Bent jau Aplinkos ministerija į tokį "apšiltinimo“ būdą žiūri labai rezervuotai.

Tokiam atsiprašant  „apšiltinimui“ iš esmės  turėtų nepritarti, jo neskatinti  ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.


Tačiau ji iš esmės jam pritarė ir skatina, patvirtindama tą nelemtą šilumos paskirstymo metodą „pagal sąlyginius šildymo plotus 16V“.


  Vadovaujantis sveiko proto logika daugiabutis namas yra vientisas inžinerinis statinys, todėl jo šildymas turi būti sprendžiamas kompleksiškai, vadovaujantis protingumo, visų butų interesų tenkinimo kriterijais.

 Todėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija viešai prašoma nedelsiant sustabdyti šilumos paskirstymo daugiabučiame name   „pagal sąlyginius šildymo plotus“  metodo (16V) derinimą ir  vienkart nedelsiant labai atsakingai įvertinti jo teisingumą,  atitikimą galiojantiems teisės aktams ir protingumo kriterijams.

*********************************************************************

2013 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Problema jau senai yra ir ją reikia spręsti – atkurti Statybos ir Urbanistikos ministeriją.

.
 .


„Kad daugiabučių renovacijos kelias būtų kuo lygesnis ir kad jame neliktų jokių duobių, stengiamės jas iš karto užlyginti, vos tik pamatę“, – sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
 Deja geras gaspadorius,  tikras ūkininkas, pirma užlygina kelio duobes, o po to jau juo veža derlių.
 Taigi toks viceministrės pasakymas tik patvirtina teiginį, kad daugiabučių namų renovacija vykdoma viso proceso nuo pradžios atsakingai neapgalvojus.
 .
„Nesame įsikibę kokių nors geležinių taisyklių. Mūsų tikslas – dirbti kuo lanksčiau“, – teigia aplinkos viceministrė .
 Tuo ji tik patvirtina, kad renovacijos procesas taipogi teisiškai nepakankamai atsakingai, apgalvotai reglamentuotas.
 .
Tai ne kritika, tai nepaneigiami faktai.
Kaip ir tai, kad renovacijos,  statybų, urbanistikos problemos  Aplinkos ministerijai tikrai ne pirmaeilis dalykas.
 .
Ką gi daryti ??
Išeitis iš vienos pusės labai paprasta – atstatyti konservatorių ir liberastų sunaikintą Statybos ir Urbanistikos ministeriją.
 .
Ją atstatyti būtina ne tik dėl daugiabučių namų renovacijos problemų, bet ir dėl urbanistinės politikos vykdymo, dėl efektyvaus valstybinės statybų inspekcijos veiklos užtikrinimo ir t.t.
 .
Kol šios ministerijos nebus – BŪSTO, STATYBŲ, URBANISTIKOS IR KT. POLITIKOS NEBUS –su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.
 .
Savo laiku A.M.B. buvo pareiškęs  – „bus problema spręsim“ ...
Todėl priminimas  socialdemokratams -  problema jau senai egzistuoja   ir ją reikia spręsti – atkurti Statybos ir Urbanistikos ministeriją.
 .
Lengva pasakyti atkurti – tam iš paskutiniųjų  priešinsis įvairaus plauko populistai – pilvo broliai, valstybės griovimo profesionalai, šaliai priešiškų valstybių įtakos agentai Seime.
Darniu choru jiems pritars tamsi, apkvailinta  liaudis .....
 .
O ką gi darytų Prezidentė ????
Greičiau taip, negu ne – prie visų jų prisidėtų ...... nes iš esmės  ji yra liaudies prezidentė .....
 O gal įvyktų kone stebuklas - ji pritartų Statybos ir Urbanistikos ministerijos atkūrimui, dargi pati tai inicijuotų ....
.
Sumoje mes jai, kaip šalies vadovei,  to ir linkime.
 
*************************
Kontaktinis asmuo
Antanas-Algimantas Miškinis
prezidentas
Buitinių vartotojų sąjunga, Nepriklausoma vartotojų asociacija
8-686-65-887
antanas1940@gmai.com

2013 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis

Nuomonė -Kam naudingas šalies energetikos suvalstybinimas .....


Iki šiol lieka neatsakytas klausimas: kam valstybei reikalinga dujų infrastruktūros nuosavybė? –klausia A.Janukonis .

Politikams laikas įsisąmoninti akivaizdų faktą: gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje mažėja. Visos šiandienės valstybinės investicijos į dujų infrastruktūrą pasmerktos gulti ant gamtinių dujų vartotojų pečių –teigia Jis (skaityti ČIA).


Geras klausimas, geras pasiūlymas politikams.
.
Tiktai  ar bent vienas   didelis energetinis projektas šalyje    buvo naudingas  vartotojams ?????
 .
Ir kas paneigs, kad ne valstybei, ne vartotojams  reikalinga suvalstybinti elektros, šilumos, dujų ūkius – tai reikalinga partijoms.
.
Nes VALSTYBINĖS ĮMONĖS YRA SU PARTIJOMIS  SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ ŠĖRYKLA PER VIEŠUOSIUS PIRKIMUS.
  .
Nors  ir Specialiųjų tyrimų tarnybos  buvęs vadovas, ir Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas viešai patvirtino, kad per viešuosius pirkimus išplaunami 3-5 milijardai litų ..... šis faktas, kaip sakoma, .. pradingo kaip sapnas ...“  ... ir Prezidentūroje, ir Seime, ir Vyriausybėje ..... ir Generalinėje prokuratūroje .... ir FNTT ... ir Specialiųjų tyrimų tarnyboje ....
 .
Kad nukreipti dėmesį nuo viso to, tiek Prezidentūra, tiek kitos valdžios struktūros, tiek amoralaus verslo „paskatintos“ žiniasklaidos priemonės per savo  „nuleistas šestiorkas“  žurnaliūgas , kartas nuo karto vis  viena ar kita forma mulkina visuomenę  skleidžiant melą apie didžiulius šilumos tiekėjų pelnus, jų interesą parduoti kuo daugiau šilumos .....
  .
Labai geras pavyzdys – valstybinių įmonių valdymas.
.
Vos tik  buvęs  konservatorių ūkio ministras sugalvojo, kaip jų veiklą (iš esmės pelno išplovimą) kontroliuoti, tuojau Prezidentūros kontroliuojamos spectarnybos  pradėjo  knaisiotis po jo, kaip  populiariai sakoma, „unitazą ir klozetą ....“
.
Ir kai  prezidentė viešai  pareiškė juo nepasitikinti .....  kuo jam visa tai baigėsi, kartoti neverta
.
Nei pridėsi, kaip sakoma, nei atimsi – gera pamoka politikos „nebrendyloms“ .....
.
Tokiu būdu  sumų sumoje akivaizdu ir nepaneigiama – trečias energetikos paketas įgyvendinamas ne valstybės, ne vartotojų, o partijų interesais.
.
O žvelgiant plačiau, ir kas paneigs, ir galimai užsienio valstybių interesais .......
.
Nes Energetika yra šalies ūkio pagrindas – kas valdo energetiką, tas valdo valstybę.
.
Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, ne tankus reikia įvesti į šalį, kad ją užvaldytum, o paimti į savo rankas energetiką.
 .
Ne tiesiogiai, o per valdančias partijas ....
.
Kai kas gali tai pavadinti sąmokslo teorija ..
 .
Tada tie turi atsakyti, kodėl visas dėmesys nukreiptas tik į KGB agentus, visiškai nutylint, kad buvo ir liko:
Archyviniai agentai,
Agentai ypatingam periodui.
.
Labai geras šioje vietoje ir klausimas – Kodėl, kokiu tikslu   buvo „išplauti“  KGB rezervistai ????
.
Tokia jau yra gyvenimo realybė - jeigu jau NATO sąjungininkai tarpusavyje vienas kitą šnipinėja, tai kodėl to neturi daryti kitos valstybės???
.
Ir darė ir daro ir darys .....
.
Beje yra dar viena agentų kategorija – įtakos agentai, kurių veikla nepatenka į Baudžiamojo kodekso kompetenciją.
.
Geras pavyzdys – iš „balsų“ į Lietuvą sugrįžę jų darbuotojai, kurie privalėjo būti JAV CŽV agentais, kiti buvę CŽV darbuotojai ....
.
 O kur dar Izraelio įtakos agentai ....  ir miestų merai, ir Seimo nariai .....
.
Tokia yra gyvenimo realybė, ir ja nereikia stebėtis, tiktai nevertėtų jos pamiršti ....

2013 m. lapkričio 6 d., trečiadienis

.......Premjeras priekaištų energetikos ministrui neturi ... o S AU ....????


Jokių priekaištų energetikos ministrui neturiu.
Jisai dirba gana atsakingai.
Ir labai buvau nustebęs, kada išgirdau tam tikrą informaciją viešai, kad energetikos ministru kažkas tai nepasitiki“ –
pirmadienį Seime žurnalistams teigė Premjeras A. Butkevičius.

Betgi, kaip sakoma, keista ir dargi pasibaisėtina, ponas Premjere,  nes Jūs turite nuosavą butą ir mokate centralizuotai paruošto, jo tiekimo tinklais Jūsų  namui pristatyto ir Jums parduoto  karšto vandens  kainą. ..... KO FIZIŠKAI NĖRA ......  beje dėka tame tarpe ir  iš energetikos ministro , kuriam priekaištų neturite ....., „malonės“ .....

Suprantama, kad tie trys su virš litai už kubą karšto vandens už gryną NIEKĄ palyginti su Jūsų atlyginimu yra tikrai NIEKAS.

Betgi  Jūs pone Premjere esate socialdemokratų vadas, o ne koks  negerbtinas liberastas, ar konservatorius, kurie tesirūpina savo pilvais, kuriems eilinių žmonių, ypatingai pensininkų, interesai, kaip sakoma, ....  DZIN ....

Be to Jūsų savigarba ( o mes neabejojame, kad  Jūs pakankamai  jos turite)  negali leisti,  kad taip įžūliai Jūs būtumėte mulkinamas – reikalaujama  mokėti   (ir mokate )  už paslaugą, kurios šilumos tiekėjas neteikia , nes netgi daugiabučių namų šilumos punktų, kuriuose ruošiamas karštas vanduo, jis  nevaldo ...

Ir jų nevaldo jau  nuo 2011 11 01  ......

Nors nevykusio energetikos ministro Sekmoko valdymas senai baigėsi, tačiau jo patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės tebegalioja, daugiabučių namų šilumos punktų valdymo pakitimai šiose Taisyklėse neatsispindi.

Klausimas – KODĖL ???

Atsakymas – nei ministras - diplomatas, nei jo pasirinkta viceministrė – savivaldybės buvusi sekretorė, kuruojanti šilumos ūkį, supratimo apie jį neturi ....
Nesunkiai, remiantis  ministro viešais pasisakymais,  galima įrodyti, kad ir kitose energetikos srityse yra lygiai tas pats ....

Beje ir kitaip būti ar gali ....????
Nes, vadovaujantis sveiko proto logika,   reiktų tiktai stebėtis, kad tokiai atsakingai šalies ūkio šakai vadovai yra parinkti Lenino principu – „Ir virėjos gali valdyti valstybę..“

  Ir kas paneigs, kad  elektros kainų pakilimas vasarą iki 70 centų už kWh kaip tik ir   yra tokio lenininio valstybės  valdymo rezultatas .

O ar nemanote Premjere, kad galimai būtų žymiai geriau, jeigu elektros perdavimo tinklus būtumėte pavedę valdyti ne Finansų ministerijai, o pvz. Sveikatos apsaugos ministerijai.

Kadangi elektra yra pavojinga gyvybei, tai ši ministerija žymiai arčiau elektros energetikos, be to ligoninėse, poliklinikose apstu   elektra maitinamų diagnostikos ir gydymo įrenginių, o ir ministro potencija yra tikrai išskirtinė padrikusiame  ministrų kabinete.

 Kodėl padrikusiame ???
Štai Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos interneto svetainė skelbia:

                                        Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

  Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424;

Gražu Premjere ar ne, kada ūkio ministras rūpinasi šiluminės energijos ir šilumnešio kiekiu, šilumos tiekimo vamzdynų nuostoliais, kaip ir Finansų ministerija elektros perdavimo tinklais .............

Betgi svarbiausia yra tai, kad Jūs pasitikte energetikos ministru ............... ir jam priekaištų neturite ....
Todėl ir vienkart nekuklus klausymėlis  ......... o SAU .....????

2013 m. lapkričio 5 d., antradienis

Ko nepadarė sovietai - tą norima padaryti per „nenaudojamos (apleistos) žemės mokestį“ ....

 „Žemės mokestį reikia sumokėti iki 2013-11-15. Laiku nesumokėjus žemės mokesčio, už kiekvieną dieną skaičiuojami delspinigiai“ – Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijoje įspėja Valstybinė mokesčių inspekcija.

 Todėl žemės savininkai, dažnas tik pažvelgęs į galutinę mokėjimo sumą, skuba žemės mokestį sumokėti.

Betgi yra antra deklaracijos pusė –Žemės mokesčio paskaičiavimas, kurio 5 grafa byloja: Sklypo ( dalies ) apmokestinamas plotas (ha)*.

O šio puslapio apačioje parašyta:
*Esant nenaudojamam (apleistam)  plotui, pirmoje eilutėje įrašomas naudojamos žemės plotas, antroje eilutėje – nenaudojamos (apleistos) žemės plotas.
.
 Tikrai retas žemės savininkas pasidomės, kaip Įstatymuose apibrėžiama nenaudojamos (apleistos) žemės sąvoka.

Betgi Žemės įstatyme nėra tokios sąvokos  nenaudojama (apleista) žemė nėra.

O Lietuvos respublikos žemės mokesčio įstatymas nustato:
1. Apleistos žemės ūkio naudmenossumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

O apie nenaudojamą žemę kalba iš viso neina ....
 .
 Štai ką skelbia Lietuvos žemės savininkų sąjunga:
LR Žemės mokesčio įstatyme nėra pateikta jokio nenaudojamos žemės sąvokos apibrėžimo, tokios sąvokos nėra ir kituose teisės aktuose, kurie kaip nuorodos pateikti LR Žemės mokesčio įstatyme (Mokesčių administravimo įstatymas, LR Žemės įstatymas, Civilinis kodeksas).

 Siekiant išsiaiškinti šios sąvokos turinį LŽSS ir atskiri jos skyriai kreipėsi į šį LR žemės mokesčio įstatymo projektą rengusias valdžios institucijas –  LR Finansų ministeriją, LR Žemės ūkio ministeriją, o taip pat į LR Aplinkos ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją.
Tačiau minėtos sąvokos turinį paaiškinti jos visos atsisakė, motyvuojant kad tai ne jų kompetencija.
 .
Gražu ar ne ???    Sąvokos nenaudojama žemė nėra, o padidintas žemės mokestis – kaip bauda – imama ...

    Ir kaip tai pavadinti, kada Finansų ministerija informuota, kad taip vadinamai „nenaudojamai žemei“ Valstybinė mokesčių inspekcija taiko baudos tarifus,  tyli ....
.
  Na tarkime žemės savininkas panoro išsiaiškinti, kurie gi jo žemės sklypo dalis (ys) priskirta (os)  nenaudojamai (apleistai) žemei.

  O čia , kaip ir tikėtina, yra dar gražiau ....

Apie tai kitame pranešime.
.
 O iš Valstybinės mokesčių inspekcijos tikimės viešo komentaro.

  Vienkart informacijos - kokį dar žemės mokestį planuojama įvesti, kad įvykdyti kosmopolitų konservatorių planus padaryti tai, ko nepadarė sovietai – priversti žemės savininkus parduoti žemę, kuri daugeliui yra, kaip sakoma, dvasinis paveldas ....