2013 m. lapkričio 6 d., trečiadienis

.......Premjeras priekaištų energetikos ministrui neturi ... o S AU ....????


Jokių priekaištų energetikos ministrui neturiu.
Jisai dirba gana atsakingai.
Ir labai buvau nustebęs, kada išgirdau tam tikrą informaciją viešai, kad energetikos ministru kažkas tai nepasitiki“ –
pirmadienį Seime žurnalistams teigė Premjeras A. Butkevičius.

Betgi, kaip sakoma, keista ir dargi pasibaisėtina, ponas Premjere,  nes Jūs turite nuosavą butą ir mokate centralizuotai paruošto, jo tiekimo tinklais Jūsų  namui pristatyto ir Jums parduoto  karšto vandens  kainą. ..... KO FIZIŠKAI NĖRA ......  beje dėka tame tarpe ir  iš energetikos ministro , kuriam priekaištų neturite ....., „malonės“ .....

Suprantama, kad tie trys su virš litai už kubą karšto vandens už gryną NIEKĄ palyginti su Jūsų atlyginimu yra tikrai NIEKAS.

Betgi  Jūs pone Premjere esate socialdemokratų vadas, o ne koks  negerbtinas liberastas, ar konservatorius, kurie tesirūpina savo pilvais, kuriems eilinių žmonių, ypatingai pensininkų, interesai, kaip sakoma, ....  DZIN ....

Be to Jūsų savigarba ( o mes neabejojame, kad  Jūs pakankamai  jos turite)  negali leisti,  kad taip įžūliai Jūs būtumėte mulkinamas – reikalaujama  mokėti   (ir mokate )  už paslaugą, kurios šilumos tiekėjas neteikia , nes netgi daugiabučių namų šilumos punktų, kuriuose ruošiamas karštas vanduo, jis  nevaldo ...

Ir jų nevaldo jau  nuo 2011 11 01  ......

Nors nevykusio energetikos ministro Sekmoko valdymas senai baigėsi, tačiau jo patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės tebegalioja, daugiabučių namų šilumos punktų valdymo pakitimai šiose Taisyklėse neatsispindi.

Klausimas – KODĖL ???

Atsakymas – nei ministras - diplomatas, nei jo pasirinkta viceministrė – savivaldybės buvusi sekretorė, kuruojanti šilumos ūkį, supratimo apie jį neturi ....
Nesunkiai, remiantis  ministro viešais pasisakymais,  galima įrodyti, kad ir kitose energetikos srityse yra lygiai tas pats ....

Beje ir kitaip būti ar gali ....????
Nes, vadovaujantis sveiko proto logika,   reiktų tiktai stebėtis, kad tokiai atsakingai šalies ūkio šakai vadovai yra parinkti Lenino principu – „Ir virėjos gali valdyti valstybę..“

  Ir kas paneigs, kad  elektros kainų pakilimas vasarą iki 70 centų už kWh kaip tik ir   yra tokio lenininio valstybės  valdymo rezultatas .

O ar nemanote Premjere, kad galimai būtų žymiai geriau, jeigu elektros perdavimo tinklus būtumėte pavedę valdyti ne Finansų ministerijai, o pvz. Sveikatos apsaugos ministerijai.

Kadangi elektra yra pavojinga gyvybei, tai ši ministerija žymiai arčiau elektros energetikos, be to ligoninėse, poliklinikose apstu   elektra maitinamų diagnostikos ir gydymo įrenginių, o ir ministro potencija yra tikrai išskirtinė padrikusiame  ministrų kabinete.

 Kodėl padrikusiame ???
Štai Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos interneto svetainė skelbia:

                                        Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

  Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424;

Gražu Premjere ar ne, kada ūkio ministras rūpinasi šiluminės energijos ir šilumnešio kiekiu, šilumos tiekimo vamzdynų nuostoliais, kaip ir Finansų ministerija elektros perdavimo tinklais .............

Betgi svarbiausia yra tai, kad Jūs pasitikte energetikos ministru ............... ir jam priekaištų neturite ....
Todėl ir vienkart nekuklus klausymėlis  ......... o SAU .....????

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą