2015 m. gegužės 31 d., sekmadienis

KREIPIMASIS VARDAN LIETUVOS!

KREIPIMASIS VARDAN LIETUVOS!

Kvietimas: 2015-06-03 Forumas MŪSŲ VALSTYBĖS TIKSLAS

2015-05-31 12:34
FORUMAS MŪSŲ VALSTYBĖS TIKSLAS
            2015 m. birželio 3 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademija, Didžioji salė, Gedimino pr. 3, Vilnius

Forumo atidarymas
Pirmininkauja:

Signataras dr. Zigmas VAIŠVILA, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
Akad. prof. habil. dr. Antanas BURAČAS, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
Sveikinimai
Signatarė Birutė VALIONYTĖ, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė
Albertas SINEVIČIUS, Pirmosios Vyriausybės klubo prezidentas
Įžanginis žodis
Akad. prof. habil. dr. Antanas BURAČAS 
Lietuvos mokslų akademijos pasiūlymai dėl šalies strateginio tikslo suformulavimo
Pranešimai
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Prof. dr. Algirdas DEGUTIS
Lietuva liberalizmo ir rusofobijos gniaužtuose
Prof. dr. Arūnas GUMULIAUSKAS
Lietuvos istorijos likimas globalizacijos sąlygomis
dr. Algimantas KASPARAVIČIUS
Lietuvos Respublika: ar egzistuoja piliečių valstybės atgimimo galimybė?
Signataras dr. Audrius RUDYS
Lietuvos Respublikos ekonominė politika: nacionalinių interesų gynimo aspektas
Pertrauka

Diskusija
Diskusiją pradeda:
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Partija Tvarka ir teisingumas
Diskusiją tęsia:
Forumo dalyvių pasisakymai
Organizatoriai: 
Nepriklausomybės Akto signatarai, pasirašę Kreipimąsi vardan Lietuvos
      Lietuvos mokslų akademija
                  Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai

Papildoma informacija:
Taip pat nuoroda socialiniame tinkle FaceBook: Zigmas Vaišvila

2015 m. gegužės 30 d., šeštadienis

Tai būtų gera informacija giliems, giliems pamastymams ...
   Šilumos tiekėjai šilumos punktų neturi, neturi jokio turto susijusio su karšto vandens ruošimu, jokių sąnaudų karštam vandeniui ruošti nepatiria,  tačiau  Kainų komisija jiems paskaičiuoja normatyvinį pelną ir sąnaudas karštam vandeniui ruošti ir tiekti, nustato karšto vandens kainas.

  Oficialiai užklausus Kainų komisiją, kokie yra šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos  karšto vandens tiekimo veiklos, buvusi jos pirmininkė  paprotino pastaruosius  tokios informacijos neteikti.

   Pastarieji taip ir padarė pasiremdami Akcinių bendrovių įstatymu.

Todėl Seimo Ekonomikos komitetas prašomas paprotinti naują Kainų komisijos pirmininkę  sužinoti ir paviešinti,  kokie gi yra šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos karšto vandens tiekimo veiklos. 

  Vienkart sužinoti ir paviešinti, kokie gi nuostoliai padaryti šilumos vartotojams  imant iš jų mokesčius už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą.

  Todėl pakartotinai Prezidentės vyriausioji patarėja G. Kaminskaitė - Salters prašoma elgtis pilietiškai ir informuoti prezidentę apie milijoninius šilumos vartotojų nuostolius.

  Kadangi kitaip jau neišeina, kad visuomenė  išgirstų apie milijoninius šilumos vartotojų nuostolius, nes  mūsų žiniasklaidos priemonės bijo tokią informaciją paskleisti,   Regnum ir Rubaltic.ru korespondentus Lietuvoje prašome šią problemą paviešinti savo žiniasklaidos priemonėse.

  Jeigu visi jie sumoje  solidariai  to, kas prašoma,  nepadarytų, tai būtų labai ir labai įdomi informacija giliems, giliems  pamąstymams ........

  O gal  gi atsiras bent vienas ekonomistas ir pabandys atkurti šį Kainų komisijos stebūklą -  iš nieko sukurpti  neteikiamos paslaugos -  karšto vandens kainas ???!!!!

  Pavyzdžiui,  kad ir žinoma ekonomistė Vilniaus savivaldybės Tarybos narė Aušra Maldeikienė.

  Juk šiaip ar taip savivaldybės Taryba derina šilumos tiekėjo jai pateiktas neteikiamos paslaugos karšto vandens tiekimo kainas.

  Kaip matome, mero A. Zuoko laikais savivaldybės Taryba neteikiamos paslaugos kainas derino ....

  Mūsų nuomone, tai nemažas  energetikos "specialistės" A. K. nuopelnas, su kuria nauja savivaldybės Taryba turėtų atsisveikinti ...


*****************************************************


Kokie yra Vilniaus savivaldybės tarybos ruošiamos administracijos struktūros "perestroikos" tikslai ....

 Vilniaus savivaldybė informuoja, kad ji ruošiasi pertvarkyti administracijos struktūrą, sumažinti darbuotojų skaičių.

Pažymėtina, kad savivaldybės struktūros "pertvarkymą", darbuotojų skaičiaus mažinimą,  jau buvo atlikę     konservatoriai su tuometiniu meru, kuris rengėsi parduoti savivaldybės pastatą, o po to jį nuomoti ....

Vadovaujantis sveiko proto logika, administracijos struktūra visų pirma turi būti tokia, kad ji užtikrintų  teisės aktų jai  priskirtų funkcijų atlikimą.

Tuo tarpu  pareiškimai, kad

Svarstoma, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų.

Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją

kelia pagrįstas abejones dėl tiek dėl mero, tiek  dėl Tarybos kompetencijos, o blogiausia, kad  "pertvarkos"  siekiai gali būti  korupciniai.

 Vadovaujantis sveiko proto logika ir viešuoju interesu, Administracijos struktūros projekto parengimas turėtų būti patikėtas kompetentingai šiuolaikinės vadybos srityje firmai, ir jis turėtų būti tęstinis, koreguojamas pagal iškilusias situacijas.

Situacija turėtų bent kiek paaiškėti gavus iš Vilniaus savivaldybės žemiau prašomą informaciją.

*****************************************************************
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai       
2015-04-30   
  

DĖL   SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR  ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS

www.vilnius.lt pranešė, kad  Vilniaus miesto savivaldybės taryba pradėjo svarstyti savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarką.

Įgyvendinus pertvarką, savivaldybės veikla taps modernesnė: bus atsisakyta besidubliuojančių struktūrinių padalinių funkcijų, o paslaugos gyventojams bus teikiamos greičiau ir kokybiškiau.
Šiuo metu aiškinamasi, koks darbuotojų skaičius būtų optimalus, kaip supaprastinti veiklos organizavimą, kad savivaldybė veiktų darniau ir laiku teiktų paslaugas ir atsakymus vilniečiams.

Pokyčiai Savivaldybės administracijos organizacinėje struktūroje yra būtini, trumpinant įvairių leidimų verslui išdavimo bei gyventoju problemų sprendimo procedūras.

Pokyčiai reikalingi ir siekiant panaikinti padalinių funkcijų dubliavimąsi bei sparčiau įgyvendinti strateginius veiklos prioritetus - Integruoto Vilniaus tikslinių teritorijų vystymo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas programą, Šilumos ūkio vystymo, Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo bei kitus planus.

Efektyvinant veiklą, iš 11 departamentų svarstoma palikti 9, darbuotojus perkeliant į kitus departamentus.

Patobulinta Savivaldybės administracijos organizacinė struktūra sudarys galimybę kiekvienam Savivaldybės administracijos darbuotojui dar geriau tenkinti Vilniaus bendruomenes ir įmonių lūkesčius,“ – sako Administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.

Svarstoma, kad jei departamente dirba iki 50 darbuotojų, pakaktų vienos direktoriaus pavaduotojo pareigybės, o jeigu daugiau kaip 50 – ne daugiau kaip dviejų.

Skyrių vedėjams taip pat siūloma turėti ne daugiau kaip po vieną pavaduotoją.

Šiandien Tarybai buvo pateiktas pirminis pertvarkos projektas, kuris bus svarstomas ir tobulinamas apie tris savaites, tariantis su tarybos nariais, bei bendradarbiaujant su Profesinės sąjungos komitetu.
  
   Ryšium su tuo ,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  prašome    sekančios informacijos:

Ø  Kas yra šio pirminio pertvarkos projekto autorius.

Ø  Pateikti šio pirminio pertvarkos projekto kopiją (pageidautina elektroninę).


  Kadangi, rašoma: „Skaičiuojama, kad pertvarkius struktūrą, pavyks sutaupyta apie 15 proc. darbo užmokesčio fondo ir socialinio draudimo mokesčio lėšų arba 1mln. 834 tūkst. eur.“ – galima suprasti, kad planuojamas etatų mažinimas.
 
   Tuo tarpu yra savivaldybės  Aplinkos ir energetikos departamente  Būsto renovavimo skyriaus sudėtyje yra   Statinių naudojimo priežiūros poskyris su  11 darbuotojų, įskaitant poskyrio vedėją.

 Šiam  poskyriui nustatyti svarbiausieji   uždaviniai :

1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo techninę priežiūrą;
2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

    Šio poskyrio veiklą iš esmės turi apibrėžti  Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, kuris nustato, kad „ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“   ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai,    priežiūra vietoje turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.“

  Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  prašome  sekančios  informacijos:

Ø  Kiek iš viso Vilniuje yra statinių, tame tarpe daugiabučių namų atskirai, kurių priežiūrą vietoje, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, savivaldybė turi atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Ø  Kiek iš viso tam atlikti reikalinga savivaldybės darbuotojų.


P.S. LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučių namų priežiūra yra viešasis interesas.


   Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis2015 m. gegužės 29 d., penktadienis

Labai jau simboliška: Lietuvos kariuomenė yra apginkluota sovietiniais 34 metų senumo ginklais .... už 34 milijonus eurų

JAV  viceprezidentas Džo Badenas pareiškė, kad JAV pasiruošusi bendradarbiauti su Maskva tokiose srityse, kaip Irano atominė programa, situacija Sirijoje.

Tuo pačiu reikia suprasti, kad Islamo valstybės, Irako klausimais jau bendradarbiaujama.

O prieš kurį laiką JAV ir Rusijos spectarnybų atstovai pasirašė bendradarbiavimo  kovoje su islamo pavojais sutartį.

O kas liečia karinę pagalbą Ukrainai, tai Džo Badenas pareiškė, kad JAV ir toliau svarsto galimybę tiekti ginklus Ukrainos kariuomenei  ......?????

JAV Viceprezidentas ne kartą yra pažymėjęs, kad karinė pagalba priklausys nuo to, kaip Ukraina vykdys reformas ......?????

Betgi 1994 metų gruodžio 5 dieną Budapešto memorandumu JAV, Rusija, Didžioji Britanija užtikrino Ukrainai jos sienų neliečiamybę mainais už atominio ginklo perdavimą Rusijai.

Prancūzija ir  Kinija, nors ir memorandumo nepasirašė, atitinkamais pareiškimais  palaikė Ukrainos sienų neliečiamybę.

O kas iš to memorandumo gavosi – AKIVAIZDU.

Po  viso to, vadovaujantis sveiko proto logika,  rimtai kalbėti apie tai, kad NATO apgintų Lietuvą Rusijos agresijos atveju, niekaip neišeina.

Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, tie, kas tvirtina, kad NATO mus apgins, yra arba apgavikai, arba visiškai nesusivokiantys tarptautinėje situacijoje.

O tuo metu, kada Ukraina kariniu požiūriu, palikta likimo valiai,  Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kaip mūsų kariuomenė mokosi  naudotis artimo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistema GROM.

O ta sistema GROM – tai sovietinės priešlėktuvinės sistemos IGLA  analogas, pagamintas Lenkijoje pagal licenciją.

Pažymėtina, kad sistema IGLA    1981 metų kovo  11 dienos Tarybų sąjungos komunistų partijos Centro  komiteto ir Ministrų tarybos nutarimu  buvo pradėta tiekti sovietinei armijai.

Tokiu būdu Lietuvos kariuomenė iš esmės yra apginkluota sovietiniais 34 metų senumo ginklais .... už 34  mln. eurų ................

 Tai, kaip teigia krašto apsaugos ministras – geriausias kokybės ir kainos santykis ......
***************************************************************

.

2015 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

....... nespjauk į vandenį, nes teks gerti ......    
Vilniaus miesto savivaldybė   informavo, kad AB „Vilniaus energija“ jai priklausančius šilumos punktus  2012 metais perdavė AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
  
   Ryšium su tuo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paprašyti  informacijos, kada tiksliai buvo baigtas AB ,,Vilniaus energija“  šilumos punktų perdavimas AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

 Bet gi tokiu būdu AB ,,Vilniaus energija“  perdavė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ iš jos atimtą turtą, kuris beje neperduotas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, ir už kurio stovį jie tuo pačiu neatsako.

 Vienkart AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paprašyti  informacijos:

Ø  Ar Vilniaus meras R.Šimašius informuotas apie situaciją su šilumos punktais.

Ø  Ar AB „Vilniaus šilumos tinklai“ imasi priemonių, kad dabar jai formaliai priklausantys šilumos punktai  būtų daugiabučių namų valdytojų priimti atsakingai   priežiūrai (eksploatacijai).

Ø  Ar AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sutinka, kad tiek  LR Konstitucijoje, tiek  Civiliniame  kodekse   nėra tokių  nuostatų, kurios  suteiktų teisę  neatlyginamai iš vieno savininko atimti jo nuosavybę ir ją perduoti neatlyginamai naudotis kitam savininkui.

 
     Betgi   Vilniaus meras  Remigijus Šimašius - nuo 2008 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. gruodžio mėn. – Lietuvos teisingumo ministras.


 Išeina beveik, kaip sakoma, nespjauk į vandenį, nes teks gerti ......

 

Klausimas vyriausiajam kariuomenės vadui - Ir kaip tai suprasti ???


 LR Konstitucija  - Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------


lietuvos kariuomenės vadO
į s a k y m a s

Dėl ŽMONIŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO DARBŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO RAJONE PLANO PATVIRTINIMO

2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-945
VilniusKariuomenės vadas                                                  gen. mjr. Arvydas Pocius

****************************************************************************
 KLAUSIMAS:


Krašto apsaugos ministerijai                                                          2015.05.21   Nr.  1


DĖL ŽMONIŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO DARBŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO RAJONE PLANO

   


      Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais prašome pateikti  Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų paieškos ir gelbėjimo rajone plano suvestinės reakcijos elektroninę kopiją.

 ***********************************************************************************
ATSAKYMAS:
*******************************************
Gerb. Antanai Miškini, 
Atsakydami į Jūsų  2015 m. gegužės  21 d. elektroninį raštą dėl žmonių paieškos ir gelbėjimo plano paieškos rajone,  pateikiame Jums  2015 m. gegužės 16 d. ryšio  virš Baltijos jūros praradusio orlaivio An-2 ir jo įgulos paieškos ir gelbėjimo operacijos chronologiją.

PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO OPERACIJOS CHRONOLOGIJA 
  
Gegužės 16 d. 18.09 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JKGC) gavo pranešimą iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro, kad dingo iš Švedijos Geteborgo oro uosto į Klaipėdos oro uostą išskridęs lėktuvas AN-2 su dviejų žmonių įgula. Lėktuvas turėjo nusileisti Klaipėdos oro uoste 17.20 val. Paskutinė apytikslė dingusio lėktuvo pozicija, 16.16 val. buvo apytiksliai 97 jūrmylės (jm) nuo Palangos tuomet, kai buvo gautas paskutinis pranešimas radijo ryšiu iš lėktuvo.

18.40 val. Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ N42 ir „Šakiai“ buvo aktyvuoti ir ruošėsi išvykti į paieškos rajoną. 18.58-21.30 val. iš Lietuvos karinių oro pajėgų(KOP) paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje pakilęs Lietuvos KOP paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-8 vykdė paieškos ir gelėbjimo užduotis ore. 19.55 val. ir 21.41 val. paieškos ir gelbėjimo užduotims jūroje išplaukė Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ ir „Šakiai“.

19.10 val. Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centras pranešė apie trijų Švedijos orlaivių – 1 sraigtasparnio ir 2 lėktuvų dalyvavimą operacijoje. 20.17 val. į Nemirsetą iškviestas antrasis Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 22.35 val. apie vykdomą operaciją informuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės operatyvinis budėtojas. 23.11 val. buvo gauta informacija iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro, kad Švedijos orlaiviai baigė paiešką, grįžta į Švediją.

JGKC oficialiai perėmė vadovavimą iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro 00.00 val. naktį iš gegužės 16 d. į gegužės 17d.


Gegužės 17 d. 07.40 - 09.43 val. paieškos ir gelbėjimo operaciją vykdė Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 8.44-17.50 val. paieškos ir gelbėjimo operacijai buvo pasitelktas Karinių oro pajėgų orlaivis L-410.

09.35 val. Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centras perdavė paskutinę Švedijos oro stebėjimo radaro fiksuotos ieškomo orlaivio poziciją, netoli kurios vėliau gegužės 19 d. pavakarę Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ Baltijos jūroje rado ieškomą orlaivį An-2.

11.50- 20.21 val. paieškos ir gelbėjimo operacijos užduotis ore vykdė Latvijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-17. 15.14 val. dar vienas Lietuvos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 atskrido į Nemirsetą. 16.20 val. gauta informacija iš Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centro, kad Švedijos pakrančių apsaugos orlaivis vykdė kitą paieškos ir gelbėjimo operaciją rajone ir žvalgė rajoną su radaru, su ieškomu objektu susijusių objektų neaptikta. 20.09 ir 20.18 val. Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ N42 ir „Šakiai“ įplaukė į Klaipėdos jūrų uostą. Gegužės 18 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų jūrų gelbėjimo koordinavimo centras paieškos ir gelbėjimo operaciją sustabdė 20.21 val. Toks sprendimas buvo priimtas po 26 val. nuo operacijos pradžios, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: žema vandens temperatūra (9°C), išgyvenimo trukmė esant tokiai temperatūrai - tik 13 val. (jei naudojami hidrokostiumai ir gelbėjimosi liemenės), nebuvo ženklų apie galimą lėktuvo vietą (nebuvo nei dėmių nei nuolaužų), nepalankios oro sąlygos  paieškai (artėjo tamsus paros metas, stiprus ir gūsingas vėjas).

  
Gegužės 18 d. 09.38 val. paieškos operacija atnaujinta Krašto apsaugos ministro sprendimu. 10.38-19.19 val. dingusio lėktuvo An-2 ir jo įgulos paieškos užduotis ore vykdė Latvijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-17.

11.13-18:38 val. paiešką virš Baltijos jūros vykdė Karinių oro pajėgų orlaivis C-27J „Spartan“.
16.15 val. Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo laivui „Šakiai“ duotas įsakymas vykti į paieškos rajoną. 20.36-21.32 val. paieškos darbus jūroje vykdė Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 19.47 val. Krašto apsaugos ministro nurodymu dėl paieškos operacijos poreikio priešmininis laivas „Kuršis“ atšaukiamas iš tarptautinių išminavimo pratybų „Open Spirit 2015“ Estijoje.

21.00 val. kreiptasi į Valstybinę sienos apsaugos tarnybą dėl paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnio skyrimo paieškos operacijai. Gegužės 18 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.

Gegužės 19 d. KJP laivas  „Šakiai“ paieškos operacijoje dalyvavo visą naktį. Prie paieškos operacijos prisijungęs priešmininis laivas „Kuršis“ N54 paieškos rajone veiklą pradėjo apie 10.00 val. 17.06 val. paieškos operacijai pasitelktas Karinių oro pajėgų orlaivis C-27J „Spartan“. 13.39–15.54 val. ir 22.20-00.30 val. (iš gegužės 19 į gegužės 20 d.) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sraigtasparnis AC-135 dalyvavo paieškos operacijoje. 16.51-18.55 val. paieškoje dalyvavo KOP sraigtasparnis Mi-8. Pavakarę apie 16 val. Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ Baltijos jūroje rado ieškomą orlaivį An-2. Lėktuvas rastas apie 700 metrų nuo paskutinės Švedijos oro stebėjimo radaro fiksuotos ieškomo orlaivio pozicijos, gautos iš Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centro. Orlaivis aptiktas jūros dugne, 124 metų gylyje. Rastą lėktuvą apžiūrėjus laivo „Kuršis“ povandeninio roboto video kamera, buvo nustatyta, kad lėktuvo borto numeris sutampa su ieškomo orlaivio borto numeriu.

Gegužės 19 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta. Dingusių pilotų paieška tęsiama toliau.

Gegužės 20 d. Baltijos jūroje buvo tęsiama dingusių orlaivio An-2 pilotų paieškos operacija. Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ (M54) ir paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“ paieškos operacijoje dalyvavo visą naktį (iš gegužės 19 į gegužės 20d.) ir vykdė paiešką. Ryte 07.15-10.00 val. paieškos rajonuose dirbo Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. Priešmininis laivas „Kuršis“ (M54) tęsė povandeninių darbų operaciją, taip pat vykdė gegužės 19 d. rasto orlaivio An-2 apžiūrą povandeniniu robotu, siekiant detaliai iš išorės apžiūrėti lėktuvo vidų. Gegužės 20 d. vakare vykdant povandeninės lėktuvo apžiūros darbus dalyvavo ir Klaipėdos universiteto specialistai su universiteto turima povandeninių objektų apžvalgos įranga.

12.48-20.52 val.. Karinių oro pajėgų orlaivis L-410 ir 15.11-17.46 val. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis „Eurocopter EC 135“ vykdė paieškos operacijos užduotis. 19.29 -21.35 val. paieškos darbus vykdė karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 22.45 val. Į Klaipėdos uostą įplaukė Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“.

Gegužės 20 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.
   
Gegužės 21 d. Gegužės 21 d. dieną ir naktį laivui „Kuršis“ nuodugniai iš išorės apžiūrėjus jūros dugne esantį orlaivį An-2, jo viduje aptiktas galimai vieno iš pilotų kūnas. Operacijai buvo naudojama Karinių jūrų pajėgų priešmininio laivo „Kuršis“ ir Klaipėdos universiteto povandeninių objektų apžvalgos video įranga. Gegužės 21 d. 16.10 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro vado sprendimu baigta dviejų An-2 pilotų paieškos operacija virš vandens.  Dėl povandeninių darbų eigos bus sprendžiama artimiausiu metu.

Gegužės 22 d.  Nuo gegužės 19 d. avariją jūroje patyrusio lėktuvo An-2 ir jo įgulos pilotų paiešką po vandeniu vykdęs Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivas „Kuršis“ gegužės 22d. 01.28 val.  grįžo į Klaipėdos uostą.


Su pagarba
Asta Galdikaitė
LR Krašto apsaugos ministerija/Ministry of National Defence of Lithuania
Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas/Strategic Communication and Public Affairs Department
Visuomenės informavimo skyriaus patarėja / Adviser, Public Information
T. 00 370 5 273 5519
M. 00 370 687 90 765
W. www.kam.lt