2015 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kainų komisijos pirmininkė prašoma informacijos

Valstybines  kainų ir energetikos kontrolės komisijos    
pirmininkei Ingai Žilienei    
2015-05-20
  
  Gegužės 11 dienos laišku Jūs, kaip Valstybinės kainų ir energetikos komisijos pirmininkė, prieš susitikimą su Prezidente buvote informuota:

„Vadovaujantis sveiko proto logika darbotvarkėje turėtų būti klausimas kas padengs šilumos vartotojų milijoninius nuotolius, patirtus dėl Kainų komisijos kaltės, jai prievarta įvedus neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto, lauko tinklais ar atvira šildymo sistema  į daugiabučius namus pristatyto ir ten parduoto karšto vandens tiekimo mokesčius.

 Šią problemą turėtų iškelti naujai paskirta Kainų komisijos pirmininkė, antraip ir jai teks atsakomybė už akivaizdžiai neteisėtus Kainų komisijos veiksmus.“
 
   Neabejotinai Jūs turėtumėte žinoti, kad pvz. Vilniaus energija nuo  2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje šilumos punktų, kurie yra perduoti Vilniaus šilumos tinklams, taigi Vilniaus šilumos tiekėjas nuo to laiko nėra dargi karšto vandens, su  individualiais  daugiabučių namų šilumos punktais, ruošėjas .

    Neabejotinai Jūs turėtumėte žinoti,  kad  tuo tarpu Vilniaus energija (kaip beje ir visos šalies šilumos tiekėjai)  taiko Kainų komisijos nustatytas centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, kas yra akivaizdžiai neteisėta.

   Tokiu būdu, Jūs, net mūsų neperspėta, vien tiktai vadovaujantis sveiko proto logika, turėjote šią problemą iškelti susitikime su Prezidente.

Ryšium su tuo prašome informacijos:

Ø  Ar susitikime su Prezidente buvo iškelta neteikiamos paslaugos ir vartotojų patirtų milijoninių nuostolių atlyginimo  problema.

Ø  Jeigu taip, kas buvo nuspręsta.

Ø  Jeigu ne, tai kodėl.

Ø  Kodėl Kainų komisija, nežiūrint to, kad Šilumos ūkio įstatymas uždraudė   šilumos tiekėjams prižiūrėti (eksploatuoti) savo šilumos punktus esančius daugiabučiuose namuose, ir tuo pačiu jais ruošti karštą vandenį,  nustatinėja jiems centralizuotai paruošto, lauko tinklais arba atvira šildymo sistema į daugiabučius namus pristatyto, ir ten parduoto karšto vandens kainas, kurias šilumos tiekėjai ir taiko.

      Informaciją prašome pateikti  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais.

      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą