2015 m. gegužės 17 d., sekmadienis

Nacionalinė vartotojų konfederacija keičia pavadinimą į Lietuvos vartotojų reikalų tarybą .

svarbu

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įkurta 2003 metais, nuo šiol vadinsis Lietuvos vartotojų reikalų taryba. 
Šis pavadinimas labiau atspindi šių dienų ekonomines – socialines realijas, nes su vartotojų reikalais yra susijusi beveik visa valstybės ekonominė veikla, kuri skirta vartotojų arba mokesčių mokėtojų poreikių tenkinimui.
Tarybos prezidente išrinkta Alvita Armanavičienė, viceprezidentais – Egidijus Gaidamavičius bei Vilmantas Marcinkevičius. 
Valdyba sudarytai iš:
 Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos,
 Energijos vartotojų asociacijos, 
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos
 Atviras Kodas Lietuvai 

asociacijų  atstovų.

 Šiuo metu skėtinėje vartotojų organizacijoje yra 12 ne pelno siekiančių, vartotojus atstovaujančių organizacijų.
Lietuvos vartotojų reikalų taryba konstatavo, kad konstitucinė nuostata – „Valstybė gina vartotojo interesus“ įgyvendinta tik iš dalies ir netenkina vartotojų padėties, jų lūkesčių, lėtina ekonomikos augimą. Ypač tas pasakytina apie tokius ekonomikos sektorius kaip energetiką ir turizmo paslaugų rinką.
Nutarta:
1) Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad energetikos sektoriuje, ypač šilumos ūkyje trūksta veiklos koordinavimo tarp centrinės ir vietinės valdžios institucijų. Šilumos ūkyje kompetencija, veikla ir atsakomybė išskaidyta tarp Energetikos ministerijos,
Aplinkos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos ir savivaldybių. Iškilus konkrečioms problemoms, atsakingos institucijos vengia atsakomybės, peradresuoja problemas kitiems, praktikuoja tuščią biurokratinį atsirašinėjimą.
2) Atkreipti Vyriausybės dėmesį, jog Lietuvoje alkoholio vartojimo sąlygojama ekonominė žala 2010 m. sudarė mažiausiai 235 milijonus eurų.
3) Atkreipti Vyriausybės dėmesį į padažnėjusius turizmo paslaugas teikiančių kompanijų nemokumo ir bankroto atvejus ir iki šiol neišspręstą šių paslaugų pirkėjų apsaugos problemą.
4) Siūlome Seimui įteisinti principą – valstybės institucijų darbuotojų apmokėjimą susieti su ataskaitinio laikotarpio šalies ekonominiais-socialiniais rezultatais, kompleksiškai vertinant pagal keletą svarbiausių šalies ekonominių ir socialinių rodiklių. Tarp jų galėtų būti: ekonomikos augimas, nedarbo lygis, vidutinis darbo užmokestis, vidutinė pensija ir vartotojų pasitenkinimo indeksas.

   Šiuo metu Lietuvos vartotojų reikalų taryba pagal Europos Komisijos užsakymą ruošia vartotojų skundų portalą, kuriame vartotojai bus kviečiami rašyti skundus, pasiteiravimus, pasiūlymus daugiau nei 500 kategorijų, t. y. dėl vartojimo prekių ir paslaugų, švietimo, teisinių, sveikatos paslaugų ir t.t.
   Ši informacija bus perduodama Europos Komisijai, kuri, atsižvelgdama į visos ES vartotojų problemas, lūkesčius bei pasiūlymus, tobulins ES teisės aktus.
2015 birželio 12 d. Seime Lietuvos vartotojų reikalų taryba organizuoja konferenciją - „Stiprus ir saugus vartotojas – Lietuvos gerovės garantas“.
Kviečiame organizacijas, kurių veikla susijusi su vartotojų politika, t. y. vartotojų švietimu, informavimu, konsultavimu, švietimu, tyrimais, sertifikavimu, vartotojų kooperacija, teisių gynimu neteisminėse institucijose bei teismuose, interesų atstovavimu ES ir nacionalinėse institucijose bei organizacijose, dalyvauti šioje konferencijoje, jungtis ir bendradarbiauti su Lietuvos vartotojų reikalų taryba.

  Daugiau informacijos – vartotojutaryba@gmail.com arba tel.: 868625661.

Lietuvos vartotojų reikalų tarybos prezidentė Alvita Armanavičienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą