2015 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

Klausimas vyriausiajam kariuomenės vadui - Ir kaip tai suprasti ???


 LR Konstitucija  - Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------


lietuvos kariuomenės vadO
į s a k y m a s

Dėl ŽMONIŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO DARBŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO RAJONE PLANO PATVIRTINIMO

2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-945
VilniusKariuomenės vadas                                                  gen. mjr. Arvydas Pocius

****************************************************************************
 KLAUSIMAS:


Krašto apsaugos ministerijai                                                          2015.05.21   Nr.  1


DĖL ŽMONIŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO DARBŲ PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO RAJONE PLANO

   


      Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais prašome pateikti  Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų paieškos ir gelbėjimo rajone plano suvestinės reakcijos elektroninę kopiją.

 ***********************************************************************************
ATSAKYMAS:
*******************************************
Gerb. Antanai Miškini, 
Atsakydami į Jūsų  2015 m. gegužės  21 d. elektroninį raštą dėl žmonių paieškos ir gelbėjimo plano paieškos rajone,  pateikiame Jums  2015 m. gegužės 16 d. ryšio  virš Baltijos jūros praradusio orlaivio An-2 ir jo įgulos paieškos ir gelbėjimo operacijos chronologiją.

PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO OPERACIJOS CHRONOLOGIJA 
  
Gegužės 16 d. 18.09 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JKGC) gavo pranešimą iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro, kad dingo iš Švedijos Geteborgo oro uosto į Klaipėdos oro uostą išskridęs lėktuvas AN-2 su dviejų žmonių įgula. Lėktuvas turėjo nusileisti Klaipėdos oro uoste 17.20 val. Paskutinė apytikslė dingusio lėktuvo pozicija, 16.16 val. buvo apytiksliai 97 jūrmylės (jm) nuo Palangos tuomet, kai buvo gautas paskutinis pranešimas radijo ryšiu iš lėktuvo.

18.40 val. Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ N42 ir „Šakiai“ buvo aktyvuoti ir ruošėsi išvykti į paieškos rajoną. 18.58-21.30 val. iš Lietuvos karinių oro pajėgų(KOP) paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje pakilęs Lietuvos KOP paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-8 vykdė paieškos ir gelėbjimo užduotis ore. 19.55 val. ir 21.41 val. paieškos ir gelbėjimo užduotims jūroje išplaukė Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ ir „Šakiai“.

19.10 val. Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centras pranešė apie trijų Švedijos orlaivių – 1 sraigtasparnio ir 2 lėktuvų dalyvavimą operacijoje. 20.17 val. į Nemirsetą iškviestas antrasis Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 22.35 val. apie vykdomą operaciją informuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės operatyvinis budėtojas. 23.11 val. buvo gauta informacija iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro, kad Švedijos orlaiviai baigė paiešką, grįžta į Švediją.

JGKC oficialiai perėmė vadovavimą iš Aeronautikos gelbėjimo koordinavimo centro 00.00 val. naktį iš gegužės 16 d. į gegužės 17d.


Gegužės 17 d. 07.40 - 09.43 val. paieškos ir gelbėjimo operaciją vykdė Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 8.44-17.50 val. paieškos ir gelbėjimo operacijai buvo pasitelktas Karinių oro pajėgų orlaivis L-410.

09.35 val. Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centras perdavė paskutinę Švedijos oro stebėjimo radaro fiksuotos ieškomo orlaivio poziciją, netoli kurios vėliau gegužės 19 d. pavakarę Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ Baltijos jūroje rado ieškomą orlaivį An-2.

11.50- 20.21 val. paieškos ir gelbėjimo operacijos užduotis ore vykdė Latvijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-17. 15.14 val. dar vienas Lietuvos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 atskrido į Nemirsetą. 16.20 val. gauta informacija iš Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centro, kad Švedijos pakrančių apsaugos orlaivis vykdė kitą paieškos ir gelbėjimo operaciją rajone ir žvalgė rajoną su radaru, su ieškomu objektu susijusių objektų neaptikta. 20.09 ir 20.18 val. Karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ N42 ir „Šakiai“ įplaukė į Klaipėdos jūrų uostą. Gegužės 18 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų jūrų gelbėjimo koordinavimo centras paieškos ir gelbėjimo operaciją sustabdė 20.21 val. Toks sprendimas buvo priimtas po 26 val. nuo operacijos pradžios, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: žema vandens temperatūra (9°C), išgyvenimo trukmė esant tokiai temperatūrai - tik 13 val. (jei naudojami hidrokostiumai ir gelbėjimosi liemenės), nebuvo ženklų apie galimą lėktuvo vietą (nebuvo nei dėmių nei nuolaužų), nepalankios oro sąlygos  paieškai (artėjo tamsus paros metas, stiprus ir gūsingas vėjas).

  
Gegužės 18 d. 09.38 val. paieškos operacija atnaujinta Krašto apsaugos ministro sprendimu. 10.38-19.19 val. dingusio lėktuvo An-2 ir jo įgulos paieškos užduotis ore vykdė Latvijos paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis Mi-17.

11.13-18:38 val. paiešką virš Baltijos jūros vykdė Karinių oro pajėgų orlaivis C-27J „Spartan“.
16.15 val. Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo laivui „Šakiai“ duotas įsakymas vykti į paieškos rajoną. 20.36-21.32 val. paieškos darbus jūroje vykdė Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 19.47 val. Krašto apsaugos ministro nurodymu dėl paieškos operacijos poreikio priešmininis laivas „Kuršis“ atšaukiamas iš tarptautinių išminavimo pratybų „Open Spirit 2015“ Estijoje.

21.00 val. kreiptasi į Valstybinę sienos apsaugos tarnybą dėl paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnio skyrimo paieškos operacijai. Gegužės 18 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.

Gegužės 19 d. KJP laivas  „Šakiai“ paieškos operacijoje dalyvavo visą naktį. Prie paieškos operacijos prisijungęs priešmininis laivas „Kuršis“ N54 paieškos rajone veiklą pradėjo apie 10.00 val. 17.06 val. paieškos operacijai pasitelktas Karinių oro pajėgų orlaivis C-27J „Spartan“. 13.39–15.54 val. ir 22.20-00.30 val. (iš gegužės 19 į gegužės 20 d.) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sraigtasparnis AC-135 dalyvavo paieškos operacijoje. 16.51-18.55 val. paieškoje dalyvavo KOP sraigtasparnis Mi-8. Pavakarę apie 16 val. Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ Baltijos jūroje rado ieškomą orlaivį An-2. Lėktuvas rastas apie 700 metrų nuo paskutinės Švedijos oro stebėjimo radaro fiksuotos ieškomo orlaivio pozicijos, gautos iš Švedijos Jungtinio gelbėjimo koordinavimo centro. Orlaivis aptiktas jūros dugne, 124 metų gylyje. Rastą lėktuvą apžiūrėjus laivo „Kuršis“ povandeninio roboto video kamera, buvo nustatyta, kad lėktuvo borto numeris sutampa su ieškomo orlaivio borto numeriu.

Gegužės 19 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta. Dingusių pilotų paieška tęsiama toliau.

Gegužės 20 d. Baltijos jūroje buvo tęsiama dingusių orlaivio An-2 pilotų paieškos operacija. Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Kuršis“ (M54) ir paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“ paieškos operacijoje dalyvavo visą naktį (iš gegužės 19 į gegužės 20d.) ir vykdė paiešką. Ryte 07.15-10.00 val. paieškos rajonuose dirbo Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. Priešmininis laivas „Kuršis“ (M54) tęsė povandeninių darbų operaciją, taip pat vykdė gegužės 19 d. rasto orlaivio An-2 apžiūrą povandeniniu robotu, siekiant detaliai iš išorės apžiūrėti lėktuvo vidų. Gegužės 20 d. vakare vykdant povandeninės lėktuvo apžiūros darbus dalyvavo ir Klaipėdos universiteto specialistai su universiteto turima povandeninių objektų apžvalgos įranga.

12.48-20.52 val.. Karinių oro pajėgų orlaivis L-410 ir 15.11-17.46 val. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis „Eurocopter EC 135“ vykdė paieškos operacijos užduotis. 19.29 -21.35 val. paieškos darbus vykdė karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8. 22.45 val. Į Klaipėdos uostą įplaukė Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“.

Gegužės 20 d. jokių susijusių su paieškos operacija objektų jūros paviršiuje nebuvo aptikta.
   
Gegužės 21 d. Gegužės 21 d. dieną ir naktį laivui „Kuršis“ nuodugniai iš išorės apžiūrėjus jūros dugne esantį orlaivį An-2, jo viduje aptiktas galimai vieno iš pilotų kūnas. Operacijai buvo naudojama Karinių jūrų pajėgų priešmininio laivo „Kuršis“ ir Klaipėdos universiteto povandeninių objektų apžvalgos video įranga. Gegužės 21 d. 16.10 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro vado sprendimu baigta dviejų An-2 pilotų paieškos operacija virš vandens.  Dėl povandeninių darbų eigos bus sprendžiama artimiausiu metu.

Gegužės 22 d.  Nuo gegužės 19 d. avariją jūroje patyrusio lėktuvo An-2 ir jo įgulos pilotų paiešką po vandeniu vykdęs Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivas „Kuršis“ gegužės 22d. 01.28 val.  grįžo į Klaipėdos uostą.


Su pagarba
Asta Galdikaitė
LR Krašto apsaugos ministerija/Ministry of National Defence of Lithuania
Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas/Strategic Communication and Public Affairs Department
Visuomenės informavimo skyriaus patarėja / Adviser, Public Information
T. 00 370 5 273 5519
M. 00 370 687 90 765
W. www.kam.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą