2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Bet argi tai, kad Vilnijos krašto lietuviai tebegyvena panašiomis sąlygomis kaip prieš karą, yra svarbu ???


Seimo narių V. Stundžio, R. Baškienės ir G. Steponavičiaus pranešimas: „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės veiksmų“2015 m. gegužės 6 d. pranešimas VIRSeimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai Valentinas Stundys, Rima Baškienė ir Gintaras Steponavičius yra sunerimę dėl Šalčininkų rajono švietimo valstybine kalba ir platina šį pranešimą. 


Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos bendruomenė,  siekdama išvengti skubotų ir neišdiskutuotų sprendimų dėl mokyklos struktūros ir statuso bei saugodama lygių galimybių principą ir asmens teises, kuriuos garantuoja Švietimo įstatymas, vėl kreipiasi į valdžios ir vietos savivaldos institucijas. 

2015 m. gegužės mėn. 4 d. bendruomenė per mokyklos tarybą pateikė Šalčininkų rajono savivaldybės merui Zdislavui Palevič prašymą išimties ir skubos tvarka pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-1385 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2013-2015 m. bendrojo priemonių plano pakeitimų“ taip, kad iš jo būtų išbrauktas sprendimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. „Ryto“ vidurinėje mokykloje nutraukti vidurinio ugdymo programos vykdymą, taip pat prašo mero leisti Dieveniškių „Ryto“ vidurinėje mokykloje vykdyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, vykdyti vidurinio ugdymo programos akreditavimo procesą.

 Šiuo metu mokykla, priskiriama pasienio zonose esančioms mokykloms, turi pakankamą mokinių skaičių vidurinio ugdymo klasėse, atitinka kitus galiojančiais teisės aktais nustatytus kriterijus ir gali pretenduoti į gimnazijos statusą. Tą patvirtina ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai.


Tėvai ir mokyklos bendruomenė įsitikinę, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija po 2012 m. pakartotinai net neteikė Švietimo ir mokslo ministerijai Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos akreditacijai, pati nusprendusi, kad ši mokykla neperspektyvi. Nors meras teigia, kad toks jo sprendimas suderintas su ministerija, ministerijos atstovai to patvirtinti negali.


Balandžio 29 d. prieš Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdį prie savivaldybės pastato piketavo mokyklos bendruomenės atstovai, nepritardami Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 21 d. projektui PR-53 ,,Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo, tipo ir pavadinimo pakeitimo“. 

Tą pačią dieną taryba svarstė, tačiau nepriėmė sprendimo.


Prieš tai mokyklos tėvai, bendruomenė ir mokyklos taryba raštu kreipėsi į įvairias Lietuvos Respublikos valdžios institucijas, prašydami tiek įsiklausyti į jų nusiskundimus dėl planuojamo mokyklos struktūros pertvarkymo, tiek užtikrinti švietimo prieinamumą dieveniškiečiams vaikams, kad būtų garantuojamos jiems lygios galimybės ir asmens prigimtinės teisės.


Taip pat mokyklos bendruomenė, patvirtindama savo prašymą tėvų parašais, prašė švietimo ir mokslo ministro skubos tvarka, nelaukiant Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje sprendimų, įtraukti Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinę mokyklą į vidurinio ugdymo programą akredituojamų mokyklų sąrašą. 

Be to, nusivylus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ir administracijos objektyvumu, Švietimo ir mokslo ministerijos prašyta skubos tvarka ieškoti juridinių galimybių perimti Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos steigėjo teises iš Šalčininkų rajono savivaldybės, nes mokyklos bendruomenė įsitikinusi, kad dabar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija niekada nebuvo suinteresuota lietuviškos mokyklos, kultūros, pilietiškumo ir patriotiškumo židinio šiame krašte, išsaugojimu, jos rėmimu ir augimu.


Kadangi Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla atitinka visus galiojančius teisės aktus ir  nustatytus kriterijus gimnazijos statusui gauti, raginame Šalčininkų rajono tarybą kuo skubiau pateikti minėtos mokyklos akreditavimo dokumentus Švietimo ir mokslo ministerijai. 

Prašome Švietimo ir mokslo ministeriją atsižvelgti į susidariusią situaciją bei Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos, tėvų bendruomenės prašymus, svarstyti galimybę perimti iš Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklos steigėjo teises.Daugiau informacijos:
Seimo narys Valentinas Stundys 8 698 42 159
***************************************************************** 

Bet argi tai, kad Vilnijos krašto lietuviai tebegyvena panašiomis sąlygomis kaip prieš karą, yra svarbu ???

Svarbu kad turime SGD terminalą su brangiomis dujomis.

Svarbu kad turime savimi besididžiuojančią Prezidentę, kuri paskelbė žodžių karą Putinui .... 

Svarbu kad turime savimi patenkintą premjerą, kuris nuolankiai meldžiasi SGD terminalui ir eurui  .....
.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą