2015 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

....... nespjauk į vandenį, nes teks gerti ......    
Vilniaus miesto savivaldybė   informavo, kad AB „Vilniaus energija“ jai priklausančius šilumos punktus  2012 metais perdavė AB „Vilniaus šilumos tinklai“.
  
   Ryšium su tuo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paprašyti  informacijos, kada tiksliai buvo baigtas AB ,,Vilniaus energija“  šilumos punktų perdavimas AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

 Bet gi tokiu būdu AB ,,Vilniaus energija“  perdavė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ iš jos atimtą turtą, kuris beje neperduotas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, ir už kurio stovį jie tuo pačiu neatsako.

 Vienkart AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paprašyti  informacijos:

Ø  Ar Vilniaus meras R.Šimašius informuotas apie situaciją su šilumos punktais.

Ø  Ar AB „Vilniaus šilumos tinklai“ imasi priemonių, kad dabar jai formaliai priklausantys šilumos punktai  būtų daugiabučių namų valdytojų priimti atsakingai   priežiūrai (eksploatacijai).

Ø  Ar AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sutinka, kad tiek  LR Konstitucijoje, tiek  Civiliniame  kodekse   nėra tokių  nuostatų, kurios  suteiktų teisę  neatlyginamai iš vieno savininko atimti jo nuosavybę ir ją perduoti neatlyginamai naudotis kitam savininkui.

 
     Betgi   Vilniaus meras  Remigijus Šimašius - nuo 2008 m. gruodžio 9 d. iki 2012 m. gruodžio mėn. – Lietuvos teisingumo ministras.


 Išeina beveik, kaip sakoma, nespjauk į vandenį, nes teks gerti ......

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą