2015 m. gegužės 30 d., šeštadienis

Tai būtų gera informacija giliems, giliems pamastymams ...
   Šilumos tiekėjai šilumos punktų neturi, neturi jokio turto susijusio su karšto vandens ruošimu, jokių sąnaudų karštam vandeniui ruošti nepatiria,  tačiau  Kainų komisija jiems paskaičiuoja normatyvinį pelną ir sąnaudas karštam vandeniui ruošti ir tiekti, nustato karšto vandens kainas.

  Oficialiai užklausus Kainų komisiją, kokie yra šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos  karšto vandens tiekimo veiklos, buvusi jos pirmininkė  paprotino pastaruosius  tokios informacijos neteikti.

   Pastarieji taip ir padarė pasiremdami Akcinių bendrovių įstatymu.

Todėl Seimo Ekonomikos komitetas prašomas paprotinti naują Kainų komisijos pirmininkę  sužinoti ir paviešinti,  kokie gi yra šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos karšto vandens tiekimo veiklos. 

  Vienkart sužinoti ir paviešinti, kokie gi nuostoliai padaryti šilumos vartotojams  imant iš jų mokesčius už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą.

  Todėl pakartotinai Prezidentės vyriausioji patarėja G. Kaminskaitė - Salters prašoma elgtis pilietiškai ir informuoti prezidentę apie milijoninius šilumos vartotojų nuostolius.

  Kadangi kitaip jau neišeina, kad visuomenė  išgirstų apie milijoninius šilumos vartotojų nuostolius, nes  mūsų žiniasklaidos priemonės bijo tokią informaciją paskleisti,   Regnum ir Rubaltic.ru korespondentus Lietuvoje prašome šią problemą paviešinti savo žiniasklaidos priemonėse.

  Jeigu visi jie sumoje  solidariai  to, kas prašoma,  nepadarytų, tai būtų labai ir labai įdomi informacija giliems, giliems  pamąstymams ........

  O gal  gi atsiras bent vienas ekonomistas ir pabandys atkurti šį Kainų komisijos stebūklą -  iš nieko sukurpti  neteikiamos paslaugos -  karšto vandens kainas ???!!!!

  Pavyzdžiui,  kad ir žinoma ekonomistė Vilniaus savivaldybės Tarybos narė Aušra Maldeikienė.

  Juk šiaip ar taip savivaldybės Taryba derina šilumos tiekėjo jai pateiktas neteikiamos paslaugos karšto vandens tiekimo kainas.

  Kaip matome, mero A. Zuoko laikais savivaldybės Taryba neteikiamos paslaugos kainas derino ....

  Mūsų nuomone, tai nemažas  energetikos "specialistės" A. K. nuopelnas, su kuria nauja savivaldybės Taryba turėtų atsisveikinti ...


*****************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą