2015 m. gegužės 26 d., antradienis

Reikia tiktai Prezidentūros arba nurodymo, arba leidimo ...

.
   Prieš kurį laiką  portalas „Ukraine today“  paviešino informaciją,   kad tarp   politinių judėjimų, remiančių Rusiją ir jos politiką, yra  ir   „Tvarkos ir teisingumo“ partija.

   Taip sakant, „penktoji Rusijos  kolona“ .......

Galima su tuo sutikti, galima nesutikti, bet vargu ar melavo per TV vienas girininkas, teigdamas, kad lemtingais Lietuvai laikais  būsimas „kovotojas su mafija“ R. Paksas medžiojo kartu su sovietiniais karininkais Valkininkų giriose ....

Galima sutikti su tuo, galima ne, tačiau   Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko  R. Žemaitaičio teikiami     Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai tenkina Rusijos gyventojų, nusipirkusių  butus Lietuvos kurortuose ir žiemą juose negyvenančių, interesus ..
.
 Galima būtų pamanyti, kad šioje partijoje staiga įvyko kažkoks tai stebuklingas virsmas, nes Seimo narys R. Žemaitaitis pateikė tokį Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimą:

„1. Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, (toliau – asmuo) pateikiama į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui (toliau – į pareigas asmenį skiriantis ar paskyręs subjektas) siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.
Tokia pati informacija pateikiama ir apie renkamą asmenį (Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo narį, Europos Parlamento narį, ir savivaldybės tarybos narį-merą), siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, viešam visuomenės vertinimui.
Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.“

  
Todėl tiesiog   įdomu sužinoti, kaip gi reaguos į šį rinkiminį triuką prezidentė, Seimo nariai.

Nes, vadovaujantis sveiko proto logika, jeigu ir būtų priimtas šis Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimas, jis iš esmės nieko nekeistų, kadangi visos spectarnybos  yra  prezidentės rankose.

Dargi politiškai neįgalaus prezidento V. Adamkaus laikais informacija baudžiamai bylai  prieš reikšmingus asmenis buvo pradedama rinkti tik su juo suderinus  (pvz. V. Uspaskich).

Geras pavyzdys yra, kaip Specialiųjų tyrimų tarnyba reaguoja į jai pateiktą informaciją, kad negeri dalykai dedasi Kaune su socialinio būsto nuoma.

 O problemos esmė  tame, kad Kauno apylinkės teismas įrašė į nutartį    vieno socialinio būsto nuomininko, chroniškai nemokančio  būsto nuomos mokesčio, pareiškimą:

Kai atsakovas grįžo į Lietuvą, sumokėjo 44 000 Lt už turtą ir galvojo, kad šitas butas priklauso atsakovui.
....................
...........................
44 000 Lt atsakovas sumokėjo firmai, ne ieškovui (savivaldybei).

  Tokiu būdu socialinio būsto nuomininkas teigia, kad jis sumokėjo 44.000 Lt kažkokiai tai firmai ir už tai buvo apgyvendintas socialiniame būste.

 Tai  įvyko 1999 metais ir galima būtų to nevertinti, jeigu ne tai, kad šis socialinio būsto nuomininkas gyvena daugiabučiame name kuriame trys butai yra Kauno savivaldybės nuosavybė, ir kuri visą jo gyvenimo šiame name laiką jį išskirtinai globoja.

Visų pirma jis  bendrijos pirmininku 12 metų išbuvo visiškai  neteisėtai, kadangi šiame daugiabučiame name neturi savo nuosavybėje buto.

Bet ir po to, kai DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES  PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS tokią galimybę suteikė, jis ir toliau yra neteisėtas bendrijos pirmininkas, nes tokiu atveju privaloma valdyba neišrinkta.

Bet tai, kaip sakoma, būtų dar pusė bėdos, bet visa bėda tame, kad jis, kaip bendrijos pirmininkas, visiškai nepaiso įstatymų, ignoruoja bendrijos narių teisėtus interesus.

O svarbiausia, kad savivaldybė, pati būdama šio daugiabučio namo bendrijos nariu, jo tokią „veiklą“ tiek metų toleruoja.

Kaip gi suprasti tai, kad nepaisydama daugkartinių teisėtų daugiabučio namo gyventojų prašymų,  savivaldybė  atsisako patikrinti, kaip šio namo bendrijos valdymo organai atlieka  jiems  priskirtas funkcijas.

Kaip gi suprasti tai, kad savivaldybė nesiima veiksmingų  teisinių priemonių iškelti iš buto šį socialinio būsto nuomininką už chronišką nuomos skolą, kuri, mūsų turima informacija,  šiuo metu siekia arti 2 tūkstančių eurų ....

Kaip suprasti tai, kad, šio socialinio būsto nuomininko ir savivaldybės duetui iškilus į viešumą, jį ginti ėmėsi dargi LRT laida „Specialus tyrimas“.....

Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto  logika, galima manyti, kad prekyba, ar kažkas panašaus negero,  socialiniais būstais Kaune tebevyksta.

Tuo tarpu Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojui  Romui Zienkai reikia „konkrečių faktinių duomenų apie galimai korupcinio pobūdžio veikas“.Negi tokį aukštą spectarnybos pareigūną reikia paprotinti, kad vien jau socialinio būsto sąrašo neviešinimas yra itin rimtas  korupcinės veikos signalas.

Negi jį reikia paprotinti, kad pateikta informacija ir yra konkretus pavyzdys, kaip „dėl netiksliai apibrėžtų administracinių procedūrų, sprendimų priėmimo tvarkos, Savivaldybės darbuotojais piktnaudžiauja  per plačiais suteiktais  diskreciniais  įgaliojimais“ (iš STT  tyrimo medžiagos).

Negi jį reikia paprotinti, kad  bent apklausti socialinio būsto nuomininką,  kam jis sumokėjo tuos 44 tūkstančiu litų,   jis privalėjo.

Negi jį reikia paprotinti, kad šio socialinio būsto nuomininko apeliacija į tuos 44 tūkstančius litų rodo, kad ta „firma“ tebeegzistuoja, o tie, kas jam paskyrė butą,   gal dar tebedirba savivaldybėje ......

Negi jį reikia paprotinti, kad bent patikrinti, ar šiuo metu šio socialinio būsto savininko socialinė padėtis tokia, kad jam gali būti nuomojamas butas,   jis privalėjo.

Ar jį reikia paprotinti, kokias negeras mintis kelia  toks jo atsakymas .................. 
 Savaime suprantama, kad nereikia.
Reikia tiktai Prezidentūros arba nurodymo, arba leidimo ...    Vienkart tai gera proga Kauno miesto savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkui  sandrauga „Kitokia Lietuva“ prezidentui Kęstučiui Pūkui  pradėti kurti kitokią Lietuvą, pradedant nuo savo miesto ........
.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą