2015 m. gegužės 8 d., penktadienis

Tiktai ateis pirmadienis ir pamatysime kas bus ......
    Pirmas iš politikų viešai  apie šalies valdymo iškrypimus, kurie yra akivaizdūs ir nepaneigiami, prabilo Europos Komisijos narys socialdemokratas  Vytenis Andriukaitis.

    Pažymėjęs, kad Konstitucinis teismas   išplėtojo (tiksliau būtų sakyti  „išdarkė“)  šalies politinės sistemos apibrėžimą, išaiškindamas, kad Lietuva yra parlamentinė Respublika su kai kuriais pusiau prezidentinės respublikos bruožais, V. Andriukaitis apibūdino  esamą šalies santvarką.

{ Ir kas dabar pasakys, kieno interesus atstovavo ir gynė šis Teismas, nes LR Konstitucija nustato:

5 straipsnis


Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas,

                                                                              Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Teismas.
 
Valdžios galias riboja Konstitucija


LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
 N U T A R I M A S
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 10 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 Vilnius, 1998 m. sausio 10 d.
.
"Seimo ir Respublikos Prezidento įgaliojimų Vyriausybės formavimo srityje analizė leidžia teigti, kad šiame procese Respublikos Prezidento veiklos svarbiausias uždavinys – laiduoti valdžios institucijų sąveiką. Formuojant Vyriausybę jo veiksmus visų pirma turėtų lemti pareiga veikti taip, kad būtų sudaryta veiksminga, t. y. turinti Seimo pasitikėjimą, Vyriausybė.
Taigi remiantis parlamentinės demokratijos principais, įtvirtintais Konstitucijoje, darytina prielaida, kad Respublikos Prezidentas negali laisvai pasirinkti Ministro Pirmininko ar ministrų kandidatūrų,nes visais atvejais minėtų pareigūnų skyrimas priklauso nuo Seimo pasitikėjimo ar nepasitikėjimo jais.
Kartu negalima ignoruoti ir to, kad Respublikos Prezidentas, būdamas vykdomosios valdžios dalis, turi tam tikrų politinio poveikio galimybių Vyriausybės personalinės sudėties formavimui."}
   Pagirtina, kad V. Andriukaitis, nuolat viešai deklaruojantis savo  griežtas demokratines nuostatas, pagaliau išdrįso  pusiau atskleisti viešą paslaptį – Lietuva tampa vos ne prezidentine valstybe.

Pusiau todėl, kad Lietuva jau senokai iš esmės , per tas "tam tikras politinio poveikio galimybes" ji ,tapo autoritarines prezidentinės diktatūros šalimi.

Kai kur pralenkiančia Rusiją ir Baltarusiją.

      Įrodymas – už mokesčių mokėtojų pinigus nusikaldintas Prezidentės Dalios Grybauskaitės medalis, kurio ji kurį laiką teikdavo, kaip valstybinį apdovanojimą ...

Toks medalis buvo įteiktas plaukikės Rūtos  Meilutytės treneriui ....

   Pažymėtina, kad V. Andriukaičiui  paantrino Premjeras socialdemokratas A. Butkevičius - „Palaukit, kas čia yra? Autokratinė šalis?“ 

  Visai teisingai Premjere, tiktai  netgi tokiose šalyse kaip Rusija ir Baltarusija  Prezidentai taip viešai nerengia ministrų pasirinkimo turgaus.

     Betrūksta, kad kandidatai į ministrus nusirengtų prieš Prezidentę, kaip kad, sakoma, būdavo carienės Jekaterinos Didžiosios laikais ...


 
  Betgi sumoje, kaip sakoma, geriau vėliau, negu niekad.

Bet kokiu atveju, bendroje vergiško nuolankumo Jos Kilnybei atmosferoje tai yra drąsu ir pagirtina.

Tiktai ateis pirmadienis ir pamatysime kas toliau  bus ......


Tikriausiai vėl Premjeras bidzens į Daukanto aikštę atsiskaityti, gauti pylos ir vertingų nurodymų ....
Tikriausiai, kaip sakoma, iš didelio debesies -  nė lašelio lietaus ....


O gal .....
..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą