2015 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Belieka sutikt, kad (atsiprašant) Įstatymai tikrai nenustato, kad Kainų komisija ant pečių turėtų galvas............ arba gėdą ....
  Kainų komisijos pirmininkė, prieš jai susitinkant su Prezidente buvo viešai paprašyta iškelti šilumos tiekėjų neteikiamos paslaugos  - centralizuotai paruošto karšto vandens kainų problemą, kas kompensuos šilumos vartotojų dėl to patiriamus milijoninius nuostolius.

 Kainų komisijos pirmininkei buvo viešai priminta, kad jei ji to nepadarys, tai tuo pačiu prisiims asmeninę atsakomybę už  su sveiko proto logika nesiderinančius  karšto vandens mokesčius, kada šilumos tiekėjas dargi fiziškai negali vykdyti netgi karšto vandens ruošimo veiklos.

{Pvz. Vilniaus šilumos tiekėjas jau trys metai nebeturi šilumos punktų – karšto vandens ruošimo įrenginių, o Kainų komisija nustato jam karšto vandens kainas, o šilumos tiekėjas jas taiko ......!!!!)

    Kadangi Prezidentūros pranešime apie susitikimą karšto vandens kainų problema nepaminėta, Kainų komisijos pirmininkė buvo paprašyta informacijos:

Ø  Ar susitikime su Prezidente buvo iškelta neteikiamos paslaugos ir vartotojų patirtų milijoninių nuostolių atlyginimo  problema.

Ø  Jeigu taip, kas buvo nuspręsta.

Ø  Jeigu ne, tai kodėl.

Ø  Kodėl Kainų komisija, nežiūrint to, kad Šilumos ūkio įstatymas uždraudė   šilumos tiekėjams prižiūrėti (eksploatuoti) savo šilumos punktus esančius daugiabučiuose namuose, ir tuo pačiu jais ruošti karštą vandenį,  nustatinėja jiems centralizuotai paruošto, lauko tinklais arba atvira šildymo sistema į daugiabučius namus pristatyto, ir ten parduoto karšto vandens kainas, kurias šilumos tiekėjai ir taiko.

 Klausimai, kaip matome, labai ir labai paprasti ir juos atsakyti, kaip sakoma, tikrai ypatingo proto nereikia.

Tas pats liečia ir paskutinį klausimą – kaip gi galima nustatinėti karšto vandens kainas, jeigu šilumos tiekėjas nėra jo dargi ruošėjas ....

 Betgi Kainų komisijos pirmininkė į pirmus tris klausimus atsakė taip:

Informuojame, kad informaciją apie Komisijos pirmininkės susitikimo su Prezidente metu aptartus klausimus galite rasti Prezidentės internetinėje svetainėje www.lrp.lt

O į paskutinį atsakė taip:
Atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjo prašoma pateikti informacija dėl klausimų, susijusių su centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimu, jo kainų nustatymu bei taikymu, Pareiškėjui ne kartą yra teikta, Komisija pakartotinai informacijos minėtais klausimais neteikia.

Betgi ir šis atsakymas yra labai vertinga informacija.

Jis rodo:

Arba   Kainų komisijos pirmininkė   nieko, kaip sakoma,  nenutuokia apie karšto vandens tiekimą,

Arba ji bijo **Dianos Korsakaitės likimo.

Beje paskutinis senos kadencijos Kainų komisijos atsakymas dėl neteikiamos karšto vandens paslaugos buvo sekantis:

Įstatymai nenustato, kad karšto vandens tiekėjai  turėtų karšto vandens ruošimo įrenginius ....

Atsakymas, kaip sakoma, nei pridėsi nei atimsi ......
.
     Belieka su tuo sutikt, nes   (atsiprašant) Įstatymai  tikrai  nenustato, kad Kainų komisija ant pečių turėtų galvas.............. arba gėdą .....

*******************************
** Buvusi Kainų komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė šiuo metu yra vieno Seimo nario padėjėja .....

   Po to, kai ji paviešino kad  ne kurios valstybinės energetikos įmonės pasisavino vartotojų milijardą litų, kada paviešino, kad  valstybinėms energetikos įmonės bando pasisavinti Gazpromo suteiktas  kelių šimtų milijonų litų nuolaidas gamtinių dujų kainoms, jos likimas buvo nulemtas – kaip sakoma, „Vilko bilietas“ ....


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą