2022 m. sausio 17 d., pirmadienis

Savo roges žiemai reikia ruošti vasarą, o savo teises pasiimti patiems ......

 

  Jeigu tikėti žiniasklaida, gruodžio mėnesio sąskaitos už šilumą sukėlė šoką – dvigubai didesnės nei už lapkritį ...

Betgi kokia gi čia žiema, ne žiema o pavasaris  ...... ir kokios būtų sąskaitos už šilumą jei už langų būtų  kokie minus 20laipsnių .....!!!!!

Savaime suprantama, kad sąskaitų už šilumą suma priklauso ir nuo šilumos kainos, ir nuo sunaudoto šilumos kiekio.

O šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos: jas nustato savivaldybės, o  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jas patvarko savo supratimu.

Tokiu būdu sumoje faktiškai šilumos kainas savo supratimu nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.......

 O šilumos kainos tiesiogiai priklauso nuo kuro kainų.

Ir nors  pasaulyje netrūksta nei dujų, nei naftos, nei žaliavos biokurui, elektros energijos ir šilumos  kainos kažkodėl taip auga ........

Ir jų  tiesiogiai įtakoti šilumos vartotojai negali.

 Tačiau kas liečia sunaudojamos šilumos kiekį, čia jau šilumos vartotojai  turi galimybių jį įtakoti, mes tai priklauso  nuo jų būsto stovio.

 O sovietinės statybos daugiabučiai namai  netaupo šilumos todėl, kadangi tuo metu tai nebuvo problema.

Tačiau netgi ir be jų renovacijos yra  būdų, kaip taupyti šilumą.

 Kai daugelis butų pasikeitė langus, balkonų duris, įstiklino balkonus, nemažas  skaičius  butų to nepadarė. nes  įprastai pastate sunaudota šiluma paskirstoma visiems butams pagal jų plotą.

Kas savaime suprantama  neskatina taupyti šilumą, o be to  dar pastatai šildomi  pagal netvarkingų butų savininkų pageidavimą.

Tuo tarpu ekspertų paskaičiavimu sovietinės statybos daugiabučiuose namuose būtų galima sutaupyti iki 25 procentus šilumos juose įrengus:

Ø  automatines hidraulinio balansavimo priemones,

Ø  termostatinius ventilius ant radiatorių,

Ø  daliklines šilumos apskaitos sistemas

 

Tačiau tai yra privaloma tiktai atliekant daugiabučių namų renovaciją.

Nors ir tai nustato teisės aktai, tačiau praktikoje yra taip, kaip nusprendžia daugiabučių namų savininkai ........

Geras pavyzdys yra  Kauno miesto A. Ramanausko – Vanago g. Nr. 2 daugiabutis namas kuris, renovuojant pastatą, nusprendė atsisakyti privalomos daliklinės šilumos paskirstymo sistemos, o projekto ekspertizė tam pritarė ........, kaip ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamento  Kauno skyrius  .........

 Pažymėtina, kad šio namo savininkai, turėdami savo nuosavybėje šilumos punktą, sugalvojo mokėti karšto vandens kainą ......, ir nors šilumos tiekėjas bandė įrodyti tuometinei Kainų komisijai, kad jis šiame pastate neturi karšto vandens ruošimo įrenginių, pastaroji saliamoniškai nusprendė –„ šilumos vartotojų noras – įstatymas ...“

Panašiai yra ir Vilniaus mieste, kur daigiau kaip 3000 daugiabučių namų savininkų, turėdami savo nuosavybėje šilumos punktus moka karšto vandens kainą ...

O kiek šalyje yra daugiabučių namų kurie po renovacijos neturi daliklinių  šilumos paskirstymo sistemų, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino ...

O kodėl tie daugiau kaip 3000 Vilniaus daugiabučių namų savininkų, kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, moka jų priežiūros ir remonto mokesčius .... nors LAAT 2021 kovo 31 dienos nutartimi jie pripažinti neteisėtais ...??

Taigi, kaip matome, sovietinės statybos daugiabučių namų šilumos vartotojai subruzdo tik gavę drastiškas sąskaitas už šilumą, o tai, kad jie patys yra kalti dėl prasto savo būsto stovio, matyt nesuvokia, o ką jau bekalbėti apie mokesčius už svetimos nuosavybės priežiūrą ...,

Iš ko seka:

Savo teises reikia pasiimti patiems,

O savo roges žiemai reikia ruošti vasarą.

O rusai tokiais atvejais sako: „Пока гром не грянет мужик не перекрестится“.

 

 

 

 

 

 

 

 

O daugiabučių namų renovacija deja vyksta tikslingai pagal korupcinį, nusikalstamą Jesica modelį, kuris skirtas tenkinti  statybininkų interesus ir  jų pelnas nesurištas su šilumos taupymu po renovacijos.

Ir nors Šilumos ūkio įstatymas nustato: kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka, remiamas tiktai jos  pertvarkymas atliekant pastato renovaciją.

 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

,,,,,,

 

 

2022 m. sausio 16 d., sekmadienis

„Vertybinė“ užsienio politika ar valstybės ardomoji veikla

 

    Gal pagaliau jau atėjo laikas paklausti -  kaip blaiviai, pilietiškai mąstant, reiktų vertinti mus valdančių  „vertybinę“ užsienio politiką.

Nes  jeigu esame ne tamsi liaudis, kolaborantai, Tėvynės išdavikai ir pan., o Lietuvos valstybės  piliečiai ne popieriniai, o iš esmės, tai  turime ir  teisę, ir pareigą įvertinti mus valdančių veiksmus, kaip jie vykdo duotą priesaiką – kas su Dievo, kas be jo pagalbos,

Savaime suprantama, kad be istorinių faktų šis vertinimas būtų ne visiems suprantamas.

Todėl grįžkime į Sąjūdžio laikus, kada dar veikė KGB, o komunistų partijai buvo duotas nurodymas imtis priemonių vadovauti  visuomenės judėjimams.

Tokiu būdu KGB rajonuose į Sąjūdžio grupes infiltravo savo agentus ir patikimus asmenis.

O pati Sąjūdžio vadovybė buvo KGB suformuota.

Jeigu pvz. Latvijos nauja valdžia sugebėjo perimti visą KGB archyvą, tai Lietuvoje KGB suspėjo išsivežti, arba  sunaikinti vertingų agentų bylas.

Taip liko nežinomi ir  galėjo  netrukdomai veikti KGB agentai ypatingam laikotarpiui, kurie iš esmės tapo Rusijos įtakos agentais.

Tokiu būdu ir LR Konstitucijos rašyme dalyvavo KGB agentai, todėl ir Konstituciniam teismui tenka aiškinti, kokia gi respublika yra mūsų šalis – parlamentinė, ar prezidentinė ..

Todėl ir Lietuva vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos,  taigi ir demokratijos, nes Konstitucija to negarantuoja.

O KGB rezervas buvo tikslingai „atplautas“, ir vienas toksai netgi tapo užsienio reikalų ministru .....

Beje kadrinis KGB karininkas Valstybės saugumo departamento gyvavimo pradžioje dargi buvo  netgi jo vadovo pavaduotoju ..., o vėliau  KGB rezervo karininkas vadovavo Valstybės saugumo departamentui ....

Todėl partizanų žudikai ir kankintojai netrukdomi ir neskubėdami išvyko iš Lietuvos ..., o visuomenės dėmesys buvo tikslingai nukreiptas į iš esmės tik į paprastus skundikus.

O  visuomenė buvo ir yra visą laiką yra bauginama Rusijos pavojumi, kaip Vilniaus miesto gyventojai  kvailinami „Rubikonu“..

Pažymėtina, kad visai nesenai Lietuva Gvantanamo kaliniui sumokėjo 100 000 €, o jo advokatui dar 30 000€ užtai, kad jis Vilniaus rajone esančiame CŽV kalėjime jis buvo kankinamas ...

Taigi mus valdantiems už tą kalėjimą CŽV dosniai  sumokėjo, jie  kalėjimą pripažino buvusiu, tačiau kad jame buvo JAV kaliniai tyliai neigia ....

Kalėjimas perduotas  Valstybės saugumo departamentui, o visi galai, kaip sakoma, liko ....

Taigi vienus virvės galus laiko CŽV, kitus Rusijos FST  ....., o prie jų pririšti matarojasi mus valdantys .....

Todėl ir yra, kaip yra- tikslingai, prisidengiant vertybine užsienio politika, ir menamomis grėsmėmis šalies saugumui vykdoma mūsų valstybės ardomoji veikla.

Ar ne  taip  turi būti vertinamos:

Mus valdančių sankcijos 400 Druskininkų gyventojų , dirbančių Baltarusijos sanatorijoje.?

Taivaniečių o ne Taibėjaus atstovybės atidarymas ?

Siekimas kuo  labiau pakenkti Klaipėdos uostui ir jo gyventojams, nutraukiant kalio trąšų tranzitą iš Baltarusijos?

 

Kad mus valdantys  vyrai ir moterys yra prisiekę:

būti ištikimais Lietuvos Respublikai,

gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,

sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

 

Ir dar kai kurie yra tam paprašę dar ir Dievo pagalbos – nėra paslaptis.

O dar ir Konstitucija  nustato:

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais                            tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę,                                           piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo

 ...................

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo

) „Aš (vardas, pavardė)

prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai,

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,

sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

 

Respublikos Prezidentas prisiekia, perskaitydamas vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą;

prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!“

1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:

„Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!“

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

2022 m. sausio 15 d., šeštadienis

Yra ir kuo pasdžiaugti, nors ir durnius, kaip sakoma. ir bažnyčioje muša ..., jei ne lazdomis, tai šilumos, dujų, elektros kainomis ....

 

  Vakar Seime įvyko spaudos konferencija : Sąskaitos už šildymą:valdžia „nusiplovė“

 Dalyvavo: Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narys Kęstutis Vilkauskas, LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Povilas Pinelis, energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas, Trakų visuomenininkė Joana Staniulionytė.

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/spaudos-konferencija-is-seimo-saskaitos-uz-sildyma-valdzia-nusiplove.d?id=89195071

 
Verta pasidžiaugti, kad pagaliau viena partija atkreipė dėmesį į vartotojų problemas.

Turėtų būti simboliška, kad tai padarė Socialdemokratų partija,  Įkurta kaip Lietuviškoji socialdemokratų partija 1896 m. gegužės 1 d.

Tai buvo pirmoji lietuvių politinė partija

Partija visą laiką siekė nepriklausomos Lietuvos atkūrimo ir jame dalyvavo.

   Savo programoje partija deklaruoja siekį -  suteikti galių žmonėms, užtikrinti jiems galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingoje visuomenėje.

 Deja tokios visuomenės vis dar nėra, ir jos sukūrimas priklauso nuo mūsų pačių ir partijos, kuri  atstovautų mūsų  ( vartotojų (pirkėjų, paslaugų naudotojų))  interesus.

Kaip ten bebūtų, Lietuvos politiniame gyvenime kitų partijų, išskyrus socialdemokratų, kurios realiai   galėtų tai atlikti,   nesimato.

Kas be ko, kad partija tinkamai savo priedermę atliktų,  jai reikia ir atsijauninti ir apsivalyti nuo KGB šleifą turinčių „bebrų“ .....ir .nuo tokių  negerbtinų subjektų, kurie dergiasi  šnypšdami , kad  atseit lietuviai džiaugiasi, kada kaimyno tvartas dega..“

 2017 metų partijos  bandymas  atsijauninti nepavyko penktosios   kolonos ir jai tarnaujančios  žiniasklaidos sutelktomis pastangomis

Spaudos konferencijoje buvo paminėta Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kurios atseit niekas nekontroliuoja.

Kurią konservatoriai ją vadina nepriklausomu kainų reguliuotoju ....

Taigi tas nepriklausomas reguliuotojas  taip energingai  "reguliuoja"  savivaldybių nustatytas šilumos kainas, kad daugelis jų šios pareigos atsisakė, kaip neturinčios prasmės.

Tuo tarpu elektros ir dujų kainos nustatomos be pastabų tokios, kokias pateikia jų tiekėjai.

Kodėl?

Ogi todėl, kad elektros Ir dujų tiekimas yra  valstybės, t. y. mus valdančių rankose....

Turim  štai legendinį mūsų šalies saugumo ir nepriklausomybės garantą SGD terminalą, turim sukaupę pigesnių  dujų  saugykloje Latvijoje, jau esame mūsų šalies dujotiekį sujungę su Lenkijos, o dujų kainos tokios didelės.

O kas dėlto kaltas, mus valdantieji nesiteikia paaiškinti ...

Ir taip visą laiką bus, kol mes (vartotojai) tylėsime.

O pasitelkus sveiko proto logiką visai nesunku suvokti, kaip ir kodėl Vilniaus Gariūnų TEC atsidūrė beveik mitologinio IGNIČIO  t. y. mus valdančių rankose ..., o visame pasaulyje žinomas prancūzų investitorius buvo išvarytas iš Vilniaus šilumos ūkio.

Nieko nepadarysi, kaip liaudis sako, durnius ir  bažnyčioje muša ..., jei ne lazdomis, tai šilumos, dujų, elektros kainom


 


 ..2022 m. sausio 10 d., pirmadienis

Kuo baigsis dviejų imperijų susidūrimas ???

 

JAV grasina Rusijai – jeigu ji užpuls Ukrainą, jai bus pritaikytos baisios sankcijos .... kaip Kubai, Iranui, Sirijai, Šiaurės Korėjai ......

Ir dar svarstoma  ar tokiu atveju verta padėti Ukrainos partizanams.

Taigi pradėkime nuo sankcijų.

Kubai, nepanorusiai toliau būti JAV viešnamiu, sankcijos buvo paskelbtos maždaug prieš 60 metų ....

Apie 30 kartų mėginta nesėkmingai nužudyti Kubos vadovą Fidelį Kastro ...

 Rezultatas – nulis....

  Kaip ir kitų sankcijų.

  Na ne visai taip.

Štai Europos Sąjunga kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją, pateikdama pretenzijas Rusijai dėl 290 mlrd. €.

Už tokią sumą, pasak Europos, Rusija „diskriminavo“ europietiškas prekes taikydama importo pakeitimo politiką.

Tokios tad yra sankcijų Rusijai pasekmės......

T. y. neigiamos sankcijų taikytojams.

Beje geras klausimas – Kodėl netaikomos sankcijos valstybei agresoriui, valstybei turinčiai atominį ginklą, nacistinei valstybei, vykdančiai okupuotos tautos genocidą, aneksavusiai dalį Sirijos teritorijos, Rytų Jeruzalę, teikusiai pagalbą Islamo valstybę, bombarduojančią Sirijos miestus ???

Na o kas liečia Ukrainos sienų neliečiamumą, tai prisiminkime JAV, Didžiosios Britanijos pasižadėjimą tai garantuoti mainais už atominio ginklo atidavimą Rusijai.

Rezultatas:

Budapešto memorandumas -1994-ųjų metų gruodžio 5-osios diena.

Krymo  aneksija, Donbaso ir Lugansko sričių užgrobimas- 2014 metų pavasaris.

Praeina 10 metų ir JAV begėdiškai išduoda Ukrainą, Merkel ir Sarkozi priverčia ją pasirašyti jai pražūtingą Minsko susitarimą.

Užuot suteikus Ukrainai bent minimalią karinę pagalbą ...

Ir tai galima suprasti – „savi marškiniai arčiau kūno“....

Ir štai kas bus dar po 8 metų, jei Rusija vėl puls Ukrainą??

Tiktai sankcijos ....

Nes ir JAV ir Rusija yra imperijos.

O po Sovietų Sąjungos subyrėjimo jos paveldėtoja Rusijos imperija stiprėjo, o JAV imperija silpo.

Vien ko verta JAV paniška ir gėdinga Afganistano okupacijos pabaiga ....-

Tokiu būdu sumoje tikėtina, kad JAV ir ES privers Ukrainos prezidentą V. Zelenskį  atsistatydinti, o į jo vietą prastums kad ir Ukrainos išdaviką oligarchą Porošenką, kuris jau dabar yra ES  globojamas ir ginamas nuo artėjančio atpildo.

Kaip matome Čekoslovakijos istorija kartojasi .....

 

//