2022 m. sausio 16 d., sekmadienis

„Vertybinė“ užsienio politika ar valstybės ardomoji veikla

 

    Gal pagaliau jau atėjo laikas paklausti -  kaip blaiviai, pilietiškai mąstant, reiktų vertinti mus valdančių  „vertybinę“ užsienio politiką.

Nes  jeigu esame ne tamsi liaudis, kolaborantai, Tėvynės išdavikai ir pan., o Lietuvos valstybės  piliečiai ne popieriniai, o iš esmės, tai  turime ir  teisę, ir pareigą įvertinti mus valdančių veiksmus, kaip jie vykdo duotą priesaiką – kas su Dievo, kas be jo pagalbos,

Savaime suprantama, kad be istorinių faktų šis vertinimas būtų ne visiems suprantamas.

Todėl grįžkime į Sąjūdžio laikus, kada dar veikė KGB, o komunistų partijai buvo duotas nurodymas imtis priemonių vadovauti  visuomenės judėjimams.

Tokiu būdu KGB rajonuose į Sąjūdžio grupes infiltravo savo agentus ir patikimus asmenis.

O pati Sąjūdžio vadovybė buvo KGB suformuota.

Jeigu pvz. Latvijos nauja valdžia sugebėjo perimti visą KGB archyvą, tai Lietuvoje KGB suspėjo išsivežti, arba  sunaikinti vertingų agentų bylas.

Taip liko nežinomi ir  galėjo  netrukdomai veikti KGB agentai ypatingam laikotarpiui, kurie iš esmės tapo Rusijos įtakos agentais.

Tokiu būdu ir LR Konstitucijos rašyme dalyvavo KGB agentai, todėl ir Konstituciniam teismui tenka aiškinti, kokia gi respublika yra mūsų šalis – parlamentinė, ar prezidentinė ..

Todėl ir Lietuva vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos,  taigi ir demokratijos, nes Konstitucija to negarantuoja.

O KGB rezervas buvo tikslingai „atplautas“, ir vienas toksai netgi tapo užsienio reikalų ministru .....

Beje kadrinis KGB karininkas Valstybės saugumo departamento gyvavimo pradžioje dargi buvo  netgi jo vadovo pavaduotoju ..., o vėliau  KGB rezervo karininkas vadovavo Valstybės saugumo departamentui ....

Todėl partizanų žudikai ir kankintojai netrukdomi ir neskubėdami išvyko iš Lietuvos ..., o visuomenės dėmesys buvo tikslingai nukreiptas į iš esmės tik į paprastus skundikus.

O  visuomenė buvo ir yra visą laiką yra bauginama Rusijos pavojumi, kaip Vilniaus miesto gyventojai  kvailinami „Rubikonu“..

Pažymėtina, kad visai nesenai Lietuva Gvantanamo kaliniui sumokėjo 100 000 €, o jo advokatui dar 30 000€ užtai, kad jis Vilniaus rajone esančiame CŽV kalėjime jis buvo kankinamas ...

Taigi mus valdantiems už tą kalėjimą CŽV dosniai  sumokėjo, jie  kalėjimą pripažino buvusiu, tačiau kad jame buvo JAV kaliniai tyliai neigia ....

Kalėjimas perduotas  Valstybės saugumo departamentui, o visi galai, kaip sakoma, liko ....

Taigi vienus virvės galus laiko CŽV, kitus Rusijos FST  ....., o prie jų pririšti matarojasi mus valdantys .....

Todėl ir yra, kaip yra- tikslingai, prisidengiant vertybine užsienio politika, ir menamomis grėsmėmis šalies saugumui vykdoma mūsų valstybės ardomoji veikla.

Ar ne  taip  turi būti vertinamos:

Mus valdančių sankcijos 400 Druskininkų gyventojų , dirbančių Baltarusijos sanatorijoje.?

Taivaniečių o ne Taibėjaus atstovybės atidarymas ?

Siekimas kuo  labiau pakenkti Klaipėdos uostui ir jo gyventojams, nutraukiant kalio trąšų tranzitą iš Baltarusijos?

 

Kad mus valdantys  vyrai ir moterys yra prisiekę:

būti ištikimais Lietuvos Respublikai,

gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,

sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

 

Ir dar kai kurie yra tam paprašę dar ir Dievo pagalbos – nėra paslaptis.

O dar ir Konstitucija  nustato:

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais                            tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę,                                           piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo

 ...................

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo

) „Aš (vardas, pavardė)

prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai,

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,

sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

 

Respublikos Prezidentas prisiekia, perskaitydamas vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą;

prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!“

1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:

„Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;

prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;

prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!“

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą