2022 m. sausio 7 d., penktadienis

"Gyvas lavonas" ir .........

 

 

 Taip  atrodo dviejų kolektyvinės gynybos sutarčių analogiškų straipsnių nuostatos:

Pirma:

Jei viena iš dalyvaujančių valstybių patiria bet kurios valstybės ar valstybių grupės agresiją, tai bus laikoma agresija prieš visas valstybes, šios Sutarties šalis.

Jei agresijos aktas bus įvykdytas prieš bet kurią iš dalyvaujančių valstybių, visos kitos dalyvaujančios valstybės suteiks jai reikiamą pagalbą, įskaitant karinę, taip pat teiks paramą savo turimomis priemonėmis, kad galėtų pasinaudoti teise kolektyvinė gynyba pagal JT Chartijos 51 straipsnį.

Dalyvaujančios valstybės nedelsdamos praneša Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį straipsnį. Įgyvendindamos šias priemones, dalyvaujančios valstybės laikysis atitinkamų JT  statuto nuostatų.

Ir

Antra

Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas  bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą,  regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai.

 Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

 

Viena sutartis yra „gyvas lavonas“, kita vakar pademonstravo, kaip ji  efektyviai veikia.

Kaip matome sutarčių straipsnių nuostatos iš esmės nesiskiria, tačiau kaip veikia.

Atspėkite kur yra „KOLEKTYVINIO SAUGUMO SUTARTIS“, kuri „ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIS“.

Ir kodėl viena sutartis yra „gyvas lavonas“, o kita veikia taip efektyviai.

 

„ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES“ nariai:

 • Albanija (2009)
 • Belgija (1949)
 • Bulgarija (2004)
 • Čekija (1999)
 • Danija (1949)
 • Estija (2004)
 • Graikija (1952)
 • Islandija (1949)
 • Ispanija (1982)
 • Italija (1949)
 • Jungtinė Karalystė (1949)
 • Jungtinės Valstijos (1949)
 • Juodkalnija (2017)
 • Kanada (1949)
 • Kroatija (2009)
 • Latvija (2004)
 • Lenkija (1999)
 • Lietuva (2004)
 • Liuksemburgas (1949)
 • Nyderlandai (1949)
 • Norvegija (1949)
 • Portugalija (1949)
 • Prancūzija (1949)
 • Rumunija (2004)
 • Slovakija (2004)
 • Slovėnija (2004)
 • Šiaurės Makedonija (2020)
 • Turkija (1952)
 • Vengrija (1999)
 • Vokietija (1955)

------------------------------------------------------------------------------------------

O kokia „ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES“ struktūra !!!!!!

 ......

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą