2014 m. gruodžio 31 d., trečiadienis

Vartotojų teisių gynimo asociacijos "Viešasis interesas" direktorė Aušrą Maldeikienė, ekonometrijos specialistė, prašoma, apjungusi ekonomikos teoriją ir matematinę statistiką, ir suteikus skaitines reikšmes nevykdomos karšto vandens teikimo veiklos procesams, paprotinti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją .....Kainų komisijai  pranešus,  kad  bus svarstomas   vieno provincijos  šilumos tiekėjo  karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo klausimas, Buitinių vartotojų sąjunga paprašė svarstymą atidėti, kadangi Komisijos pažymoje rašoma, kad karšto vandens tiekimo veikla užsiima  tiktai 2,5 darbuotojo.

Vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip neįmanoma suprasti, kaip gi DU SU PUSE DARBUOTOJŲ gali užtikrinti viso miesto  centralizuotai paruošto, į pastatus pristatyto ir parduoto karšto vandens tiekimą. ( Šilumos ūkio įstatymas,  2 straipsnis,  Pagrindinės sąvokos. 11. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.)
    
Ryšium su tuo, geranoriškai, viešojo intereso gynimo tikslu, Kainų komisijai  buvo pasiūlyta  patikslinti, kiek iš tikro darbuotojų užtikrina VISO  šio miesto aprūpinimą   karštu vandeniu, ir karšto vandens kainos nustatymą iki to laiko atidėti.

Deja  Kainų komisija į šį prašymą neatsižvelgė.

Tada Kainų komisija buvo paprašyta informacijos: kokia konkrečiai karšto vandens tiekimo veikla užsiima tie 2,5 darbuotojo.

Į tai Kainų komisijos pirmininko pavaduotojas atsakė: „Pažymėtina, kad bendrovėje karšto vandens tiekimo veiklai priskiriami 2,5 etatų vykdo skaitiklių rodmenų patikrą“.

Na, o kas gi  tada užsiima karšto vandens ruoša, ir kitais karšto vandens tiekimo darbais ???

NIEKAS .....

Ir visiškai teisingai, nes šilumos tiekėjas karšto vandens tiekimo veiklos  nevykdo ...

Veiklos tai nevykdo, tačiau karšto vandens tiekimo kaina nustatoma ............. normatyvinis pelnas apskaičiuojamas ...


O kitame provincijos mieste dar geriau ir gražiau.

Kainų komisija savo pažymoje rašo:
 Pažymėtina, kad Bendrovė vandens tiekimo veiklos nevykdo, t. y. šilumos vartotojai nepasirinko šilumos tiekėjo, kaip karšto vandens tiekėjo.

Pagal projektą daroma prielaida, kad bendrovė karštą vandenį tieks 354 daugiabučiams namams.
  
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nėra karšto vandens tiekėja, skaičiuojamos planuojamos pastoviosios sąnaudos.
 
Ir taip toliau ir panašiai ....

Kaip bebūtų liūdna, pasirodo, kad Kainų komisija nežino, kad nuo 2011 11 01 tuose daugiabučiuose, kur įrengti šilumos punktai, Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai nustatė apsirūpinimo  karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

Taigi ir rinktis nebėra ko .....

Tuo tarpu šilumos tiekėjas  Kainų komisijai pateikė ir darbo užmokesčio, vykdant karšto vandens tiekimo veiklą dydį ....  ir realizuoto karšto vandens kiekį  ....................
  
  Taigi šilumos tiekėjas nėra karšto vandens tiekėjas, bet kažkokiu tai būdu karštą vandenį realizuoja, darbo užmokestis už karšto vandens tiekimą mokamas .... normatyvinis pelnas apskaičiuojamas .........

Prezidentės vyriausioji patarėja Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters buvo viešai paprašyta šią problemą spręsti  ..... , tačiau kol kas atsakymo nesulaukta.

Kadangi yra akivaizdu, kad ši problema yra viešasis interesas, tenka viešai kreiptis į Vartotojų teisių gynimo asociacijos "Viešasis interesas" direktorę Aušrą Maldeikienę, žinomą ekonometrijos specialistę.


Gal gi jinai,   apjungusi  ekonomikos teoriją ir matematinę statistiką,  suteiks skaitines reikšmes nevykdomos karšto vandens teikimo veiklos procesams ............... ir paprotins Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją .....

.
.

2014 m. gruodžio 30 d., antradienis

Galingi Stalino pečiai laužia vartus į saulę ..... CЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Решениями 7-й сессии Верховного Совета Союза ССР в историю развития Советского Союза вписана новая блестящая и незабываемая страница.

В знаменательные дни работы 7-й сессии взоры и мысли всего прудового человечества были обращены к Москве, к древнему Кремлю, в стенах которого социалистический парламент решал великие дела.

7-я сессия заслушала доклад тов. Молотова о внешней политике советского правительства и единодушно одобрила згу политику.

Сессией приняты законы: об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики и о включении северной чести Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов в состав Украинской ССР.

Сессия единодушно утвердила законы о принятии Литовской СОР, Латвийской СОР и Эстонской ССР в Союз Советских Социалистических Республик.

3 августа, к трибуне зала заседаний торжественно, с красным знаменем в руках, пришла Полномочная Комиссия Литовского народного сейма.

Литовская поэтесса Саломея Нерис свое выступление произнесла в стихах, посвященных товарищу Сталину.

Вот некоторые строки из ее стихов:
"Свободный, словно ветер в поле,
Слагает песни мой народ,
За солнце красное, за волю
Он Сталину спасибо шлет!
. . . . . . . . . . . . . . 
Нас греет сталинское пламя,
Открыл дорогу к солнцу он!
Земля с цветущими полями
Кладет ему земной поклон.
О нем везде легенды снова
Творит народная молва,
И славит Сталина родного
Освобожденная Литва!".

Jau laisvės girdime garsus, —
Mokėsime ją saugot!
Mums vardas Stalino šviesus —
Kaip tikro tėvo, draugo.

Jo vardas plienas! Dievaži,
Jam visa žemė lenkiasi, —
Ta žemė nuostabiai graži, Siurbėles nutrenkusi.

Ir sklinda apie jį plačiai
Legendos po pasaulį:
Galingi Stalino pečiai
Laužia vartus į saulę
.

Бурными аплодисментами ответил зал на стихотворное приветствие Саломеи Нерис.

 *************************************************

Salomėjos Nėries memorialinis muziejus


Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus pastatasAdresas: S. Nėries g. 7, LT-52249, Kaunas.
Tel.: (8 ~ 37) 37 36 06.
El.p.: neris@maironiomuziejus.lt
Interneto svetainė
Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais 9–17 val.
Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 3 Lt;
moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams – 1 Lt.
Ekskursijos kaina:
suaugusiesiems – 3 Lt vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams – 1 Lt vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto).
Ekskursija užsienio kalba (rusų arba anglų) – 10 Lt vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto).
Ekskursija trunka 45 min.; grupėje ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 25 asmenys.
Edukacinės programos kaina:
moksleiviams – 2 Lt  vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
suaugusiesiems – 4 Lt vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto).

„Barbė devyndarbė“ veržiasi į Seimą ...

.
Paskutinė naujiena - rinkimuose į Seimą Žirmūnų apygardoje planuoja dalyvauti   Aušra Maldeikienė.

Vargu ar kas šalyje yra negirdėjęs per radiją, TV linksniuojant šią pavardę, tiktai ar dažnas žino kas ji yra.

O štai kaip ją pristato www.vikipedija.lt:

 Aušra Seibutytė - Maldeikienė (g. 1958 m. birželio 4 d. Palangoje) – Lietuvos ekonomistė, publicistė, ekonomikos vadovėlių autorė.

 1976 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą.

Studijavo Vilniaus V. Kapsuko vardo  universiteto   Finansų ir kredito fakultete, studijas tęsė Maskvos M. Lomonosovo universiteto Ekonomikos fakultete.

1982 m. jį baigė, suteikta ekonomistės ir politinės ekonomijos dėstytojos kvalifikacija.

1982–1984 m. dirbo Vilniaus universitete, dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

1984–1987 m. Maskvos M. Lomonosovo universiteto aspirantė.

1987 m. apgynė disertaciją tema Pagrindinis socializmo ekonominis dėsnis intensyvios ekonomikos sąlygomis", ekonomikos mokslų kandidatė.  

Nuo 1987 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytoja.

Nuo 1990 m. „Lietuvos ryto“ apžvalgininkė.

1993–1997 m. Vilniaus banko atstovė spaudai, ryšių su visuomene skyriaus viršininkė.

1997–2000 m. BNS verslo skyriaus vyr. redaktorė.

1999–2003 m. VU Tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja.

 2001–2013 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijos ekonomikos mokytoja.

Nuo 2004 m. VU Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros docentė. (Ekonometrija – tai atskira disciplina, kuri apjungia ekonomikos teoriją ir matematinę statistiką, siekiant suteikti skaitines reikšmes ekonominiams procesams.) 

2007 m. baigė Vilniaus universiteto Religijos studijų centro magistrantūrą, suteiktas religijos mokslų magistrės laipsnis.

Yra parašiusi ekonomikos vadovėlių mokykloms, į lietuvių kalbą išvertė užsienio autorių kūrinių.
„Žinių radijo“ rubrikos „Ekonomisto komentaras“ dalyvė, ekonomikos įvykių komentatorė, portalo DELFI publicistė, tinklaraštininkė.

Skelbia prieštaringai vertinamas publikacijas apie mokesčius – PVM, gyventojų pajamų mokesčius, turto mokesčius, institucijas (kaip „Sodra“), mokesčių vengimą ir kt.

Buvo įstojusi į Liberalų demokratų partiją.

2009 m. Pilietinės demokratijos partijos kandidatė rinkimuose į Europos Parlamentą. [2]

Vartotojų teisių gynimo asociacijos  "Viešasis interesas" direktorė.
(Laisvės pr. 60-1002, LT-05120 Vilnius  Tel. (8 5) 212 76 17, (8 611) 12002,
El. p. maldeikiene@gmail.com
 Veiklos sritys: vartotojų viešojo intereso gynimas
.)

BIBLIOGRAFIJA
Metodinės rekomendacijos V. Lenino veikalui „Imperializmas kaip aukščiausioji kapitalizmo stadijastudijuoti / A. Maldeikienė, E. Maldeikis. – V., 1984. – 37 p.

Socializmo politinės ekonomijos klausimai Marksizmo leninizmo klasikų darbuose: metodinės rekomendacijos studentams / Eugenijus Maldeikis, Aušra Maldeikienė, Nina Klebanskaja. – Vilnius, 1985. – 96 p.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taigi prie sovietų draugė Aušra studentus mokė socializmo politinės ekonomijos, o nepriklausomybės metu ponia Aušra moko studentus ekonometrijos .....

Tokiu būdu
Ø  socializmo politinės ekonomijos daktarė,
Ø  ekonometrijos docentė,
Ø  religijos mokslų magistrė,
Ø  vartotojų teisių gynėja

veržiasi į Seimą.

Betgi su tokia biografija į Seimą, ne tas, kaip sakoma, fasonas.

Su tokia biografija tiktai į Prezidentus, tiktai ....

Po „raudonosios Dalios“,    „ Barbė devyndarbė“ - geresnės kandidatūros vargu ar tautai bereikia ....

.
.

2014 m. gruodžio 28 d., sekmadienis

Afganistanas tai jūra – kuri atsitraukia, kad vėl pultų ....


NATO po 13 metų okupacijos ir teroro „oficialiai“   baigia  savo „misiją“  Afganistane.

Per šį laikotarpį partizanai

 nukovė  3 485 NATO kareivius.

O kiek iš tikro buvo nužudyta afganų – kiek partizanų, kiek civilių gyventojų,    patikimų duomenų nėra ...


Nors ir „misija“ baigta, nors ir „parengta“ ~ 350.000 afganų armija, NATO vis tiktai  paliks Afganistane ~ 13 tūkstančių kareivių armiją, kuri atseit nekariaus .... bet padės afganų armijai kovoti su Talibanu ...

Greičiau taip, negu ne, kad Afganistane bus taip, kaip Irake – nuolatiniai atentato aktai, vietinės armijos degradacija, ir pagaliau islamistų iš Sirijos sėkminga invazija, Irako armijos žlugimas .... JAV aviacijos sugrįžimas gelbėti situaciją ...

Štai ką iš stabilios, nors ir diktatoriaus Sadamo Huseino valdomos,  valstybės   padarė JAV.

Ir padarė ne dėl ko nors kito, o siekiant naudos Izraeliui – Sadamas Huseinas skirdavo po 25.000 dolerių izraelitų sugriautam Palestinos kovotojo namui atstatyti.

O kam ir kokia nauda iš NATO „misijos“ Afganistane ???

Na ne nauda, o pasitenkinimas tai tikrai buvo – Pentagonui, kurio  dalis rūmų buvo sugriauta per lėktuvo ataką.Pentagonas „nusiplovė“ gėdą - įrodė, kad jis gali kariauti ir nugalėti ......


                                       {JAV kareiviai šlapinasi ant nužudytų civilių afganų)

Na o kas jau po to bus ... nesvarbu ...

Nes   kam dabar svarbu kuo baigėsi JAV karas su Šiaurės Vietnamo partizanais ???

O kas gi Lietuvai  yra Afganistanas ?

Afganistanas Lietuvai tai vieta, kur mūsų šalies garbė buvo suteršta amžiams – Lietuva tapo okupanto bendrininke.


Reikalaujame iš Rusijos atlyginti okupacijos žalą, o patys tapome okupantais.

Ir kas žino, gal kada nors ateis laikas, kai Afganistanas pareikalaus atlyginti okupacijos žalą ???

Žymus anglų rašytojas Kiplingas  yra pasakęs  –„Afganistanas tai jūra, kuri atsitraukia, kad vėl pultų ....“

Tuo 19 amžiuje įsitikino anglų kariuomenė, tuo 20 amžiuje įsitikino sovietų imperija ....

Tuo 21 amžiuje nepatikėjo JAV ir jos  satelitai  ..................


Belieka palaukti ir įsitikinti ar  ir šiuo atveju teisus buvo Kiplingas ...2014 m. gruodžio 27 d., šeštadienis

Kas žino, kas yra tas karšto vandens tiekimas.... ????
AB „Panevėžio energija“ 2014-06-27  rašte Nr.217-2289-1280 Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimo projektui „Dėl šilumos paskirstymo taisyklių patvirtinimo“  rašo:

Vartotojams sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį ir dabar pateikiama labai daug informacijos.
Įteisinus „nepaskirstyto karšto vandens šilumos priskyrimą kiekvienam butui“, sąskaitose vartotojų požiūriu atsiras „papildomas“ mokestis.
    
 Dar vienas „papildomas“ mokestis ir tuo pačiu dar sudėtingesnis šilumos paskirstymas vėl sukels vartotojų nepasitenkinimą ir žinoma papildomus rūpesčius.
    
Atsižvelgiant į tai, Bendrovei nėra aišku, ar toks šilumos paskirstymo reglamentavimas, kai atsiranda papildomas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis ir mokėjimas už jį, tikrai reikalingas.

    Bendrovei taip pat nėra aišku, kaip vis dėl to turės atrodyti sąskaita vartotojui, jei karšto vandens tiekėjas name bus įvykdęs visas prievoles dėl buitinių karšto vandens skaitiklių priežiūros ir aptarnavimo?
Ar sąskaitoje vis tiek reikės nurodyti nepaskirstyto karto vandens šilumą kiekvienam vartotojui, nors mokestis už tai bus lygus nuliui?
  
Taisyklėse nėra įteisintas šilumos paskirstymas šilumos tiekimo sistemoje su atvira karšto vandens tiekimo schema

Panevėžio mieste yra virš 200 daugiabučių namų, kuriems karštas vanduo tiekiamas atvira sistema.
***************************************

   Jeigu  vadovautis sveiko proto logika, tai  toks klausimas  iš viso neturėtų kilti, kadangi tiems virš 200 daugiabučių namų karštas vanduo yra tiekiamas ATVIRA ŠILDYMO SISTEMA .......

   O kas yra atvira, kas yra uždara šildymo sistemos, populiariai paaiškina Visagino šilumos tiekėjas:APIE ATVIRĄ IR UŽDARĄ ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMAS


Atvira šilumos tiekimo sistema - sistema, kurioje dalis termofikacinio vandens iš šilumos tiekimo tinklų tiesiogiai naudojama kaip karštas vanduo buitiniams reikalams ir į šilumos šaltinį negrąžinama. Todėl visas termofikacinis vanduo turi atitikti geriamo vandens reikalavimus. 

Tokia sistema gali būti panaudota tik esant techniniam ir ekonominiam pagrindimui, pavyzdžiui Visagine - kai termofikacinis vanduo buvo ruošiamas naudojant pigią elektros energiją ir kurą VĮ Ignalinos atominės elektrinės įrenginiuose.

Uždara šilumos tiekimo sistema - sistema, kurioje visas termofikacinis vanduo, atidavęs šilumą vartotojų sistemose, grąžinamas į šilumos šaltinį, o karštas vanduo ruošiamas iš šalto vandens namo šilumos punkte šilumokaityje. 
{Pažymėtina, kad šiuo metu Visagino šilumos ūkis yra intensyviai pertvarkomas daugiabučiuose namuose įrengiant šiuolaikinius šilumos punktus.
Tuo pačiu atsisakant karšto vandens tiekėjo, nes karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose.}

 
Todėl labai jau yra įtartina, kodėl gi  Panevėžio šilumos tiekėjui kyla toks klausimas: Kaip paskirstyti šilumą  šilumos tiekimo sistemoje su atvira karšto vandens tiekimo schema .....???

Kadangi, kur  daugiabučiams namams karštas vanduo tiekiamas atvira šildymo sistema,  jų  šildymo ir karšto vandens sistemos,  vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų būti nepriklausomos.

Taigi ir toks klausimas iš viso  neturėtų kilti.

O kaip yra natūroje, Panevėžio šilumos tiekėjas yra prašomas paviešinti.

Ypatingai prašome paviešinti tą  „atvirą karšto vandens tiekimo schemą ...“

  
 Taip pat iš Panevėžio šilumos tiekėjo laiško turinio galima daryti išvadą, kad  pastarasis yra karšto vandens tiekėjas ir tuose  daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai.

   Todėl Valstybinė energetikos inspekcija viešai  prašoma patikrinti ar tai atitinka tikrovę, su visomis iš to šilumos tiekėjui  sekančiomis liūdnomis pasekmėmis .....

2014 m. gruodžio 25 d., ketvirtadienis

Prezidentės šventinė dovanėlė ....

  Prezidentė,  tęsdama viduramžių valdovų  tradicijas (kas paneigs), kaip Naujametinę dovanėlę  nusiuntė Ukrainos Prezidentui savo ištikimą patarnautoją N. U., kaip patarėją "reformų klausimais".

 Sprendžiant iš mūsų tautiečio Aivaro Abromavičiaus, Ukrainos Vyriausybės ministro,  pareiškimų, ko gero neapsieita be "itin vertingų" šio patarėjo "reformų klausimais" patarimų ...
***********************************************
Подход к управлению госпредприятиями будет изменен, - Айварас Абромавичус


23.12.2014 | 17:13
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

Управление государственными предприятиями требует нового подхода и концентрации усилий на тех объектах, которые являются наиболее мощными. 
Об этом заявил 23 декабря Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус во время заседания Верховной Рады.
«Что касается государственной собственности, данные очень разные, всего у нас 3374 госпредприятия, из них работают только 1920. 

Топ-100 государственных предприятий - это 92% оборота от всех госпредприятий, следовательно, очень важно сконцентрироваться на них», - подчеркнул Айварас Абромавичус.

Министр также заявил о намерениях Правительства в отношении использования мирового опыта в управлении объектами государственной собственности.

«Будет использоваться мировой опыт, и, в конце концов, хотелось бы объединить лучшие компании в единый холдинг, который, возможно, потенциально передать в управление одной из лучших мировых управленческих компаний», - отметил глава Минэкономразвития.
Кроме того, по словам Айвараса Абромавичуса, количество стратегически важных предприятий, не подлежащих приватизации, планируется сократить с 1478 до 551 объекта.

***********************************************************
Дерегуляция в Украине будет происходить в три этапа, - Айварас Абромавичус
23.12.2014 | 11:27
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
Правительство Украины будет придерживаться выбранного курса на дерегуляцию, которая будет происходить в три этапа. 

Об этом рассказал 22 декабря Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

 По его мнению, сейчас в Украине продолжается первый этап, в ходе которого Минэкономразвития разработало пакет dокументов, который сокращает государственное регулирование в предпринимательской деятельности.

«Минэкономразвития подготовлен пакет документов по дерегуляции, будут забираться 15-16 видов лицензирования, 21 разрешительный акт. И это будет только первая стадия дерегуляции», - сказал Министр.

Второй этап, который начнется сразу после первого, будет называться, по словам Айвараса Абромавичуса, «гильотина».

«Это означает, что все контролирующие и регулирующие органы должны будут сами доказать свою необходимость. 

В течение года они должны будут это доказывать перед независимой комиссией. 

Если они не смогут доказать это - их деятельность будет приостановлена», - пояснил Министр.

И третья стадия дерегуляции будет тоже очень важна: необходимо создать такие условия и такой механизм, чтобы те функции и органы, что будут отменены в ходе «дерегуляционного» периода, не могли восстановиться позже.*************************************************
Sveikiname sulaukus šventų Kalėdų !!!!

          Ilgiausia naktis jau praeityje.
           Kiekviena  nauja diena  vis ilgesnė už buvusią..
Todėl džiaukimės gyvenimu ir laukime Naujųjų Metų !!!!

    Linksmų Naujų Metų linkime !!!!


    

2014 m. gruodžio 21 d., sekmadienis

Betgi iš viso to seka, kad Lietuvą valdo Kremlius ....

Posted: 20 Dec 2014 06:28 PM PST

     
                                                               
Vilnius, 2014 m. gruodžio 21 d.


Lietuvos Respublikos Prezidentei Poniai  Daliai Grybauskaitei
Valstybės gynimo tarybai
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
Seimo Žmogaus teisių komitetui


Lietuvos Sąrašo Taryba pastebi, kad pastaruoju metu, Respublikos Prezidentei teikiant, Seimas be viešų diskusijų vieną po kito priima žmogaus teises ir politines laisves paminančius įstatymus. 

Šiais įstatymais visuomenės pilietinį gyvenimą valdžia perduoda ne tik policijos, bet ir kariuomenės kontrolei, „įteisina“ visuotinį piliečių sekimą be teismo sprendimų.

Įsidėmėtina, kad būtinybė priimti tokius įstatymus viešai grindžiama Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtu informaciniu karu: teisės aktus esą reikia priderinti prie karo sąlygų.

Karo padėtimi yra argumentuojami tiek politiniai teisėtvarkos veiksmai, tiek vykdomosios valdžios elgesys: brutalios policijos kratos Vilniaus mokyklose, švietimo ir mokslo ministro bei premjero kova su streikuojančiais mokytojais. 

Pastaroji kova ypatingai ciniška: su Konstitucinio Teismo pagalba seniai susigrąžinę per krizę sumažintus atlyginimus, valdžios pareigūnai kaltina prorusiška veikla to paties siekiančius mokytojus.

Įvertinusi šias Respubliką griaunančias gyvenimo tendencijas, Lietuvos Sąrašo Taryba:

- kviečia Ponią Prezidentę ir jos vadovaujamą Valstybės gynimo tarybą kuo greičiau išdėstyti visuomenei paskelbto informacinio karo esmę ir pobūdį, strategiją ir taktiką – atskleisti, kas ir su kuo Lietuvoje kariauja, kur driekiasi fronto linijos, idant neabejingi piliečiai galėtų sąmoningai į karą įsijungti ir sėkmingai jame sudalyvauti;

- prašo Ponią Prezidentę išaiškinti, ar į nekonvencinį karą neįsijungę piliečiai vykdomosios valdžios ir teisėtvarkos bus laikomi penktąja kolona, ar jų veikla bus užkardyta priimtų įstatymų tvarka.

Kol visuomenei nebus paaiškinta karo esmė ir kovos metodai, Lietuvos Sąrašo Taryba ragina:

- Ponią Prezidentę dar iki Šventų Kalėdų atšaukti paskelbtą informacinį karą, o Seimą – atidėti priimtų įstatymų veikimą ir nebevargti priiminėjant naujus;

- siekiant visuomenės solidarumo atidėti Seimo nariams, teisėjams ir valstybės pareigūnams atlyginimus atkūrusio įstatymo veikimą tol, kol nebus per krizę sumažinti atlyginimai atkurti mokytojams, bibliotekininkams ir visoms kitoms kukliau gyvenančioms piliečių grupėms;

- pagaliau išviešinti prieš keletą metų Lietuvos kontržvalgybos parengtų 12 analitinių pažymų, fiksavusių Rusijos specialiųjų tarnybų įtaką Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovams, politikams ir žiniasklaidai;

- atlikti nepriklausomą ekspertizę ir atsakyti visuomenei, kodėl ir kokie VSD ir Generalinės prokuratūros pareigūnai talkino Rusijos specialiosioms tarnyboms persekiodami Lietuvos pilietę Eglę Kusaitę, čečėnų Maliko ir Chadižat Gatajevų šeimą, kokį vaidmenį VSD atliko išduodant Baltarusijos režimui žmogaus teisių gynėją Alesį Beliackį;

- sustabdyti aktyvių Lietuvos piliečių politinį persekiojimą, kuris šiandien vykdomas pasitelkus teisėtvarką;

- nutraukti propagandą nacionalinio biudžeto lėšomis išlaikomose ir remiamose žiniasklaidos priemonėse, atverti jas skirtingoms piliečių nuomonėms ir viešoms, necenzūruojamoms diskusijoms.

*******************************************************************************

P.s.  Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, iš viso to seka, kad Lietuvą valdo Kremlius .........

Kuo smirda, tuo ir kitus pats tepa ...Artėja šv. Kalėdos.


Artėja šventės, daugiabučių namų gyventojų nuotaika turėtų būti irgi šventiška.

Daugiabučių namų bendrijos, savivaldybių paskirti administratoriai turėtų pasveikinti savo daugiabučių namų gyventojus su artėjančiomis šventėmis.

Dauguma jų taip ir daro.


Jeigu kas ir pamiršta, ką jau padarysi, būna, atleistina.

Bet jau tikrai neturėtų   daugiabučių namų gyventojams švenčių išvakarėse  gadinama nuotaika.

Kaip kad tai daro ne kuris Vilniaus miesto savivaldybės paskirtas daugiabučių namų administratorius, savo skelbimų lentose daugiabučiuose namuose iškabinęs tokį štai „šventinį palinkėjimą“:


Tuo tarpu yra tokia patarlė –Kuo smirda, tuo ir kitus pats tepa ...

Todėl   šio administratoriaus būstinėje  labai galimai egzistuojanti šitokia tvarka neturėtų stebinti:


Stebi pasaulį, kaip sakoma, pro tualeto durų plyšį, klausydamasi „pūkuotų“ radijų laidų ...Naktį iš gruodžio 18 į 19   Čečėnijos kaime Koškeldy buvo nugriautas Šabanovų šeimos namas.
  
Tai jau 13-tas iš eilės namas, nugriautas po Rusijos didvyrio Čečėnijos chano Ramzano Kadyrovo pareiškimo apie  partizanų giminių kolektyvinę atsakomybę, po gruodžio 3 nakties  įvykių Grozne.

  Nei keista, nei ne,  o savaime suprantama, kodėl viso to nepasmerkė mūsų šalies Prezidentė.

Taipgi nei keista, nei ne, o savaime suprantama, kodėl tylima dėl tokių pat Izraelio veiksmų prieš arabų pasipriešinimo okupantams dalyvių šeimas, vaikų žūdynes.


Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl pasipriešinimo Izraelio okupacijai dalyvius mūsų žiniasklaida vadina teroristais.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius, kartu su vienu buvusiu politiniu kaliniu iš paskutiniųjų stengiasi apjuodinti paskutinį Lietuvos partizaną.

    Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl liustracija iš esmės nevyko, kodėl iš viso nutylima apie KGB archyvinius agentus, KGB agentus ypatingam periodui, kurie ir toliau vykdo savo veiklą.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl prokuratūra toliau persekioja  Lietuvos pilietę už teroro akto rengimą Čečėnijoje ...

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl isteriškai neigiama, kad CŽV kalėjimai  Lietuvoje buvo.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl Prezidentė kiekvieną kartą, išvykdama iš šalies, laužo LR Konstituciją, o Seimas ir jo pirmininkė, pagal LR Konstituciją turinti tokiais atvejais pavaduoti Prezidentę, tyli.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kada okupacinės, teroristinės misijos į Afganistaną taip nevadinamos.

Betgi yra atvejų ir kai kada yra keista ir nesuprantama.
Pavyzdžiui kada žurnalistas T.   visiškai teisingai vertindamas mūsų Prezidentės isteriškus išpuolius prieš Rusiją ir jos Prezidentą,  mūsų  šalyje sėkmingą diegiamą jos  diktatūrą, vienkart afganistaniečius talibus ir palestiniečių kovotojus prieš okupantus izraelitus vadina banditais.

 Sumoje tikėtina, kad iki Stalino  laikų diktatūros nenusigyvensime, bet kad šalies liaudis trokšte trokšta diktatoriaus, tai yra akivaizdu.

Todėl Kremliui parinkti  atitinkamą  mūsų šalies „valdovą“, Jo ar Jos Kilnybę, problemų  tikrai nėra.

Jeigu jau inteligentas T.  patikėjo žiniasklaidos propaganda, tai jau kur ten paprastai liaudžiai, kada aplinkui skamba tokie šūkiai: „Karas mafijai“,   “Puota maro metu“ ..... 


Šioje, kaip sakoma, vietoje, verta priminti, kaip Sovietų sąjungoje susiformavo Stalino diktatūra, kuriai komunistų partija suteikė maskuojantį pavadinimą „asmenybės kultas“ .

Matote, diktatūra tai buvo ne Stalino, o proletariato, kurią labai vaizdžiai aprašė vienas poetas:
*******
Tiktai to nežino dūra,
Skalbinius skalaudama,
Kad  Rosijoj diktatūra,
Būtent jos, ne svetima !

   Po taip vadinamos Spalio revoliucijos iki pat Stalino mirties vyko masinis teroras.

Masinis teroras, tol, kol jis  lietė tik „liaudies priešus“, inteligentijos  nedomino .....

O kai pradėjo liesti, jau buvo per vėlu ...

Vakarai tai gerai žino, kad jėgos struktūros turi būti pastoviai  kontroliuojamos,  ir kas gresia valstybei, jei tai nedaroma.

O mūsų inteligentijai tai suvokti  yra neprieinama, nes ji nesugeba to, kas aplinkui dedasi, vertinti sistemiškai ir kompleksiškai.

Vaizdžiai tariant, ji stebi pasaulį, kaip sakoma, pro tualeto durų plyšį, klausydamasi „pūkuotų“ radijų laidų ...

*******************************************************
******
Ярослав Смеляков

ГОЛУБОЙ ДУНАЙ

После бани в день субботний,
отдавая честь вину,
я хожу всего охотней
в забегаловку одну.

Там, степенно выпивая,
Я стою наверняка.
В голубом дыму "Дуная"
все колеблется слегка.

Появляются подружки
в окружении ребят.
Все стучат сильнее кружки,
колокольчики звенят,

словно в небо позывные,
с каждой стопкой все слышней,
колокольчики России
из степей и от саней.

Ни промашки, ни поблажки,
чтобы не было беды,
над столом тоскует Машка
из рабочей слободы.

Пусть милиция узнает,
ей давно узнать пора:
Машка сызнова гуляет
чуть не с самого утра.

Не бедна и не богата -
четвертинка в самый раз -
заработала лопатой
у писателя сейчас.

Завтра утречком стирает
для соседки бельецо
и с похмелья напевает,
что потеряно кольцо.

И того не знает, дура,
полоскаючи белье,
что в России диктатура
не чужая, а ее!

20 февраля 1966, Переделкино