2014 m. gruodžio 16 d., antradienis

Šiek tiek apie įslamą


Ali Al-Tantawi
ĮŽANGA Į ISLAMĄ
(Brief Introduction to Islam)
(مقدمة لدين السلم)
الشيخ علي الطنطاوي
Lietuvos Musulmonų Jaunimo Bendrija
*********************************************
Šv. Korane yra visi Islamo reikalavimai. 
Tas, kuris patiki, kad visa tai yra tiesiogiai duota žmonėms nuo Dievo, tampa musulmonu.
Tačiau yra priimta, kad musulmonu tampa tas, kuris ištaria 2 teiginius:

" liudiju, kad nėra jokio kito Dievo išskyrus ALLAH, ir Muhammedas yra Jo Pranašas".

Ištaręs šiuos žodžius asmuo laikomas musulmonu, jam yra suteikiamos visos musulmonų teisės ir pareigos, kurių jis turi laikytis ir vykdyti.

Šios pareigos yra Dievo garbinimo forma.
*
Jų yra keturios, kurias atlikti yra gana lengva, nes jos nereikalauja daug pastangų:

1) Musulmonas turi melstis 2 RAKA'tus*  ryte, kurių metu jis bendrauja su Viešpačiu.
Jis prašo Dievo jo malonės ir atgailauja už nuodėmes.

Prieš melsdamasis kiekvienas musulmonas turi būti atlikęs apsiprausimo ritualą (atlikti
VUDU): jis prausia veidą, rankas ir kojas, arba maudosi, jeigu yra susiteršęs.

Be rytmetinės maldos, kiekvienas musulmonas turi melstis dar 4 kartus per dieną:
 4 RAKA'tus pietų, 4 RAKA'tus vidurdienį, 3 RAKA'tus saulei leidžiantis ir 4 RAKA'tus naktį.
**********************************************
*Rakatas-judesių ciklas, lydimas maldų formuluočių ištarimu, sekančių
viena po kitos griežtai nustatyta tvarka.
*************************************************

Šios maldos yra privalomos.
 Jos visos, kartu sudėjus, užtruks ne ilgiau kaip pusę valandos per dieną.
 Šios maldos gali būti atliekamos bet kur.

Ir maldai nereikia jokio tarpininko, nes musulmonas meldžiasi tiesiogiai savo Dievui.

2) Vieną kartą per metus, tam tikrą mėnesį, musulmonas privalo pasninkauti.

 Tai Ramadano mėnuo.
Pusryčiai valgomi prieš auštant, pietūs – saulei nusileidus, o visą dieną musulmonai nevalgo, negeria ir nesimyli.

Ramadanas – tai mėnuo, kurio metu kiekvienas musulmonas apvalo savo sielą ir kūną.
Tai mėnuo, kurio metu ypač reikia daryti žmonėms gera, būti kilniam, dosniam.

3) Kiekvienas musulmonas turi atiduoti 2,5% savo turto vargšams**.
**************************************************
**Jeigu metinės pajamos atitinka tam tikrą dydį ir sąlygas
***************************************************
Ši finansinė pagalba yra labai reikalinga vargingiems, ligoniams, skurstantiems.
Tai sumažina skurdą ir užtikrina socialinį saugumą.

4) Musulmonams Islamas liepia periodiškai rinktis draugėn.
Jie renkasi kartu 5 kartus per dieną maldoms. Tuo metu jiems neturi būti trukdoma.
Tie, kurie praleidžia susirinkimą, gali melstis namie, bet jie neteks džiaugsmo, kurį
teikia bendra malda.

Taip pat yra penktadieninės pamaldos (DŽUMA).
Jos tęsiasi trumpiau nei valandą ir yra privalomos visiems musulmonams vyrams.

Be to, yra dvi metinės šventės "YD" (EID).
Dalyvavimas šiose pamaldose nėra būtinas, jos trunka trumpiau nei valandą.
Galiausiai yra metinis pasaulio musulmonų susirinkimas Mekkoje.

Ši piligriminė kelionė vadinasi HADŽ.
Šis susirinkimas skatina dvasinį, fizinį ir intelektualųjį tobulėjimą.
Kiekvienas musulmonas tai privalo atlikti bent kartą gyvenime, jeigu tik išgali.
Tai štai kokios yra pareigos, kurias turi atlikti kiekvienas musulmonas.

Susilaikymas nuo tam tikro elgesio irgi yra laikomas dorybe,

Dievo garbinimo forma. Pvz.: susilaikymas nuo žudymo, kišimosi į kitų žmonių reikalus,
agresyvaus elgesio, toksikacijos, galinčios pakenkti smegenis, neištikimybės, lupikininkavimo, melavimo, išdavystės, karinės tarnybos vengimo, neteisingos priesaikos, nepaklusnumo tėvams ir pan.

Tačiau Dievas yra atlaidus tam, kuris gailisi ir meldžia atleidimo.

O tie musulmonai, kurie neatgailauja, yra laikomi atskalūnais ir bus nubausti tolimesniame gyvenime.

Tačiau netgi ir ši bausmė bus daug lengvesnė už tą, kurią gaus netikintieji.

Toks musulmonas, kuris atsisako pripažinti Islamo tikėjimo dogmas, atmeta savo, kaip musulmono, pareigas ir neigia bent menkiausią teiginį iš Šv. Korano, bus traktuojamas kaip Islamo išdavikas ir atskalūnas.

Islamo požiūriu ir supratimu, išdavystė yra didžiausia nuodėmė.

Šis tikėjimas turi būti priimamas visas ir netgi menkiausio fakto ar teiginio neigimas yra laikomas viso tikėjimo neigimu.

Todėl tas, kuris priima 99% tikėjimo, tačiau neigia l%, yra laikomas netikinčiu.
********************************************Komentarų nėra:

Rašyti komentarą