2014 m. gruodžio 27 d., šeštadienis

Kas žino, kas yra tas karšto vandens tiekimas.... ????
AB „Panevėžio energija“ 2014-06-27  rašte Nr.217-2289-1280 Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimo projektui „Dėl šilumos paskirstymo taisyklių patvirtinimo“  rašo:

Vartotojams sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį ir dabar pateikiama labai daug informacijos.
Įteisinus „nepaskirstyto karšto vandens šilumos priskyrimą kiekvienam butui“, sąskaitose vartotojų požiūriu atsiras „papildomas“ mokestis.
    
 Dar vienas „papildomas“ mokestis ir tuo pačiu dar sudėtingesnis šilumos paskirstymas vėl sukels vartotojų nepasitenkinimą ir žinoma papildomus rūpesčius.
    
Atsižvelgiant į tai, Bendrovei nėra aišku, ar toks šilumos paskirstymo reglamentavimas, kai atsiranda papildomas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis ir mokėjimas už jį, tikrai reikalingas.

    Bendrovei taip pat nėra aišku, kaip vis dėl to turės atrodyti sąskaita vartotojui, jei karšto vandens tiekėjas name bus įvykdęs visas prievoles dėl buitinių karšto vandens skaitiklių priežiūros ir aptarnavimo?
Ar sąskaitoje vis tiek reikės nurodyti nepaskirstyto karto vandens šilumą kiekvienam vartotojui, nors mokestis už tai bus lygus nuliui?
  
Taisyklėse nėra įteisintas šilumos paskirstymas šilumos tiekimo sistemoje su atvira karšto vandens tiekimo schema

Panevėžio mieste yra virš 200 daugiabučių namų, kuriems karštas vanduo tiekiamas atvira sistema.
***************************************

   Jeigu  vadovautis sveiko proto logika, tai  toks klausimas  iš viso neturėtų kilti, kadangi tiems virš 200 daugiabučių namų karštas vanduo yra tiekiamas ATVIRA ŠILDYMO SISTEMA .......

   O kas yra atvira, kas yra uždara šildymo sistemos, populiariai paaiškina Visagino šilumos tiekėjas:APIE ATVIRĄ IR UŽDARĄ ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMAS


Atvira šilumos tiekimo sistema - sistema, kurioje dalis termofikacinio vandens iš šilumos tiekimo tinklų tiesiogiai naudojama kaip karštas vanduo buitiniams reikalams ir į šilumos šaltinį negrąžinama. Todėl visas termofikacinis vanduo turi atitikti geriamo vandens reikalavimus. 

Tokia sistema gali būti panaudota tik esant techniniam ir ekonominiam pagrindimui, pavyzdžiui Visagine - kai termofikacinis vanduo buvo ruošiamas naudojant pigią elektros energiją ir kurą VĮ Ignalinos atominės elektrinės įrenginiuose.

Uždara šilumos tiekimo sistema - sistema, kurioje visas termofikacinis vanduo, atidavęs šilumą vartotojų sistemose, grąžinamas į šilumos šaltinį, o karštas vanduo ruošiamas iš šalto vandens namo šilumos punkte šilumokaityje. 
{Pažymėtina, kad šiuo metu Visagino šilumos ūkis yra intensyviai pertvarkomas daugiabučiuose namuose įrengiant šiuolaikinius šilumos punktus.
Tuo pačiu atsisakant karšto vandens tiekėjo, nes karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose.}

 
Todėl labai jau yra įtartina, kodėl gi  Panevėžio šilumos tiekėjui kyla toks klausimas: Kaip paskirstyti šilumą  šilumos tiekimo sistemoje su atvira karšto vandens tiekimo schema .....???

Kadangi, kur  daugiabučiams namams karštas vanduo tiekiamas atvira šildymo sistema,  jų  šildymo ir karšto vandens sistemos,  vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų būti nepriklausomos.

Taigi ir toks klausimas iš viso  neturėtų kilti.

O kaip yra natūroje, Panevėžio šilumos tiekėjas yra prašomas paviešinti.

Ypatingai prašome paviešinti tą  „atvirą karšto vandens tiekimo schemą ...“

  
 Taip pat iš Panevėžio šilumos tiekėjo laiško turinio galima daryti išvadą, kad  pastarasis yra karšto vandens tiekėjas ir tuose  daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai.

   Todėl Valstybinė energetikos inspekcija viešai  prašoma patikrinti ar tai atitinka tikrovę, su visomis iš to šilumos tiekėjui  sekančiomis liūdnomis pasekmėmis .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą