2014 m. gruodžio 21 d., sekmadienis

Stebi pasaulį, kaip sakoma, pro tualeto durų plyšį, klausydamasi „pūkuotų“ radijų laidų ...Naktį iš gruodžio 18 į 19   Čečėnijos kaime Koškeldy buvo nugriautas Šabanovų šeimos namas.
  
Tai jau 13-tas iš eilės namas, nugriautas po Rusijos didvyrio Čečėnijos chano Ramzano Kadyrovo pareiškimo apie  partizanų giminių kolektyvinę atsakomybę, po gruodžio 3 nakties  įvykių Grozne.

  Nei keista, nei ne,  o savaime suprantama, kodėl viso to nepasmerkė mūsų šalies Prezidentė.

Taipgi nei keista, nei ne, o savaime suprantama, kodėl tylima dėl tokių pat Izraelio veiksmų prieš arabų pasipriešinimo okupantams dalyvių šeimas, vaikų žūdynes.


Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl pasipriešinimo Izraelio okupacijai dalyvius mūsų žiniasklaida vadina teroristais.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius, kartu su vienu buvusiu politiniu kaliniu iš paskutiniųjų stengiasi apjuodinti paskutinį Lietuvos partizaną.

    Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl liustracija iš esmės nevyko, kodėl iš viso nutylima apie KGB archyvinius agentus, KGB agentus ypatingam periodui, kurie ir toliau vykdo savo veiklą.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl prokuratūra toliau persekioja  Lietuvos pilietę už teroro akto rengimą Čečėnijoje ...

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl isteriškai neigiama, kad CŽV kalėjimai  Lietuvoje buvo.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kodėl Prezidentė kiekvieną kartą, išvykdama iš šalies, laužo LR Konstituciją, o Seimas ir jo pirmininkė, pagal LR Konstituciją turinti tokiais atvejais pavaduoti Prezidentę, tyli.

Nei keista, nei ne, o tiesiog suprantama, kada okupacinės, teroristinės misijos į Afganistaną taip nevadinamos.

Betgi yra atvejų ir kai kada yra keista ir nesuprantama.
Pavyzdžiui kada žurnalistas T.   visiškai teisingai vertindamas mūsų Prezidentės isteriškus išpuolius prieš Rusiją ir jos Prezidentą,  mūsų  šalyje sėkmingą diegiamą jos  diktatūrą, vienkart afganistaniečius talibus ir palestiniečių kovotojus prieš okupantus izraelitus vadina banditais.

 Sumoje tikėtina, kad iki Stalino  laikų diktatūros nenusigyvensime, bet kad šalies liaudis trokšte trokšta diktatoriaus, tai yra akivaizdu.

Todėl Kremliui parinkti  atitinkamą  mūsų šalies „valdovą“, Jo ar Jos Kilnybę, problemų  tikrai nėra.

Jeigu jau inteligentas T.  patikėjo žiniasklaidos propaganda, tai jau kur ten paprastai liaudžiai, kada aplinkui skamba tokie šūkiai: „Karas mafijai“,   “Puota maro metu“ ..... 


Šioje, kaip sakoma, vietoje, verta priminti, kaip Sovietų sąjungoje susiformavo Stalino diktatūra, kuriai komunistų partija suteikė maskuojantį pavadinimą „asmenybės kultas“ .

Matote, diktatūra tai buvo ne Stalino, o proletariato, kurią labai vaizdžiai aprašė vienas poetas:
*******
Tiktai to nežino dūra,
Skalbinius skalaudama,
Kad  Rosijoj diktatūra,
Būtent jos, ne svetima !

   Po taip vadinamos Spalio revoliucijos iki pat Stalino mirties vyko masinis teroras.

Masinis teroras, tol, kol jis  lietė tik „liaudies priešus“, inteligentijos  nedomino .....

O kai pradėjo liesti, jau buvo per vėlu ...

Vakarai tai gerai žino, kad jėgos struktūros turi būti pastoviai  kontroliuojamos,  ir kas gresia valstybei, jei tai nedaroma.

O mūsų inteligentijai tai suvokti  yra neprieinama, nes ji nesugeba to, kas aplinkui dedasi, vertinti sistemiškai ir kompleksiškai.

Vaizdžiai tariant, ji stebi pasaulį, kaip sakoma, pro tualeto durų plyšį, klausydamasi „pūkuotų“ radijų laidų ...

*******************************************************
******
Ярослав Смеляков

ГОЛУБОЙ ДУНАЙ

После бани в день субботний,
отдавая честь вину,
я хожу всего охотней
в забегаловку одну.

Там, степенно выпивая,
Я стою наверняка.
В голубом дыму "Дуная"
все колеблется слегка.

Появляются подружки
в окружении ребят.
Все стучат сильнее кружки,
колокольчики звенят,

словно в небо позывные,
с каждой стопкой все слышней,
колокольчики России
из степей и от саней.

Ни промашки, ни поблажки,
чтобы не было беды,
над столом тоскует Машка
из рабочей слободы.

Пусть милиция узнает,
ей давно узнать пора:
Машка сызнова гуляет
чуть не с самого утра.

Не бедна и не богата -
четвертинка в самый раз -
заработала лопатой
у писателя сейчас.

Завтра утречком стирает
для соседки бельецо
и с похмелья напевает,
что потеряно кольцо.

И того не знает, дура,
полоскаючи белье,
что в России диктатура
не чужая, а ее!

20 февраля 1966, Переделкино


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą