2014 m. gruodžio 15 d., pirmadienis

Valstybės saugumo departamento veikla yra ne viešo pobūdžio ...
Tarkime, radote internete nacionalinę nesantaiką kurstantį komentarą
( pvz. 

ir apie tai  laišku, pasirašytu elektroniniu parašu, informuojate    Valstybės saugumo departamentą.

Manydami, kad tai ne mažiau aktualu, kaip kad rusakalbių moksleivių treniruotes Rusijos specstovyklose.

Informavote ir laukiate kaip gi reaguos į tai valstybės institucija, kurios tikslas:

stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms ir šalinant šiuos rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes.

O ji į nacionalinę nesantaiką skatinančius faktus reaguoja žinute elektroniniu paštu:

Laba diena,

 VSD, vadovaudamasis LR viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu bei LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatomis, susipažino su Jūsų kreipimesi išdėstyta informacija.

Atkreiptinas dėmesys, kad VSD savo veikloje vadovaujasi LR žvalgybos įstatymu, kuriame numatytas VSD, kaip žvalgybos institucijos, veiklos tikslas, uždaviniai bei veiklos sritys. 

Valstybės saugumo departamentas veikia savo kompetencijų ribose, o jo vykdoma veikla yra neviešo pobūdžio.

Pagarbiai,
Vytautas Makauskas
VSD atstovas ryšiams su visuomene


   Visų pirma tai tokios formos tokios valdžios institucijos atsakymas vertintinas, kaip joje egzistuojančią netvarką, kaip jos  aroganciją įrodantis faktas.

 Ne mažiau svarbu ir tai, koks gi   šios informacijos likimas: ar ji bus atitinkamai įvertinta, ar ji bus persiųsta kitai valdžios institucijai pagal jos kompetenciją.

O gal ji toliau VSD atstovo  ryšiams su visuomene kompiuterio  niekur "nepajudėjo"???

   Sudėjus, kaip sakoma, į krūvą viešai prieinamą informaciją,  t.t. apie VSD bendradarbiavimą su Rusijos FSB, apie neabejotinai egzistavusius CŽV kalėjimus šalyje, apie nė vieno iš esmės  vertingo užsienio valstybės agento neatskleidimą ir t.t., vadovaujantis sveiko proto logika, kyla klausimas ar ne per daug jau „riebus“ kąsnis jam tenka iš valstybės biudžeto ...


Vien darbo užmokesčiui – 43 milijonai litų ....

Tris kartus daugiau  negu skirta STT darbo užmokesčiui ...............EURAIS:
Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas
Iš viso
iš jų:
asignavimai išlaidoms
Asignavimai turtui įsigyti
iš viso
iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
23 661 028
19 254 459
12 575 706
4 406 569

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
2 809 314
2 493 628
1 448 100
315 686

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
7 434 778
6 393 970
4 014 742
1 040 808  Tokią pat informaciją gavo ir Seimo Valstybės saugumo komitetas, tačiau, kaip galima spręsti, nacionalinės nesantaikos kurstymas ir jo nedomina ....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą