2014 m. gruodžio 9 d., antradienis

Sunku patikėti, kad teisingai informuota Prezidentė pasirašytų tokį teisinį jovalą

Prezidentė pasirašė:


LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2014 m. lapkričio 20 d. Nr. XII-1346
Vilnius1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
Papildyti 25 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą
1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos.

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.“Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.Respublikos Prezidentė      Dalia Grybauskaitė
----------------------------------------------------------------------------

Tokiu būdu Prezidentė de fakto pasidarė daugiabučių namų „šilumos vagių“ globėja ....

Kodėl ??

  Todėl kad, kas sugebės paneigti,  kad  šis Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas yra inicijuotas „šilumos vagių“, kurių,  kas sugebės paneigti,   lobistas yra Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas.

O kas yra tie „šilumos vagys“ ???

Šilumos vagys“ yra daugiabučio namo butų savininkai, atsijungę nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, besišildantys savo butus dujomis, elektra, kitu kuru ir tuo piktnaudžiaujantys kitų namo butų savininkų nenaudai.

 Jeigu būti sąžiningu, vadovautis sveiko proto logika, turėtų  būti visiškai aišku, kad atsijungusių   nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos butai iš namo į lauką neišsikėlė.

    Šių butų sienos, lubos, grindys yra bendros su kitais daugiabučio namo butais.

Taigi, kada už lango, tarkime,  – 20oC, už atsijungusių butų sienų, lubų, grindų +20oC .

Taigi jeigu atsijungusių butai, tarkime, būtų išnešti iš namo  į lauką, akivaizdu kaip padidėtų jų šilumos suvartojimas.


   Tokiu būdu yra  akivaizdu, kad jeigu šilumos mainai per kaimyninių butų sienas, lubas, grindis neįvertinami,   atsijungę nuo šildymo ir karšto vandens sistemos butai žymiai taupo sąnaudas šildymui kaimyninių butų ir tuo pačiu visų namo butų sąskaita.

   Labai geras pavyzdys,  kada vienas toks garsus (ne kuriems Seimo nariams gerai žinomas ir jų mylimas) Vilniaus miesto „šilumos vagis“ viešai giriasi, kad besišildydamas elektra moka dvigubai mažiau nei mokėjo besišildydamas nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos ....

  Elektros kaina – 46 ct/kWh,  šilumos kaina – 24 ct/kWh.

  T.y. jis šildosi dvigubai brangesne energija, o moka dvigubai mažiau ..... 


   Ir kas keisčiausia, ir dargi pasibaisėtina,  kada tokiu akivaizdžiu „šilumos vagiu“ patiki tikrai gerbtinas Seimo narys N.P. .....!!!!,????

  Na o Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas tai pastoviai, kas paneigs,  gina „šilumos vagis“, kurių tarpe, vadovaujantis sveiko proto logika, yra ir nedraugiškos valstybės spectarnybų agentų ...

   ( Kalba eina apie kurortinėse vietovėse esančius, tos valstybės gyventojų išpirktus, nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos atsijungtus,  butus, kuriuose jie žiemą negyvena.)

   Sumoje akivaizdu, kad VISA DAUGIABUČIAME NAME SUNAUDOTA ŠILUMA, nepriklausomai kaip ir kuo šildosi butai, turi būti sumuojama ir padalinama butams.

Kaip ji turi būti padalinama, turi nustatyti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, parengdama atitinkamus šilumos paskirstymo metodus.

O kaip gi yra natūroje ????

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sukurpė PASTATO BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS BEI ŠILUMOS KIEKIO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIŲ NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO APIBENDRINTĄ METODĄ NR. 10, kuris iš esmės yra NETEISINGAS.

Nes neatitinka Šilumos ūkio įstatymo nuostatos:

 „Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui“,

reikalavimams.


Tokiu būdu belieka  butų savininkams, atsijungusiems nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, įtikinti kitus namo savininkus, kad pvz. atjungus laiptinių šildymą jie smarkiai išloš, ir „šilumos vagys“ trins rankas ....

  O tas „įtikinimas“ nedideliuose daugiabučiuose namuose vyksta papirkus nesusigaudančius butų savininkus, o ne kuriuos tiesiog, kaip sakoma, „per gastronomą“ ..

Beje egzistuoja tokia higienos norma  HN 42: 2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ  PATALPŲ MIKROKLIMATAS“ ,  kurios, įsigaliojus šiam Šilumos ūkio įstatymo pakeitimui, būtų galima  nepaisyti  ....

Na Prezidentė, tarkime, pasidarė „šilumos vagių“ globėja dėl  savo nekompetencijos.

Betgi tada, kurgi buvo, ką veikė jos  patarėjų  tuntas  :

EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ

Giedrė Kaminskaitė-Salters
Kabinetas 343
Telefonas +370 706 64146
Lina Adakauskienė
Kabinetas 336
Telefonas +370 706 64007
Ramunė Guobaitė-Kirslienė
Kabinetas 339
Telefonas +370 706 64006
Giedrius Kadziauskas
Kabinetas 330
Telefonas +370 706 64030
Edita Kriščiūnienė
Kabinetas 341
Telefonas +370 706 64148
Aira Mečėjienė
Kabinetas 339
Telefonas +370 706 64135
Arūnas Molis
Kabinetas 330
Telefonas +370 706 64008
Dalia Zabelevičienė
Kabinetas 342
Telefonas +370 706 64060
Faksas +370 706 64027Vadovaujantis sveiko proto logika arba jis yra nekompetentingas, arba yra asmeniškai suinteresuotas ....

Nes sunku patikėti, kad    teisingai informuota Prezidentė pasirašytų tokį, kaip sakoma, teisinį jovalą“ ...Arba ji yra įtakojama „fors majore“ ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą