2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis

Prezidentės patarėja Giedrė Kaminskaitė-Salters prašoma įvertinti Kainų komisijos veiklą prievarta įvedant neteikiamos paslaugos kainą „Jeigu pažeistos Jūsų teisės ir ginčo su energetikos paslaugų teikėju išspręsti nepavyksta, kreipkitės į Komisiją. 

Mes nešališkai išnagrinėsime skundus ir ginčus ne teisme ir priimsime sprendimą, kurį energetikos paslaugų teikėjai privalės vykdyti.“

  Taip pagyriauja   savo Informaciniame leidinyje   Valstybinė kainų ir energetikos KONTROLĖS komisija –   besiskelbianti „esanti  nepriklausoma valstybinė energetikos sektoriaus reguliavimo institucija“, , kurios tikslas „sukurti energetinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos sistemą“......

  Atrodytų ko daugiau ir bereikia šilumos vartotojui, gavusiam sąskaitą už neteikiamą paslaugą, centralizuotai paruošto karšto vandens    pristatymą ir pardavimą  – kreipkis į šią instituciją ir teisingumas bus atstatytas.

   Juk akivaizdu ir nepaneigiama, kad Šilumos ūkio įstatymas šilumos tiekėjui uždraudė su savo šilumos punktais   daugiabučiuose namuose ruošti karštą vandenį ir jį ruošia daugiabučių namų savininkų pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems už tai yra atlyginama.

  O ką jau bekalbėti, kada šilumos punktas yra ne šilumos tiekėjo, o daugiabučio namo savininkų nuosavybė ....

   Pirmiausia kreipiasi toks šilumos vartotojas į šilumos tiekėją, kuris jam pateikia   sąskaitą už neteikiamą paslaugą, o šis siunčia jį į Kainų komisiją, kuri  jam yra  privalomai   nustačiusi netiekiamos paslaugos kainą ...

  Kreipiasi vartotojas į Valstybinę kainų ir energetikos KONTROLĖS komisiją, o pastaroji arogantiškai jam atrėžia, kad „argumentai, kad šilumos tiekėjas fiziškai negali tiekti karšto vandens, nes pastate šilumos punktas, kuriame vyksta karšto vandens ruošimas, yra ne šilumos tiekėjo nuosavybė, yra teisiškai nereikšmingi, nes teisės aktuose nėra įtvirtinta karšto vandens tiekėjo pareiga valdyti pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį“.

  Betgi  akivaizdu ir nepaneigiama, kad, kaip sakoma, šioje vietoje Kainų komisijos logika prasilenkia su sveiko proto logika ...

Ir ko gi tada verti pažadai „nešališkai išnagrinėti skundus ir ginčus ne teisme ir priimti sprendimą, kurį energetikos paslaugų teikėjai privalės vykdyti ......“

 Turėtų apie tai žinoti ir Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Giedrė  Kaminskaitė-Salters, baigusi  Oksfordo Universitetą,   Anglijoje ilgą laiką dirbusi  vienoje garsiausių pasaulio advokatų kontoroje Freshfields Bruckhaus Deringer, kur patarinėjo  britų Energetikos ministerijai aplinkosaugos   klausimais.

  Todėl bus labai įdomu sužinoti Jos požiūrį   į tokią „nepriklausomos valstybinės energetikos sektoriaus reguliavimo institucijos“ veiklą „užtikrinant  vartotojams teikiamų  energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą“ .....

Vienkart  įdomu būtų sužinoti Jos nuomonę, ar tokia situacija įmanoma Didžiojoje Britanijoje.

Tuo tarpu buvęs prezidentės patarėjas Nerijus Udrėnas, vienas iš neteikiamos paslaugos iniciatorių,  dalinasi savo patirtimi“ vienoje iš Ukrainos ministerijų .................

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą