2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis

Svarbu kad turime SGD terminalą ..... o dabar dar ir tokį Statutą ....Lietuvos Seimas priėmė įstatymą apie pasipriešinimą „mandagiems žmonėms“ rašo www.regnum.ru.

[[ Сейм Литвы принял закон о противодействии «вежливым людям» ]


 Straipsnyje cituojamas gynybos ministro (taip tekste) Juozo Oleko pasisakymas:

Aš patenkintas, kad skubos tvarka priimtas labai svarbus valstybei įstatymų paketas.
Pasikeitusi geopolitinė situacija ir saugumo situacija įpareigoja  nedelsiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą armijos reagavimą į hibridinio karo reiškinius.

Taip Krašto apsaugos ministras taip komentuoja Karinės jėgos naudojimo statuto 9-tą straipsnį.
KARINĖS JĖGOS NAUDOJIMO
STATUTAS

9 straipsnis. Karinės jėgos naudojimas saugant Lietuvos Respublikos teritoriją

1. Sprendimą dėl kariuomenės panaudojimo reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, priima Respublikos Prezidentas. 
Šis Respublikos Prezidento sprendimas įsigalioja nuo priėmimo ir turi būti nedelsiant vykdomas. Respublikos Prezidentas teikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui. Seimas gali patvirtinti arba panaikinti Respublikos Prezidento sprendimą. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju karinė jėga naudojama atsižvelgiant į Respublikos Prezidento sprendime nurodytą karinės jėgos naudojimo tikslą ir trukmę nustatytoje teritorijoje.
3. Teritorija, kurioje Lietuvos kariuomenė vykdo karinę operaciją šio straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju, įgyja karinės teritorijos statusą. Šioje teritorijoje valstybės ir savivaldybių institucijos funkcijas atlieka koordinuodamos su Lietuvos kariuomenės vadu ar jo įgaliotu asmeniu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
4. Kariai, dalyvaujantys karinėje operacijoje, vykdomoje šio straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju, įgyja Statuto 13 straipsnio 2 dalyje nustatytas teises.


Betgi per abi savo kadencijas Prezidentė Dalia Grybauskaitė sistemingai laužė LR Konstituciją  - išvykdama iš šalies nepaskirdavo  save pavaduoti Seimo pirmininką.

Neabejotinai Jos Kilnybė taip elgsis ir toliau.

Todėl, nes  kaip sakoma,    komentarai yra nereikalingi.

Belieka tiktai pažymėti, kad, pagal VSD pažymą nedraugiškai mūsų šalies Prezidentės atžvilgiu nusiteikusi žiniasklaidos priemonė    tai nutyli.

Geras klausimas - Kodėl  ........ ???

Todėl, nes, kaip sakoma, komentarai yra visiškai nereikalingi ....

Bet argi visa tai svarbu ??

Svarbu kad turime SGD terminalą ..... o dabar dar ir tokį Statutą .... svarbiausia, kad liaudis yra patenkinta, myli ir pasitiki  Jos Kilnybe .......

Vis tiek myli, kad ir kokias knygas apie ją kas nors berašytų ar tokius straipsnius, kaip kad: „Kam Putinas, jeigu yra Grybauskaitė ?“

O ko gi dar galima laukti, ko tikėtis  iš, straipsnyje paminėtų, Jos Kilnybės „baubiančių  mylėtojų“, iš „nukvakusios minios“ ....... švelniau tariant liaudies ....

..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą